Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Departement van Justitie

Omschrijving

De stukken, voor een groot deel circulaires, hebben vooral betrekking op de Gewestelijke Politiepresidenten, de politie en de marechaussee. Deze stukken zijn echter van weinig betekenis en handelen hoofdzakelijk over routine-aangelegenheden als brand, diefstal, overvallen, opsporingen etc. Dit archief bevat informatie over wetshandhaving, rechtspraak en departementen.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers