Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Departement van Justitie

Omschrijving

De stukken, voor een groot deel circulaires, hebben vooral betrekking op de Gewestelijke Politiepresidenten, de politie en de marechaussee. Deze stukken zijn echter van weinig betekenis en handelen hoofdzakelijk over routine-aangelegenheden als brand, diefstal, overvallen, opsporingen etc. Dit archief bevat informatie over wetshandhaving, rechtspraak en departementen.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

  • 16m - Correspondentie en circulaires van het kantongerecht te Haarlem betreffende het doen van opgaven van personeel voor de Arbeidsinzet en hiertegen gemaakte bezwaren, jan. - mei 1940

    Thema's

  • 60h - Proces-verbaal en een tweetal briefjes betreffende o.m. ontvluchting van 6 personen, die bestemd waren voor de Arbeidsinzet in Duitsland, uit de cellen van het Politiebureau, okt. 1944 -febr. 1945

    Thema's

  • 9h - Stukken over de bestraffing van arbeidsweigeraars, de tewerkstelling van asocialen en hun overbrenging naar Kamp "Erika" te Ommen, 5 februari 1943 - 21 maart 1944

    Thema's

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers