Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Departement van Defensie

Omschrijving

Het archief bevat Circulaires en andere stukken over de meidagen 1940 en de capitulatie van de opperbevelhebber van land- en zeemacht, het Algemeen Hoofdkwartier,afdeling Landmacht en de Commandant van het Veldleger en rapporten van legerkorpsen- en divisiecommandanten. Stukken van het Afwikkelingsbureau van het departement van Defensie. Het Afwikkelingsbureau van het Departement van Defensie is kort na de capitulatie opgericht en hield zich aanvankelijk bezig met de regeling der defensieschaden, de bestemming van de krijgsbuit, de verzorging der oorlogsinvaliden, de regeling der gravendienst, e.a.. Het bureau nam later de financiƫle verzorging van de families van krijgsgevangenen op zich en vrijwaarde het personeel van het bureau voor de arbeidsinzet in krijgsgevangenschap.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)

Inventarissen