Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Archief van het Departement Utrecht van de Maatschappij tot Nut van het Algemeen 1786-1961

Omschrijving

Grondleggers van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen waren Jan Nieuwenhuyzen (1724-1806), Doopsgezind predikant te Monnikendam, en zijn zoon Martinus (1760-1793), student en promovendus in de medicijnen te Franeker. Eind 1784 richtten deze twee te Edam het Genootschap van Kunsten en Wetenschappen tot Nut van 't Algemeen op. Het Genootschap werd per 9 augustus 1787 opgeheven en kwam weer tot leven als Maatschappij tot Nut van 't Algemeen met Amsterdam als hoofdzetel. Nog steeds is het centraal bureau van de Maatschappij te Amsterdam gevestigd. Na 1784 ontstonden in diverse steden departementen, aanvankelijk van het Genootschap en na 9 augustus 1787 van de Maatschappij. De departementen zijn autonoom en benoemen de twaalf leden van het hoofdbestuur te Amsterdam. In 1934, toen de Maatschappij 150 jaar bestond, telde zij ruim 300 departementen. Utrecht moet één van de oudste departementen zijn geweest.

Indeling

  • Nederlandse niet-overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)
  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Niet-Overheid

Inventarissen