Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Delftsche Studenten Contactgroep

Omschrijving

De Delftsche Studenten Contactgroep maakte deel uit van de landelijke organisatie van het studentenverzet, de vertegenwoordigers waarvan de zgn. "Raad van Negen" vormden.

Het archief bestaat uit 8 portefeuilles, inhoudende correspondentie, lijsten, mededelingen, rapporten, verslagen, notulen e.d. betreffende het Delftse- en landelijke hoogleraren en studentenverzet. Een groot gedeelte van het archief omvat naoorlogse stukken omtrent o.m. de zuivering van hoogleraren en studenten. Het archief bevat informatie over universiteiten, verzet en illegaliteit.

Thema's

Indeling

 • Nederlandse niet-overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)
 • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
  • Niet-Overheid

Inventarissen

 • 2b - Stukken betreffende distributie-aangelegenheden (o.m. de Tweede Distributiestamkaart) en lijsten van kantoren van Gewestelijke Arbeidsbureaus, 1943-1944

  Thema's

 • 2e - Stukken betreffende vrijstelling van de arbeids-inzet (ZS-Verfahren), 1944

  Thema's

 • 2c - Rapporten, richtlijnen en correspondentie, betrekking hebbend op de arbeidsinzet, 1944

  Thema's

 • 2d - Kap inhoudende o.m. mededelingen van prof a A.J. Kluyver, hoogleraar aan de TH te Delft, inzake bemoeiingen van de Commissie voor contact met tewerkgestelde studenten, lijsten met namen en adressen van in Duitsland tewerkgestelde

  Thema's