Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
De Vliegende Hollander

Omschrijving

De Vliegende Hollander was een nieuwsblad dat door de geallieerde vliegers boven Nederland werden uitgeworpen. De redactie werd verzorgd door medewerkers van Radio Oranje. Eindredacteur was G. Sluizer. Na verschillende gedaanteverwisselingen kreeg het blad in de loop van 1944 zijn definitieve vorm. Aanvankelijk verscheen het op ongeregelde tijden, meestal ongeveer twee maal per maand, maar naarmate het in bezet gebied wegens elektriciteitsgebrek en om andere redenen moeilijker werd om naar de radio te luisteren, kwam het steeds vaker uit, gedurende de laatste oorlogswinter zelfs drie à vier maal per week. Van de medewerkers van Radio Oranje trad toen drs. L. de Jong als hoofdredacteur op.

Het archief bevat kopij en geeft informatie over journalistiek, de pers, nieuwsberichten, nieuwsvoorziening en periodieken.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse instellingen en personen buiten Nederland
    • Overheid