Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
De Nederlandsche Bank NV, (1643) 1814-1980 (1995), 3e zending

Omschrijving

Het overgedragen gedeelte van het archief van De Nederlandsche Bank NV omvat 15% tot 20% van het verwachte totale aantal inventarisnummers van het archief na bewerking, en 30% tot 40% van de verwachte totale omvang in strekkende meters. Het betreft tot heden nog voor het overgrote gedeelte seriƫle bescheiden: boekhouding en rekening-courantadministratie (1814 - 1983); Aandeelhoudersadministratie (1814 - 1948); administratie van de inlevering (vordering) van goud, andere edele metalen en buitenlandse betaalmiddelen ingevolge Deviezenverordening 1940 en het Deviezenbesluit 1945 (1940 - 1962); Financiƫle en algemene verslaglegging van DNB in zijn geheel en van Bijbank Rotterdam en de agentschappen (1814 - 1987); chronologisch (niet naar onderwerp geordende, maar meestal wel middels klappers toegankelijke) correspondentie (1814 - 1976); Jaarverslagen en andere gedrukte bescheiden van - meest Nederlandse - banken waarmee De Nederlandsche Bank NV in enig opzicht van doen had.

De in deze inventaris beschreven series zijn niet altijd opeenvolgend genummerd. Bij de beschrijving staat in zo'n geval het eerste inventarisnummer gevolgd door de afkorting e.a. (en anderen). Door op dit eerste nummer te zoeken vindt u vanzelf de gehele serie.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)
  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Overheid

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers