Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
De Dagboeken van Anne Frank

Omschrijving

De Collectie Onderzoekingen bevat 18 deelcollecties, waarin materiaal is ondergebracht van evenzoveel onderzoekingen. Deze werden verricht door medewerkers van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie, of kwamen tot stand in nauw contact met dit instituut. De collectie De Dagboeken van Anne Frank is hier één van.
De archivalia hebben ten grondslag gelegen aan de eigenlijke produktie van "De Dagboeken van Anne Frank" ('s-Gravenhage-Amsterdam, Staatsuitgeverij-Uitgeverij Bert Bakker, 1986). Voor (fotokopieën van) bronnenmateriaal en stukken betreffende het historisch en forensisch onderzoek zij verwezen naar collectie 212c Anne Frank.

Deze collectie bevat informatie over Otto Frank, het Anne Frank-fonds, het RIOD, contracten en bronnenuitgaven.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Niet-Overheid