Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Consulaten in Frans-Algerije; consulaat (-Generaal) te Algiers, (1912) 1941-1954; Vice-consulaat te Oran, (1894) 1934-1945

Omschrijving

De Nederlandse consulaten in Frans Algerije waren in de periode 1934-1954 gevestigd in Algiers, Oran, Bougie, Bône, Arzeu en Philippeville (Constantine) en ressorteerden tot en met 1952 (verheffing Algiers tot consulaat-generaal) onder het ressort van het consulaat-generaal te Tanger (Marokko). Oran (Ouahran) is een departementale hoofdstad in Algerije en na Algiers de belangrijkste stad. In de periode 1922-1952 was G.J.M.A. Randhuyzen de honoraire consul en sedert 1930 consul-generaal (op persoonlijke titel) in Algiers. Bij KB van 26 februari 1952 werd hem eervol ontslag verleend en werd het consulaat verheven tot consulaat-generaal. Zijn opvolger was mr. C.L.F. Crommelin (ontslag 1959). In Oran was K.G. Ohlsson van 1924 tot 1937 de Nederlandse consul. Hij werd opgevolgd door G. Gautray die ons land tot 1961 vertegenwoordigde.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog bleven de consulaten Algiers en Oran geopend. Na de geallieerde invasie in Noord-Afrika in 1943 werd in Algiers een "Representation
Néerlandaise aupres du Comite Francais de la Liberation Nationale" geopend, met als hoofd de gezant F. Gerth van Wijk. In het najaar van 1944 verhuisde deze Representation" als gezantschap naar de Franse hoofdstad met medeneming van een gedeelte van het archief van het consulaat Algiers.

Het archief van de Consulaten in Frans-Algerije bevat voor de periode 1934-1954 correspondentie en stukken m.b.t. de organisatie. Tevens zijn er stukken betreffende
politieke en juridische aangelegenheden inzake de Tweede Wereldoorlog, waaronder over Nederlandse krijgsgevangenen en Nederlandse vluchtelingen. Inventarisnummer 13 bevat stukken betreffende overlijden en nalatenschappen van Nederlanders in Algerije, 1932-1947.

Thema's

Indeling

 • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
  • Overheid
 • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)
 • Nederlandse instellingen en personen buiten Nederland
  • Overheid

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

 • 10 - Stukken betreffende de reis van de groep Engelandvaarders "De Feyter" via Algerije naar Engeland. 1944-1946

  Thema's

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers

 • -

 • 2 - Correspondentie met de "Association de Secours aux Réfugiés Néerlandais" en "Offices Néerlandais" te Frankrijk. 1941-1942

  Thema's

 • 3 - Correspondentie met het Nederlandse consulaat-generaal te Tanger (Marokko). 1942-1944

 • 4 - Correspondentie met het ministerie van Buitenlandse Zaken te Londen. 1943

  Thema's

  • Nederland 1940-1945
 • 5 - Correspondentie met de "Representation Néerlandaise aupres du Comite Francais de la Liberation Nationale" te Algiers. 1944

  Thema's

  • Nederland 1940-1945
 • 7 - Stukken betreffende Nederlanders in het Franse vreemdelingenlegioen te Algerije. 1928 en 1943-1946

  Thema's

 • 8 - Stukken betreffende recrutering van Nederlandse militairen in Noord-Afrika, met name Algerije 1943-1944

  Thema's

 • 9 - Stukken betreffende Nederlandse krijgsgevangenen in geallieerde kampen bij Algiers en Oran. 1944

  Thema's

 • 11 - Scheepsverklaringen 1912 en 1925-1943

  Thema's

 • 14 - Stukken betreffende onderzoek naar de Nederlandse nationaliteit van diverse personen. 1945-1949

  Thema's

 • 15 - Stukken betreffende krijgsgevangenen in Algerije die beweren de Nederlandse nationaliteit te bezitten. 1946

  Thema's

 • 16 - Stukken betreffende de Nederlandse vice-consulaten te Bône, Bougie en Oran, 1943-1946

  Thema's

  • Nederland 1940-1945
 • 19 - Stukken betreffende Algerijnse politieke aangelegenheden gemeld door de Nederlandse vertegenwoordiging bij het Franse Nationale Comité te Londen. 1942-1943

 • 20 - Stukken betreffende een onderzoek naar de politieke betrouwbaarheid van de heer G.J.A.M. Randhuyzen, consul-generaal te Algiers, 1943

  Thema's

  • Nederland 1940-1945
 • 21 - Stukken betreffende Algerijnse politieke aangelegenheden gemeld door de Nederlandse gezant van de "Representation Neerlandaise aupres du Comité Francais de la Liberation Nationale" te Algiers, 1943-1944

  Thema's

  • Nederland 1940-1945
 • 22 - Stukken betreffende personeel werkzaam bij de Vertegenwoordiging der Nederlanden bij de voorlopige regering der Franse Republiek te Algiers, 1943-1944.

  Thema's

  • Nederland 1940-1945
 • 23 - Stukken betreffende de verplaatsing van de Nederlandse diplomatieke vertegenwoordiging uit Algiers naar Parijs. 1944

  Thema's

  • Nederland 1940-1945
 • 24 - Stukken betreffende de werkzaamheden van Nederlanders voor de Commissie Vluchtelingenwerk Noord-Afrika, 1943

  Thema's

 • 25 - Persartikelen over en door de Nederlandse gezant F. Gerth van Wijk te Algiers, 1943-1944

  Thema's

 • 26 - Stukken betreffende de viering van de verjaardag van koningin Wilhelmina door de Nederlandse gemeenschap te Algiers, 1944

  Thema's

 • 27 - Stukken betreffende Nederlandse vluchtelingen in het UNRRA kamp Jeanne d'Arc te Philippeville (Algerije), 1944-1945

  Thema's

 • 32 - Scheepsverklaringen, 1922-1943

  Thema's

 • 34 - Kasboek van de hulpverlening aan Nederlandse vluchtelingen in het ressort van het Nederlandse vice-consulaat te Oran, 1941-1945

  Thema's

 • 35 - Stukken betreffende Nederlandse vluchtelingen in het ressort van het Nederlandse vice-consulaat te Oran, 1942

  Thema's