Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Consulaat-generaal Vichy (Frankrijk), 1940-1945

Omschrijving

Het archief van het Consulaat-Generaal Vichy bevat voor de periode 1940-1945 correspondentie en stukken m.b.t. de organisatie. Vichy behoorde tot het door de
Duitsers bezette deel van Frankrijk. Verder zijn er stukken over de belangenbehartiging van individuele Nederlanders en de opvang van Nederlandse vluchtelingen, zoals die door verschillende organisaties werd gepleegd. Daarnaast zijn er stukken over de evacuering en repatriëring van Nederlandse vluchtelingen.
6

Bron:
'De vertegenwoordiging van Nederland in het buitenland. Het beleid ten aanzien van Nederlanders, die ten gevolge van de oorlog hulp van node hadden'. I (punten L en M
van het enquêtebesluit) in: Enquêtecommissie Regeringsbeleid 1940-1945. Verslag houdende de uitkomsten van het onderzoek, deel 6, a en b. Verslag en Bijlagen, 's-Gravenhage 1952.

Thema's

Indeling

 • Nederlandse instellingen en personen buiten Nederland
  • Overheid
  • Niet-Overheid

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

 • 138 - STUKKEN AFKOMSTIG VAN DE HEER VERVIER, HOOFD VAN DE 'SERVICE DES ETRANGERS betreffende de verplichting tot deelname aan arbeidsprojecten in Frankrijk en Duitsland, 1942, 1944

  Thema's

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers

 • 1 - CONSULAAT-GENERAAL EN HET OFFICE NEERLANDAIS, 1940-1942: Brieven, ingekomen van en uitgegaan aan Londen en Lissabon en de onder Parijs ressorterende (vice-)consulaten, betreffende de
  organisatie van de posten,1940

 • 2 - CONSULAAT-GENERAAL EN HET OFFICE NEERLANDAIS, 1940-1942: Brieven, ingekomen van en uitgegaan aan de onder Vichy ressorterende Offices Néerlandais, het Nederlands Vluchtelingen Commissariaat te
  Marseille en het Centre d'Accueil te Lessac, betreffende de eigen organisatie, 1941-1942

  Thema's

  • Nederland 1940-1945
 • 3 - CONSULAAT-GENERAALEN HET OFFICE NEERLANDAIS, 1940-1942: Brieven, ingekomen van en uitgegaan aan het Franse Ministerie van Buitenlandse Zaken en het Zweedse Gezantschap, betreffende de organisatie van de Nederlandse Vertegenwoordiging, 1940, 1941-1942

 • 4 - CONSULAAT-GENERAAL EN HET OFFICE NEERLANDAIS, 1940-1942: Lijsten van consulaire ambtenaren en posten in Frankrijk en Frans-Afrika, z.d.

 • 6-10 - CONSULAAT-GENERAAL EN HET OFFICE NEERLANDAIS, 1940-1942: Stukken betreffende de belangenbehartiging voor individuele Nederlanders, waaronder de familie Nijessen, alfabetisch geordend op naam, 1940-1942

  Thema's

 • 11-14 - CONSULAAT-GENERAAL EN HET OFFICE NEERLANDAIS, 1940-1942: Stukken betreffende administratieve bemiddeling bij aangelegenheden van geboorte, huwelijk en overlijden, 1940-1942. Waaronder stukken betreffende doorzending akten van overlijden, doorzending van papieren nodig voor de indiening van een huwelijksaanvraag bij de Franse overheid en stukken met betrekking to afgifte en verbetering van authentieke uittreksels uit geboorteregisters, alfabetisch op naam geordend, 1941-1942

  Thema's

 • 15 - CONSULAAT-GENERAALEN HET OFFICE NEERLANDAIS, 1940-1942: Ingekomen brieven van de consulaten te Nice en Toulouse, betreffende bij hen binnen gekomen verklaringen tot behoud van het
  Nederlanderschap, 1940

  Thema's

  • Nederland 1940-1945
 • 16-17 - CONSULAAT-GENERAAL EN HET OFFICE NEERLANDAIS, 1940-1942: Stukken betreffende door Nederlanders in Frankrijk afgelegde Verklaringen tot behoud van het Nederlanderschap en stukken betreffende de vaststelling van het Nederlanderschap van in Frankrijk verblijvende personen, alfabetisch geordend op naam, 1940-1942

  Thema's

  • Nederland 1940-1945
 • 18 - CONSULAAT-GENERAAL EN HET OFFICE NEERLANDAIS, 1940-1942: Stukken betreffende niet afgeronde nationaliteitsonderzoeken, alfabetisch geordend op naam, 1940, 1942

  Thema's

  • Nederland 1940-1945
 • 19 - CONSULAAT-GENERAAL EN HET OFFICE NEERLANDAIS, 1940-1942: Brieven, ingekomen van en uitgegaan aan de Zweedse Gezant en de directeuren van de Offices Néerlandais, betreffende
  paspoortverlengingen en de heffing van kanselarij rechten, 1941-1942

  Thema's

  • Nederland 1940-1945
 • 20 - CONSULAAT-GENERAAL EN HET OFFICE NEERLANDAIS, 1940-1942: Register van door het Zweedse Gezantschap verlengde paspoorten, 1941-1942

  Thema's

  • Nederland 1940-1945
 • 21 - CONSULAAT-GENERAAL EN HET OFFICE NEERLANDAIS, 1940-1942: Stukken betreffende de onderzoeken, die zijn ingesteld naar de verblijfplaatsen van Nederlandse vluchtelingen, alfabetisch geordend
  op naam, 1941-1942

 • 22 - CONSULAAT-GENERAAL EN HET OFFICE NEERLANDAIS, 1940-1942: Stukken Stukken betreffende een evacuatietransport naar Portugal, 1941

  Thema's

 • 23 - CONSULAAT-GENERAAL EN HET OFFICE NEERLANDAIS, 1940-1942: Stukken betreffende de bemiddeling bij de aanvraag van 'visa de sortie' voor deelnemers aan de evacuatiekonvooien, 1942

  Thema's

 • 24 - CONSULAAT-GENERAAL EN HET OFFICE NEERLANDAIS, 1940-1942: Stukken betreffende de registratie van de schulden van de Nederlandse evacués aan de Nederlandse overheid voor aan hen uitgekeerde
  voorschotten en steungelden, 1941-1942

  Thema's

 • 25 - CONSULAAT-GENERAAL EN HET OFFICE NEERLANDAIS, 1940-1942: Stukken betreffende de repatriëring van A.J. Kok, e.a., 1942

  Thema's

  • Nederland 1940-1945
 • 26 - CONSULAAT-GENERAAL EN HET OFFICE NEERLANDAIS, 1940-1942:Stukken betreffende de bevrijding en ondersteuning van Nederlanders, geïnterneerd in kampen in Zuid-Frankrijk, 1940-1942

  Thema's

 • 27-28 - CONSULAAT-GENERAAL EN HET OFFICE NEERLANDAIS, 1940-1942: Stukken betreffende de uitbetaling van het salaris van Ds. A. E.A. Allard,1940-1942 en Stukken betreffende de uitbetaling van het pensioen van de heer G.J. van Wieringhen Borski, 1940-1941

  Thema's

 • 29 - CONSULAAT-GENERAAL EN HET OFFICE NEERLANDAIS, 1940-1942: Stukken betreffende de uitbetaling van Indische pensioenen, alfabetisch geordend op naam,
  1940-1942

  Thema's

 • 32-33 - BUREAU CENTRAL D'ADMINISTRATION DES NEERLANDAIS, 1942-1945: Stukken betreffende de oprichting, de opheffing, de ressorten en de bevoegdheden van de Bureaux d'Administration,
  1942-1943 en stukken betreffende het personeel van de Bureaux d'Administration, 1942-1944

  Thema's

 • 34-39 - BUREAU CENTRAL D'ADMINISTRATION DES NEERLANDAIS, 1942-1945: Stukken betreffende de organisatie (waaronder bevoegdheden en personeel) van de bureaus in Vichy, Lyon, Marseille, Nice en Toulouse

  Thema's

  • Nederland 1940-1945
 • 40-51 - BUREAU CENTRAL D'ADMINISTRATION DES NEERLANDAIS, 1942-1945, Stukken betreffende de comptabiliteit van de Bureaux dÁdministration waaronder uitbetaling van steungelden en pensioenen te Nice en uitbetaling steungelden door Marseille en Toulouse (1943-1944). Tevens stukken betreffende de verwerving van fondsen voor de organisatie der Bureaux en stukken betreffende gelden op rekening 10364 bestemd voor de financiering van de uitbetaling van steungelden, pensioenen en leningen (1943-1945)

  Thema's

 • 52-59 - BUREAU CENTRAL D'ADMINISTRATION DES NEERLANDAIS, 1942-1945: Stukken betreffende de belangenbehartiging van individuele Nederlanders, 1942-1944, Johannes Ten Brug, Bernard Van Gigh en echtgenote, Constant Van Herck, Henri Hollander, Mevrouw Van Hulstijn, Raden Mas Jodjana en echtgenote en bediende, Baron Herman Van Lawick, G.J. Van Wieringhen Borski.

  Thema's

 • 60-62 - BUREAU CENTRAL D'ADMINISTRATION DES NEERLANDAIS, 1942-1945: Stukken met betrekking tot geboorte, huwelijk en overlijden waaronder formele huwelijksaangelegenheden van met name genoemde personen en het overlijden van met name genoemde personen en de afwikkeling van hun zaken, 1942-1944

  Thema's

  • Nederland 1940-1945
 • 63 - BUREAU CENTRAL D'ADMINISTRATION DES NEERLANDAIS, 1942-1945: Stukken betreffende door Nederlanders in Frankrijk afgelegde verklaringen tot behoud van het Nederlanderschap, 1943-1944

  Thema's

  • Nederland 1940-1945
 • 64-69 - BUREAU CENTRAL D'ADMINISTRATION DES NEERLANDAIS, 1942-1945: Stukken betreffende afgifte van identiteitsbewijzen (certificats d'Identité) en verlenging van paspoorten van met name genoemde mensen oktober 1942-december 1944

  Thema's

  • Nederland 1940-1945
 • 70 - BUREAU CENTRAL D'ADMINISTRATION DES NEERLANDAIS, 1942-1945: Stukken betreffende de onderzoeken die zijn ingesteld naar de verblijfplaatsen van Nederlandse vluchtelingen,1942-1944

  Thema's

  • Nederland 1940-1945
 • 71-77 - BUREAU CENTRAL D'ADMINISTRATION DES NEERLANDAIS, 1942-1945: Stukken betreffende het beschermen van eigendomsrechten van particulieren. Waaronder door derden gevoerde beheer over de
  bezittingen van met name genoemde Nederlanders, 1943-1944; stukken betreffende de inbeslagname en verkoping door de Franse overheid van zich in Frankrijk bevindende eigendommen van Nederlandse Joden,
  1942-1943; stukken betreffende de bemiddeling bij het vrijgeven van de financiële middelen van Nederlanders in Zuid-Frankrijk 1942-1944 en stukken betreffende de bemiddeling bij de afhandeling van financiële
  vorderingen van derden, 1942-1944 en stukken betreffende de bemiddeling bij de indiening van een schadeclaim op de Gestapo en het Duitse leger, wegens vernieling van geconfisceerde goederen, 1944

  Thema's

 • 78 - BUREAU CENTRAL D'ADMINISTRATION DES NEERLANDAIS, 1942-1945: Stukken betreffende de door de Franse overheid opgelegde werkplicht voor vluchtelingen, 1942-1944

  Thema's

 • 79 - BUREAU CENTRAL D'ADMINISTRATION DES NEERLANDAIS, 1942-1945 Stukken betreffende de bemiddeling bij de aanvraag van vergunningen voor Nederlandse vluchtelingen met het oog op de uitoefening van hun beroep, 1942-1944

  Thema's

 • 80-82 - BUREAU CENTRAL D'ADMINISTRATION DES NEERLANDAIS, 1942-1945: Stukken betreffende evacuatie en repatriëring van (Nederlandse vluchtelingen) 1942-1944

  Thema's

 • 83-85 - BUREAU CENTRAL D'ADMINISTRATION DES NEERLANDAIS, 1942-1945: Stukken met betrekking tot reizen van, naar en in Zuid-Frankrijk (Frans-Belgische grens en Frans-Spaanse grens, 1942-1944

  Thema's

  • Nederland 1940-1945
 • 86-87 - BUREAU CENTRAL D'ADMINISTRATION DES NEERLANDAIS, 1942-1945:Stukken betreffende de bevrijding van Nederlanders uit kampen en gevangenissen, 1942-1944 Waaronder stukken betreffende de bemiddeling voor individuele Nederlanders, geordend op naam van de betrokken personen, 1942-1944

  Thema's

 • 88 - BUREAU CENTRAL D'ADMINISTRATION DES NEERLANDAIS: Stukken betreffende de liquidatie van het Centre d'Assistance Social aux Réfugiés Néerlandais te Toulouse, 1943

  Thema's

 • 89 - BUREAU CENTRAL D'ADMINISTRATION DES NEERLANDAIS: Stukken betreffende de reorganisatie van de steunverlening na de gevangenneming van Sevenster, 1943

  Thema's

 • 90 - BUREAU CENTRAL D'ADMINISTRATION DES NEERLANDAIS: Stukken betreffende het 'Office des Intérêts Néerlandais' te Marseille, 1943-1944

  Thema's

 • 91 - BUREAU CENTRAL D'ADMINISTRATION DES NEERLANDAIS: Memories en notities betreffende de organisatie van de steunverlening, 1944 en z.d.

  Thema's

 • 92 - BUREAU CENTRAL D'ADMINISTRATION DES NEERLANDAIS: Stukken betreffende de overdracht van de steunverlening aan de 'Service chargé des Intérêts Néerlandais dans le Midi de la France' in
  Marseille, 1944

  Thema's

 • 93 - BUREAU CENTRAL D'ADMINISTRATION DES NEERLANDAIS: Staten betreffende de bijstandsuitkeringen, uitbetaald van maart tot oktober 1944, z.d.

  Thema's

 • 94 - BUREAU CENTRAL D'ADMINISTRATION DES NEERLANDAIS: Stukken betreffende de Nederlandse kolonies in Chateauneuf les-Bains, Lacaune-les-Bains en Lessac/Confolens, 1943-1944

  Thema's

 • 95-96 - BUREAU CENTRAL D'ADMINISTRATION DES NEERLANDAIS: Stukken betreffende de ondersteuning van individuele Nederlanders, 1943-1945

  Thema's

 • 97 - BUREAU CENTRAL D'ADMINISTRATION DES NEERLANDAIS: Stukken betreffende de distributie van blikken sardines, 1944-1945

  Thema's

 • 98 - BUREAU CENTRAL D'ADMINISTRATION DES NEERLANDAIS: Stukken betreffende de uitbetaling van pensioengelden aan individuele Nederlanders,1943-1944

  Thema's

 • 99 - BUREAU CENTRAL D'ADMINISTRATION DES NEERLANDAIS: Stukken betreffende de bemiddeling bij handelsaangelegenheden van Nederlandse en Franse handelsfirma's, 1943-1944

  Thema's

 • 100-101 - Stukken betreffende Franse wetgeving ten aanzien van joden.

  Thema's

 • 102-105 - ALGEMEEN DIRECTEUR VAN HET CENTRE D'ASSISTANCE SOCIAL AUX NEERLANDAIS, DE HEER MARIO JANSE, 1943 Waaronder Verslag van de 'Nederlandsche vereeniging voor liefdadigheid' te Parijs
  over de werkzaamheden gedurende de jaren 1941 en 1942, 1943 103 Ingekomen brieven van de heer P.C. Naeff, betreffende de sluiting van het Centre d'Assistance te Perpignan en zijn vrijwilligerswerk in Lyon,
  1943.en stukken betreffende de ondersteuning van individuele Nederlanders, alfabetisch geordend,1943 (Zie voor de de aansluitende correspondentie is te vinden in het archief FRANKRIJK TOULOUSE (2.05.100), inv.nrs. 91-99.)

  Thema's

 • 106-111 - HET BUREAU D'ADMINISTRATION TE LYON, 1942-1944; stukken met betrekking tot de organisatie en comptabiliteit, 1942-1944

  Thema's

  • Nederland 1940-1945
 • 112-114 - HET BUREAU D'ADMINISTRATION TE LYON, 1942-1944; stukken met betrekking tot de belangenbehartiging van individuele Nederlanders, 1942-1944

  Thema's

 • 115 - Stukken betreffende Franse rapporten over door het 'Office Néerlandais' gemaakte fouten bij de uitgifte van 'Certificats d'Identité', 1942

  Thema's

  • Nederland 1940-1945
 • 116 - BUREAU D'ADMINISTRATION TE LYON: Stukken betreffende de formaliteiten, die vervuld moeten worden met het oog op repatriëring, 1943

  Thema's

  • Nederland 1940-1945
 • 117-119 - BUREAU D'ADMINISTRATION TE LYON: Stukken betreffende de Financiële en materiële ondersteuning waaronder stukken betreffende de organisatie van de financiële steunverlening, 1943, stukken betreffende de ondersteuning van Nederlanders door de 'Union Général des Israélites de France', 1942-1943 en stukken betreffende de overdracht van gegevens over de steunverlening aan de 'Service chargé des Intérêts Néerlandais dans le Midi de la France'

  Thema's

 • 120 - BUREAU D'ADMINISTRATION TE LYON: Stukken betreffende zendingen 'Sardines in blik, 1943-1944

  Thema's

 • 121 - BUREAU D'ADMINISTRATION TE LYON: Stukken betreffende de speciale belasting voor in Frankrijk verblijvende Joden, 1943

  Thema's

 • 122-124 - STUKKEN AFKOMSTIG VAN P.C. NAEFF, VOORMALIG DIRECTEUR VAN HET CASAN TE PERPIGNAN, ONBEZOLDIGD SECRETARIS VAN HET BUREAU D'ADMINISTRATION TE LYON, 1943, waaronder brieven ingekomen van en uitgegaan aan A. Aarts, J. ten Hagen, M.H.C. Janse, A. Mezger en J. van Praag, betreffende de belangenbehartiging van de in Zuid-Frankrijk verblijvende Nederlanders, 1943. Tevens correspondentie met de 'Union Général des Israélites de France betreffende door deze organisatie ondersteunde Nederlanders 1943 en stukken betreffende de fondsen, die beschikbaar zijn voor de financiële
  steunverlening, 1943

  Thema's

 • 125-131 - STUKKEN AFKOMSTIG VAN DE HEER VERVIER, HOOFD VAN DE 'SERVICE DES ETRANGERS', 1942-1945 ,, waaronder stukken betreffende de organisatie van de Bureaux d'Administration in het algemeen, 1942-1944 en stukken betreffende de oprichting, functionering en opheffing van de afzonderlijke bureaus Lyon, 1942-1944; Marokko, 1942; Marseille, 1943; Nice, 1942-1944; Toulouse, 1942-1944 Vichy, 1943-1945.

  Thema's

 • 132-134 - STUKKEN AFKOMSTIG VAN DE HEER VERVIER, HOOFD VAN DE 'SERVICE DES ETRANGERS', 1942-1945 ,NEDERLANDSE VERTEGENWOORDIGINGEN EN BELANGENBEHARTIGINGSORGANISATIES, waaronder stukken betreffende de opheffing van het Nederlandse Consulaat in Monaco, 1943; stukken betreffende de verhuizing en opheffing van het 'Centre d'Assistance Social aux Néerlandais', 1942-1943 en stukken betreffende de vestiging en organisatie van het 'Office chargé des Intérêts Néerlandais' te Marseille, 1943-1944.

  Thema's

 • 135-137 - STUKKEN AFKOMSTIG VAN DE HEER VERVIER, HOOFD VAN DE 'SERVICE DES ETRANGERS', 1942-1945, stukken betreffende belangenbehartiging voor de leden van het voormalige Nederlandse Corps Diplomatique, 1942-1944: D. van Lennep, 1943-1944; J. Loudon, 1944 en A. Sevenster, 1942-1944.

  Thema's

 • 139 - STUKKEN AFKOMSTIG VAN DE HEER VERVIER, HOOFD VAN DE 'SERVICE DES ETRANGERS betreffende de ondersteuning van de gevangengenomen personeelsleden van het Bureau Central d'Administration te Vichy, 1944

  Thema's

 • 140 - STUKKEN AFKOMSTIG VAN DE HEER VERVIER, HOOFD VAN DE 'SERVICE DES ETRANGERS betreffende de verwerving van Fondsen voor de uitbetaling van pensioenen en steungelden, 1944

  Thema's

 • 141 - STUKKEN AFKOMSTIG VAN DE HEER VERVIER, HOOFD VAN DE 'SERVICE DES ETRANGERS betreffende de overdracht van de gegevens over de steunverlening aan de heer Piek in Marseille, 1944

  Thema's

 • 142 - STUKKEN AFKOMSTIG VAN HET BUREAU CHARGE DES INTERETS DES APATRIDES ET DES REFUGIES, 1944 betreffende de ondersteuning van de Nederlanders die geen geld wensen te ontvangen van de heer Piek in Marseille, 1944

  Thema's

 • 143 - STUKKEN AFKOMSTIG VAN HET BUREAU CHARGE DES INTERETS DES APATRIDES ET DES REFUGIES, 1944, betreffende de steunaanvragen van individuele Nederlanders, A-Z, 1944

  Thema's