Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Consulaat-Generaal te Shanghai (China) 1877-1951

Omschrijving

Het archief van het Consulaat-Generaal te Shanghai bevat voor de periode 1877-1951 correspondentie en stukken m.b.t. de organisatie. Er zijn tevens stukken over de
internationale nederzettingen, scheepvaart, handel, voorlichting, waterbouwkundige projecten, registers van Nederlandse onderdanen (ook van Chinese afkomst),
opiumhandel-en smokkel, rechtszaken (ook faillissementen van bedrijven), notariële akten, nalatenschappen en binnenlandse aangelegenheden. Een aantal stukken
heeft tevens betrekking op de verhoudingen met Nederlands-Indië bijvoorbeeld voor wat betreft handel en scheepvaart, de Chinese gemeenschap, communistische
activiteiten etc. Eveneens zijn er een aantal stukken m.b.t. de Eerste Wereldoorlog en de Tweede Wereldoorlog. Tevens zijn er geheime stukken. In deze inventaris zijn ook opgenomen het gedeponeerd archief van het Bureau Handelsraad en het gedeponeerd archief van het Zwitsers consulaat-generaal tijdelijk belast met waarneming van de Nederlandse belangen in Shanghai.

Indeling

 • Nederlandse instellingen en personen buiten Nederland
  • Overheid

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

 • 477 - Stukken betreffende het toekennen van de verzetster Oost-Azië aan de Nederlander P. Huizer. 1946-1950.

  Thema's

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers

 • 134 - Stukken betreffende Japanse proclamaties inzake haar krijgsactiviteiten aan de Chinese kust. 1939-1941.

  Thema's

 • 135 - Circulaires inzake de blokkade van het westelijk deel van Shanghai door de Japanse bezetter. 1940.

  Thema's

 • 181 - Stukken betreffende veroorzaakte schade aan Nederlands baggermateriaal in de haven van Haikow door Japanse bombardementen. 1937.

 • 275 - Stukken betreffende het ontzien van eigendommen van derden gedurende de vijandelijkheden tussen China en Japan. 1938.

 • 342 - Stukken betreffende ingediende schadeclaims van Nederlandse firma's als gevolg van het Japans oorlogsgeweld in China. 1937.

  Thema's

 • 357 - Stukken betreffende de mobilisatie alsmede de neutraliteit van Nederland. 1939.

  Thema's

 • 358 - Stukken betreffende ladingen van Duitse schepen in de havens van Nederlands-Indië. 1940.

  Thema's

 • 359 - Instructies aan de scheepvaart in Shanghai als gevolg van de oorlog. Met bijlagen 1940

  Thema's

 • 360 - Stukken betreffende de Duitse invasie in Nederland. 1940.

  Thema's

 • 361 - Circulaires van vijandelijke handelszaken in Nederlands-Indië. 1940.

  Thema's

 • 362 - Stukken betreffende de Nederlandse verhouding met Italië als gevolg van de Duitse inval in Nederland. 1940.

  Thema's

 • 364 - Stukken betreffende de hulpverlening aan oorlogsslachtoffers in Nederland. 1940-1941.

  Thema's

 • 365 - Stukken betreffende de propaganda van de geallieerden. 1940-1941.

  Thema's

 • 366 - Stukken betreffende de propaganda van de Duitsers. 1940-1941.

 • 367 - Stukken betreffende de Nederlandse regeringspersdienst in Batavia inzake de oorlogssituatie in Nederland. 1940-1941.

  Thema's

 • 368 - Lijsten van politiek onbetrouwbare firma's en personen in China. 1941.

  Thema's

 • 396 - Stukken betreffende Duits propaganda materiaal. 1939.

  Thema's

 • 398 - Stukken betreffende Joodse vluchtelingen in Shanghai. 1940.

  Thema's

 • 419 - Correspondentie met het noodcomité van de Nederlandse gemeenschap in Shanghai inzake de situatie van de Nederlanders aldaar. 1942-1943.

  Thema's

 • 423 - Correspondentie met het Nederlands Nood Comité van de Nederlandse gemeenschap in Shanghai. 1942-1945.

  Thema's

 • 427 - Stukken betreffende Nederlandse geïnterneerden in Japanse kampen in China.

 • 428 - Circulaires van de Nederlandse vereniging in Shanghai aan Nederlandse geïnterneerden in Shanghai. Afschriften 1945

 • 458 - Stukken betreffende Nederlandse geïnterneerden in Shanghai. 1945-1946.

  Thema's

  • Nederland 1940-1945
 • 459 - Stukken betreffende Nederlandse vrouwen die gehuwd waren met Duitsers. 1945-1947.

  Thema's

 • 462 - Stukken betreffende aanvragen van schadevergoedingen door Nederlanders in China wegens Japans oorlogsgeweld. 1947-1951.

  Thema's

 • 464 - Stukken betreffende Nederlandse schepen in bezit van de Japanners. 1945-1946.

  Thema's

 • 467 - Stukken betreffende de blokkering en overdracht van Duitse en Japanse fondsen bij Nederlandse banken in China. 1946-1947.

  Thema's

 • 472 - Stukken betreffende de berechting van Japanse oorlogsmisdadigers. 1947.

  Thema's

  • Nederlands-Indië 1940-1945
 • 474 - Stukken betreffende omgekomen Nederlandse krijgsgevangenen op Hainan. 1945-1946.

  Thema's

 • 479-481 - Stukken betreffende inlichtingen omtrent nationaliteit, nalatenschappen, huwelijk en echtscheiding, ontvijanding, schadevergoedingen en repatriëring van Nederlanders. 1938-1951.

  Thema's

 • 482 - Stukken betreffende een schadeclaim van de Nederlandse Verkoop Organisatie wegens geleden oorlogsschade. 1945-1947.

  Thema's

 • 484 - Stukken betreffende een schadeclaim van de Hollandse Chinese Handelscompagnie wegens geleden oorlogsschade. 1946-1948.

  Thema's

 • 485 - Stukken betreffende een schadeclaim van de Nederlandse Indische Handelsbank wegens geleden oorlogsschade.1946-1950

  Thema's