Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Consulaat-Generaal te Londen (Groot-Britannië) (1824) 1890-1949 (aanvulling)

Omschrijving

Het archief geeft een overzicht van de activiteiten van het consulaat-generaal in Londen, met name de behartiging van de handelsbelangen van Nederlanders en in Groot-
Brittannië gevestigde Nederlandse firma's. In tegenstelling tot veel andere standplaatsen was in Londen al vroeg een professionele consul-generaal werkzaam. Tijdens de Tweede Wereldoorlog had het consulaat onder meer de zorg voor nabestaanden van Nederlandse oorlogsslachtoffers. De consul-generaal had in die tijd ook de uitzonderlijke bevoegdheid toe te zien op de fiscale verplichtingen van alle ambtenaren bij de regering in ballingschap, de koopvaardij en de strijdkrachten. Tenslotte had het consulaat ook de zorg voor de opvang van vluchtelingen uit Nederland en verzorging van vervoer naar andere gebieden. Het archief bevat eveneens stukken van de talrijke vice-consulaten in Groot-Brittannië.

Met betrekking tot de zorg voor nabestaanden en de opvang van vluchtelingen zijn in de inventaris geen beschrijvingen aangetroffen, Wel bevatten inventarisnummers 312 en 331 agenda's met betrekking tot de periode 1 december 1939-31 december 1945. Inventarisnummers 416 tot en met 451 bevatten stukken afkomstig van de (vice) consulaten uit de periode 1940-1949. Inventarisnummer 458 bevat stukken betreffende het verlenen van Nederlandse onderscheidingen aan Britse onderdanen, 1947-1949. Mogelijk bevindt zich in deze inventarisnummers informatie met betrekking tot de oorlog. Het archief bevat verder o.a. stukken met betrekking tot tijdens de Tweede Wereldoorlog in Groot-Brittannië geïnterneerde Duitsers en Nederlanders, lijsten en stukken betreffende overleden en vermiste Nederlanders in Nederlands-Indië en stukken betreffende de mobilisatie van dienstplichtige Nederlanders in Groot-Brittannië in 1940.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)
  • Nederlandse instellingen en personen buiten Nederland
    • Overheid
  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Overheid

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers