Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Commissies "verzetsster Oost-Azië 1942-1945, 1949-1957

Omschrijving

Wegens de behoefte aan een speciale onderscheiding voor verzetsdaden gepleegd op Aziatisch gebied, werd bij Koninklijk Besluit van 19 oktober 1948 de onderscheiding
"Verzetsster Oost-Azië 1942-1945" in het leven geroepen. Teneinde de toekenning van de "Verzetsster" mogelijk te blijven maken na de soevereiniteitsoverdracht werd besloten de werkzaamheden van de Commissie "Verzetsster" in Nederland voort te zetten. De Commissie "Verzetsster" werd per 1 maart 1955 opgeheven. De archieven van de commissies bevatten o.a. correspondentie waaronder die gevoerd met de Commissie Onderscheidingen van het KNIL, stukken betreffende criteria voor toekenning van de Verzetsster, voordrachten voor en toekenning en uitreiking van onderscheidingen, evenals stukken betreffende afgewezen voordrachten. Verder zijn er stukken betreffende verzetsactiviteiten in Indonesië tijdens de Japanse bezetting.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse instellingen en personen in Nederlands Indië
    • Overheid
  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Overheid