Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Inventaris van het archief van de Commissie van Onderzoek inzake Menten, met gedeponeerd archief van de Velser-affaire en documentatie betreffende de zaak Schallenberg van het Ministerie van Justitie (1934) 1942-1979 (1985)

Omschrijving

De zaak Menten kreeg halverwege de jaren zeventig van de vorige eeuw veel media-aandacht in Nederland. In 1976 werd er door de toenmalige Minister van Justitie Van Agt een onderzoekcommissie aangesteld die het verleden van P.N. Menten moest onderzoeken. In het archief van deze onderzoekscommissie zijn alle stukken bewaard gebleven waar zij gebruik van heeft gemaakt. Het betreft eigen correspondentie en die met het ministerie van Justitie, getuigenverklaringen en het eindrapport van de commissie. Tevens zijn er kopie├źn van onderliggende documenten, maar ook originele documenten uit het centraal archief van het ministerie en uit overige rechterlijke archieven. Daarnaast omvat het archief stukken over diefstal gepleegd door Menten, zijn vermogenspositie, detentie en schadevergoedingen. Ook zijn er stukken m.b.t. de Velser-affaire en de zaak Schallenberg.
De stukken waren afkomstig van mevr. Dekker, weduwe van de toenmalige rijksrechercheur die het onderzoek vanuit Utrecht leidde. In 1976 bood een journalist van Vrij Nederland haar geld voor gegevens betreffende de zaak Schallenberg. Na raadpleging van een advocaat werd besloten contact op te nemen met het Ministerie van Justitie. De stukken werden op 22 december bij het Ministerie van Justitie aangeboden. Zoals reeds vermeld betreffen het in hoofdzaak doorslagen van rapporten die Dekker als inspecteur-rijksrechercheur 1e klasse had opgemaakt of doorgezonden aan de procureur-generaal te Amsterdam. Er zijn ook krantenknipsels bij uit 1950, waarin verklaringen van mr. Struycken, destijds Minister van Justitie over het onderzoek in de zaak Schallenberg en de Velser-affaire.
Bovendien bevatte het dossier nog correspondentie en krantenartikelen uit de jaren '60 en '70 waarin werd ingegaan op de zaak. Deel II betrof het dossier van de Politieke Opsporingsdienst 's-Gravenhage. In het kader van de meldingsplicht voor vreemdelingen werd F. Schallenberg gevraagd een aantal vragen te beantwoorden die informatie geven omtrent zijn gedragingen gedurende de oorlogsjaren

Thema's

  • Nederland 1940-1945

Indeling

  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Overheid