Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Commissie van advies voor de leerlingenbibliotheken der gemeentelijke scholen voor voorbereidend hoger en middelbaar onderwijs

Omschrijving

De commissie is op 11 mei 1942 op last van de Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandse gebied ingesteld met het doel om advies te geven over de geschiktheid van boeken in de leerlingenbibliotheeken van de openbare scholen voor middelbaar en voorbereidend hoger onderwijs. In eerste instantie ging het om het verwijderen van boeken die ‘gevaren zouden opleveren voor de moraliteit van de schoolgaande jeugd’. In juli 1942 werd de taak van de commissie uitgebreid met het uitbrengen van adviezen over nieuw aan te schaffen boeken.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)
  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Overheid

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria