Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Commissie tot Uitzending van Landbouwers naar Oost-Europa (Culano)

Omschrijving

Culano werd in juli 1941 opgericht door de secretaris-generaal van het departement van Landbouw en Visserij na overleg met de Duitse autoriteiten. De taak was ruim tweeduizend gegadigden te vinden die bereid waren op arbeidscontract te werken in Rusland in dienst van "Ostland", de Ostdeutsche Landbewirtschaftungsgesellschaft m.b.H. Bij de werving van de kandidaten werd gebruik gemaakt van het Rijksarbeidsbureau, de Gewestelijke Arbeidsbureaus (met name de landbouwbemiddelaars), het Agrarisch Front, de Nederlandsche Landstand en de grote landbouworganisaties en landbouwbonden.

Dit archief bevat informatie over collaboratie, boeren, boerenorganisaties, de oorlogseconomie en oostinzet.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)