Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Commissie tot Documentatie van het Verzet in Nijmegen, 1945 - 1948

Omschrijving

In september 1946 deelden pater A. Timmers S.J. en de heren E.H. Broekkamp en dr. V.A.M. Beermann het College van Burgemeester en Wethouders der gemeente Nijmegen mede, dat zij hoopten, met steun en medewerking van het gemeentebestuur, te geraken tot de oprichting van een commissie tot documentatie van het verzet in Nijmegen. Gedeputeerde Staten van Gelderland verleenden in augustus 1947 hun goedkeuring aan het beschikbaar stellen van een krediet ten behoeve van het verlenen van een subsidie aan deze commissie, waarin zitting hadden de heren dr. V.A.M. Beermann, E.H. Broekkamp, A.A.W.J. van Hedel, dr. J.A.B.M. de Jong en pater A. Timmers S.J. Van haar kant verbond de commissie zich het verzamelde materiaal ter beschikking te stellen van de gemeente Nijmegen. Op 22 februari 1949 deelde dr. J.A.B.M. de Jong het gemeentebestuur mede, dat de commissie haar werkzaamheden als geƫindigd beschouwde. Daar de meeste verklaringen in elkaar grijpen is van het maken van verwijzingen afgezien.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Overheid