Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Commissie inzake het Driemanschap der Nederlandse Unie

Omschrijving

De Commissie inzake het Driemanschap der Nederlandsche Unie is in 1945 gevormd door minister-president Schermerhorn, op verzoek van het Driemanschap zelf. De commissie stelde een onderzoek in naar het doen en laten van de Unie. De Nederlandsche Unie werd op 24 juli 1940 opgericht door prof. de Quay (hoogleraar te Tilburg), Linthorst-Homan (commissaris van de koningin in Groningen) en mw. Einthoven (commissaris van politie te Rotterdam). Het driemanschap richtte zich tot het Nederlandse volk en riep het op zich te verenigen 'tot doelbewuste arbeid voor het behoud en de versterking van vaderland en volksgemeenschap en tot voorbereiding van de voorwaarden en de wegen van hun bestaan en welzijn in de toekomst.' Het doel van de Unie was, onder erkenning van de gewijzigde politieke verhoudingen in Nederland en Europa, en in samenwerking met de Duitse en Nederlandse autoriteiten, een maatschappij op te bouwen op basis van een brede nationale samenwerking, een harmonische structuur en sociale rechtvaardigheid. Het werd een enorm succes, daar velen het als een 'goed' alternatief voor de NSB zagen. Vanwege de vrij loyale houding t.o.v. de Duitse bezetter, kon de Unie aanvankelijk haar gang gaan. Toen de Duitsers in juni 1941 steun van de Unie eisten in hun strijd tegen Rusland, ging dit de Unie te ver: zij weigerden. Als gevolg van deze weigering werd de Unie weldra getroffen door allerlei verbodsbepalingen. In december 1941 werd de Unie opgeheven.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Overheid