Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Archief van de commissie beheersconflicten te utrecht 1948-1951

Omschrijving

Na de bevrijding werd het beheer van de vermogens van personen die vanwege oorlogsomstandigheden afwezig waren, in handen gegeven van het Militair Commissariaat voor het Rechtsherstel (MCRH), een onderdeel van het Militair Gezag. Al in augustus 1945 echter werd bij Koninklijk Besluit de Raad voor het Rechtsherstel ingesteld, die zou bestaan uit een vijftal afdelingen. De derde afdeling, de afdeling Beheer, werd bij hetzelfde KB ingesteld als het Nederlands Beheers Instituut. Een van de taken van het NBI was, in samenwerking met de Stichting Toezicht Politieke Delinquenten, het voeren van het beheer over de goederen van politieke delinquenten. Er kwamen echter nogal wat klachten over de werkwijze van het NBI. In 1948 werden er door de ministerraad klachtencommissies ingesteld, die vervolgens aangeduid werden als de 'Commissies Beheersconflicten'. In Utrecht was de commissie als volgt samengesteld:
Voorzitter: Mr. J.J. Plugge, rechter
Lid: H.J. Wildschut, oud-bankdirecteur
Lid: W. van Scherpenzeel, kandidaat-notaris
Secretaris: Mr. G.I.M. Knottnerus, wnd. Griffier
De Utrechtse Commissie Beheersconflicten werd, net als de commissies in een aantal andere grotere Nederlandse steden, in maart 1951 opgeheven.

Het archief bevat correspondentie en een klapper op persoonsnamen.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Overheid