Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Commissaris van de Koningin CdK in Noord-Brabant, 1920 - 1969

Omschrijving

Tijdens de bezetting werd met ingang 1 september 1941 de macht van de Commissaris aanmerkelijk vergroot op grond van de verordening van de rijkscommissaris gedateerd 11 augustus 1941. Een en ander kwam erop neer dat de Commissaris alle macht verkreeg, welke voorheen aan de Staten toekwam. Wel kon hij zich laten 'assisteren' door zogenaamde bestuursraden. In Noord-Brabant hebben ze, hoewel benoemd, nooit echt gefunctioneerd. Archiefstukken die het tegendeel bewijzen zijn tenminste niet aangetroffen. Ook de burgemeesters waren aan de Commissaris ondergeschikt. De secretaris-generaal van Binnenlandse Zaken was veelal belast met het toezicht op de Commissaris der Provincie, zoals tijdens de oorlogsperiode de benaming luidde.

Zie inventarisnummers 1-22 voor verslagen. In de gedeeltes over de oorlogsjaren mogelijk relevante informatie vinden.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)
  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Overheid

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers