Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Archief van de commandant van de 6e compagnie van de Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten, Strijdend Gedeelte, te Gorinchem, 1945, aangevuld door M.W. Schakel met persoonlijke en algemene stukken.

Omschrijving

De stukken zijn op 3 april 1989 ontvangen van M.W. Schakel te Noordeloos. Daarmee loste hij een belofte in, gedaan bij de opening van de tentoonstelling over de Tweede Wereldoorlog op 3 mei 1980 in de Openbare Leeszaal en Bibliotheek aan de Pijlstraat (zie Gorcumse Courant 7 mei 1980).
Gedurende de oorlogsjaren was Schakel onder de schuilnaam "Jan Snor" verzetstrijder en fungeerde hij als commandant van de 6e compagnie van de N.B.S. strijdend gedeelte te Gorinchem. Het in die laatste hoedanigheid in 1945 gevormde archief hield hij onder zich. Het heeft niet meer de oorspronkelijke structuur, omdat Schakel de stukken herordende naar onderwerp en de bescheiden aanvulde met andere stukken, waaronder particuliere en toevallig verkregen stukken. Deze aangebrachte ordening is gehandhaafd. De omslagen bevatten doorgaans meer, dan de summiere omschrijvingen doen vermoeden. Bovendien beperken de stukken zich niet tot uitsluitend Gorinchem , want er zijn ook stukken die betrekking hebben op gemeenten in de Alblasserwaard. Als compagniescommandant stond Schakel onder bevel van de districtscommandant, de medicus H.C. Sauer, commandant van de Binnenlandse Strijdkrachten in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden.

Thema's

Indeling

 • Nederlandse niet-overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)
 • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
  • Overheid

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers

 • 1 - Algemeen - Inventarislijst

 • 4 - Samenvattend overzicht activiteiten 6e compagnie na de bevrijding en rapportage compagniescommandant aan districtscommandant

  Thema's

  • Nederland 1940-1945
 • 5 - Rapporten 6e compagnie

  Thema's

  • Nederland 1940-1945
 • 6 - Activiteiten in de eerste weken na de bevrijding van 6e compagnie, secties 1-3

  Thema's

  • Nederland 1940-1945
 • 7 - Verslag van groep 3 van sectie 4 van 6e compagnie over activiteiten na de bevrijding

  Thema's

  • Nederland 1940-1945
 • 8 - Rapporten van de secties 3 en 4 van de 6e compagnie na de bevrijding

  Thema's

  • Nederland 1940-1945
 • 9 - Rapporten van de commandant van de 5e sectie van de 6e compagnie na de bevrijding

  Thema's

  • Nederland 1940-1945
 • 10 - Rapporten van de commandant van de 6e sectie van de 6e compagnie na de bevrijding

  Thema's

  • Nederland 1940-1945
 • 11 - Rapport van de 7e compagnie (Leerdam)

  Thema's

  • Nederland 1940-1945
 • 12 - Orders van de commandant van de 6e compagnie aan de ondercommandanten

  Thema's

  • Nederland 1940-1945
 • 14 - Zuivering B.S.

  Thema's

 • 18 - Arrestatielijst

  Thema's

  • Nederland 1940-1945
   • Nasleep
   • Nasleep - Internering, onderzoek en rechtspraak
   • Nasleep - Militair Gezag/Nederlands bestuur na WOII
 • 19 - Stichting O.Z.O. (Oranje Zal Overwinnen). N.B.: Nieuwsbulletin, Vrijbuiter, Nederlandse Staatscourant, handtekening oprichting Stichting OZO op 15 juni 1945

  Thema's

 • 21 - Afwikkeling B.S. (Binnenlandse Strijdkrachten)

  Thema's

  • Nederland 1940-1945
 • 24 - Oorlogsvrijwilligers

  Thema's

 • 30 - Correspondentie met en van de Ortskommandant van Gorinchem en die van Giessendam

  Thema's

 • 31 - Openbaar bestuur, o.a. Peursum, Giessen-Nieuwkerk

  Thema's

 • 32 - N.B.S. Sliedrecht en Alblasserdam

  Thema's

  • Nederland 1940-1945
 • 33 - Gevangenneming burgermeester van Streefkerk

  Thema's

 • 34 - Ortskommandant R. Babeliowsky

  Thema's

 • 35 - Dossier burgemeester Diepenhorst

  Thema's

 • 36 - Dienstongeval P. Heijkoop; R.N. Navest

 • 37 - Zaak C. Klap

 • 38 - Mej. J.E. Kooiman

 • 39 - N.P. Penning de Vries

 • 40 - Spronk, de Bie

 • 41 - Capitulatie

  Thema's

 • 42 - Herdenkingen in 1945

 • 43 - Aanplakbiljetten

 • 44 - Proclamaties

  Thema's

 • 45 - Posters

 • 46 - Volk en Vaderland, 11 juni 1937

 • 51 - Schoonhovensche Courant, 14 april 1944, 17 april 1945

  Thema's

 • 53 - Bevrijdingsnummers

  Thema's

 • 54 - Regionaal Bevrijdingsnummer Vrij Nederland

  Thema's

 • 55 - Bevrijdingsnummer 10 mei 1940 O.Z.O. 5 mei 1945

  Thema's

 • 56 - Couranten

  Thema's

 • 57 - Na-oorlogse Vrij Nederland

  Thema's

 • 58 - Partizaan aan het woord

  Thema's

 • 59 - Herdenkingsnummers (Het Nieuws, Trouw, De Verzetskrant, Het Kompas, De Rotterdammer, Gorcumse Courant, Rheinischer Merkur/Christ und Welt, De Telegraaf, NRC-Handelsblad, Algemeen Dagblad)

  Thema's

 • 60 - Diversen

 • 67 - Eigendomsverklaringen

  Thema's

 • 68 - Klachten

  Thema's

 • 70 - Zuivering

  Thema's