Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Inventaris van het archief van de Commandant der Marine te Willemsoord, 1841-1943

Omschrijving

In dit archief bevinden zich stukken betreffende de aangelegenheden van de Commandant van Marine te Willemsoord, alsmede het maritiem hospitaal aldaar over de periode 1841-1940. Verder bevat het archief gegevens over het functioneren van de marine tijdens de mobilisatie (zomer 1939-mei 1940) en het optreden van de marine in mei 1940. Tenslotte is er enige documentatie over personeel van de marine in Nederland tijdens de Duitse bezettingstijd (demobilisatie, krijgsgevangenschap).

Thema's

Indeling

  • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)

Inventarissen