Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
College van Vertrouwensmannen der Nederlandschen Regeering

Omschrijving

Op 2 augustus 1944 wees de Nederlandse regering in Londen vertrouwensmannen aan die gedurende de periode van de bevrijding tot aan de terugkomst van de ministers in Nederland, namens de regering moesten optreden. Benoemd werden: jhr. Mr. L.H.N. Bosch Ridder van Rosenthal (voorzitter), prof. Mr. R.P. Cleveringa W. Drees (archief 212 j) mr. J. Cramer mr. W.G.A. van Sonsbeeck L. Neher (archief 186 f) J. Van der Gaag prof.mr. J. Oranje (archief 186 b) en dr. J. G. Stokman. Als secretarissen traden op mr. J. Le Poole, mr. G.H. Slotemaker de Bruïne (archief 212 g) en mr. C.J. Schelle.

Dit archief bevat informatie over het overgangsbewind, het Bureau Inlichtingen, de illegaliteit, proclamaties, de Duitse capitulatie en het Militair Gezag.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)