Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
College van Secretarissen-Generaal

Omschrijving

Het college van secretarissen-generaal, dat in 1902 werd ingesteld, werd op 13 mei 1940 het hoogste Nederlandse bestuurslichaam. Juridisch gesproken hadden de leden van het college geen collectieve verantwoordelijkheid. De Duitse autoriteiten hebben het college nooit als zodanig erkend. Kort na de capitulatie in mei 1940 werd jhr. Mr. A.M. Snouck-Hurgronje benoemd tot secretaris-generaal van het departement van Algemene Zaken en voorzitter van het college van secretarissen-generaal. De komst van de NSB'er Rost van Tonningen in het college van secretarissen-generaal en de sterker wordende nationaal-socialistische invloed binnen de Arbeidsdienst, deden Snouck-Hurgronje besluiten zijn voorzitterschap op 22 juli 1941 neer te leggen. Mr. dr. K.J. Frederiks, die secretaris-generaal van Binnenlandse Zaken was, volgde hem op.

Dit archief bevat informatie over bestuursorganen, ambtenaren, verordeningen, voedselvoorziening, anti-joodse maatregelen, burgermeesters, arbeidsinzet en vorderingen.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)