Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Inventaris van het archief van het College van Overleg voor de Voedselvoorziening, (1941) 1942-1949

Omschrijving

Het Rijksbureau voor de Voedselvoorziening in Oorlogstijd had enkele adviescolleges. Naast de Raad voor de Voedselvoorziening was er voor de behandeling van de meer dagelijkse aangelegenheden een wekelijkse vergadering die bekend stond als het College van Overleg voor de Voedselvoorziening. Dit college was niet officieel bij besluit of beschikking ingesteld en had dan ook een officieus karakter. Ir. S.L. Louwes was de voorzitter. Verder maakten er enkele ambtenaren en vertegenwoordigers van de bedrijfsschappen deel van uit. Aan de werkzaamheden kwam een einde in maart 1949 toen het officiële College van Overleg voor de Voedselvoorziening en de Buitenlandse Agrarische Aangelegenheden werd ingesteld. Het archief bevat stukken over de instelling van de raad, agenda's van vergaderingen, rapporten over de geallieerde droppingen van voedsel in april-mei 1945, verslagen van diverse bedrijfsschappen, stukken over het herstel van de landbouw na de bevrijding en technische stukken over de voedselproductie en distributie tijdens de oorlogstijd.

Dit archief bevat ook documenten over de voedseldroppings door geällieerde vliegtuigen in Utrecht, Noord- en Zuid-Holland.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)
  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Overheid

Inventarissen