Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Collectie Waarheid, De (Amsterdam)

Omschrijving

Communistisch Volksdagblad uitgegeven door de CPN; verscheen als (illegale) Waarheid voor het eerst in 1940; vlak na WOII was het heel even het grootste dagblad van Nederland; daarna snel afnemend abonneebestand door zetelverlies van de CPN; vernieuwers zetten zich in voor een krant voor 'heel links' 1977-1982; hoofdredacteur Contant Vecht kon in de jaren tachtig de vernieuwing niet voortzetten vanwege partijbemoeienissen; als in 1986 de CPN uit de Tweede Kamer verdwijnt is de Waarheid op sterven na dood; een nieuwe redactie onder leiding van Frank Biesboer kon het noodlijdende blad vanaf 1988 niet meer redden; de laatste editie van de Waarheid verscheen op 28 april 1990; voortzetting van het volksdagblad als weekblad `Forum'; het weekblad ging uit gebrek aan een lezerspubliek een jaar later ter ziele.

Het archief bevat: correspondentie 1944-1945, 1982-1983; inkomende brieven bij de redactie 1947-1959, 1970-1986; stukken betreffende Luisterpost Waarheid 1945, festivals en manifestaties voor de Waarheid 1980-1981, 1985, de redactie van de Waarheid 1980-1990, de stichting Bepenak 1981-1990, wervingsacties 1981, de Kampagneleiding 1982-1983; publiciteitsstukken 1955-1990; overige stukken; documentatie

Indeling

  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Niet-Overheid
  • Nederlandse niet-overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)

Inventarissen