Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Collectie Vlieland ten tijde van de Tweede Wereldoorlog

Omschrijving

Deze verzameling is in 1998 door de heer Chr. Kruizinga te Leeuwarden aan het toenmalige Ryksargyf geschonken. De heer Chr. Kruizinga had deze stukken ontvangen van de heer P.A. Knijft, die na de oorlog een aantal jaren op Vlieland gewoond heeft.

Thema's

  • Nederland 1940-1945

Indeling

  • Nederlandse niet-overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

  • 2 - Ansichtkaart van A. Mussert, 1936

    Thema's

  • 19 - Lijst, opgemaakt door de gemeentelijke Commandant van de NBS te Vlieland van personen, die in politiek opzicht met betrekking tot hun houding ten aanzien van Duitsland en de NSB als volkomen betrouwbaar kunnen worden beschouwd (lijst van zuiverheidsverklaringen), 1945 juni 22

    Thema's

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers