Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Collectie Vlieland ten tijde van de Tweede Wereldoorlog

Omschrijving

Deze verzameling is in 1998 door de heer Chr. Kruizinga te Leeuwarden aan het toenmalige Ryksargyf geschonken. De heer Chr. Kruizinga had deze stukken ontvangen van de heer P.A. Knijft, die na de oorlog een aantal jaren op Vlieland gewoond heeft.

Thema's

 • Nederland 1940-1945

Indeling

 • Nederlandse niet-overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers

 • 1 - Periodieken, pamfletten en brochures betreffende de Eerste en de Tweede Wereldoorlog en de bevrijding, 1914, 1941-1946

  Thema's

 • 2 - Ansichtkaart van A. Mussert, 1936

  Thema's

 • 3 - Distributiekaarten en distributiebonnen, bewijs van vrijstelling van tewerkstelling en legitimatiebewijzen voor Paul A. Knijft, 1939-1948

  Thema's

 • 4 - Handleiding tot het vervaardigen van vingerafdrukken en handpalmafdrukken, 1941

  Thema's

 • 5 - Legitimatiebewijzen voor leden der bemanning van Visserijvaartuigen, 1942-1943; met brieven betreffende de toezending/ontvangst van legitimatiebewijzen, 1945 juli 26-augustus 3

  Thema's

 • 6 - Proces-verbaal van een brand in en buiten het dorp Oost-Vlieland ontstaan door uit vliegtuigen geworpen brandbommen, 1943, afschrift

  Thema's

 • 7 - Huishoudelijk reglement en dienstvoorschriften van het Nederlands Arbeidsfront, 1943

  Thema's

 • 8 - Stukken betreffende lijkschouwing en het begraven van omgekomen Engelse militairen op de Algemene Begraafplaats te Vlieland, 1945 maart 26- april 18, fotokopieën

  Thema's

 • 10 - Stukken betreffende goederen uit de oorlogsbuit ter beschikking gesteld van de gemeente Vlieland tegen getaxeerde prijs; met een lijst met namen van personen, die reeds goederen in bruikleen hebben, maar door de Gemeentelijke Commissie tot controle van de aanvragen afgewezen zijn en stukken betreffende goederen, die gestolen zijn, 1945 april 25-1949

  Thema's

 • 11 - Tekst van het gedicht 'De dûker' van A. M. Wijbenga, 1945 april

  Thema's

 • 13 - Vergunningen voor en aanvragen voor vergunningen van enige bewoners van Vlieland om naar elders in Nederland te reizen, 1945 mei 22-juni 18

  Thema's

 • 14 - Stukken betreffende het onderzoek door de Politieke Opsporingsdienst naar Duitsgezinde inwoners van Vlieland ten tijde van de oorlog, 1945 mei 24-december 22; met retroacta 1942-1944

  Thema's

 • 15 - Stukken betreffende de overdracht van Duits wapentuig en de inboedel van het regiment, dat op Vlieland gelegerd was, aan de geallieerde bezettingsmacht; met situatiekaarten van semi- en permanente militaire werken, 1945 juni 1-1949

  Thema's

 • 17 - Stukken betreffende de benoeming en het ontslag van de commissieleden voor Advies inzake toepassing van het Zuiveringsbesluit, 1945 juni 12-juli 4

  Thema's

 • 20 - Formulieren betreffende arbeidsovereenkomst, registratie en werknemersverklaring bestemd voor het personeel van de Politieke Opsporingsdienst; met een begeleidend schrijven, 1945 juli 3

  Thema's

 • 21 - Stukken betreffende de opheffing van het bijkantoor van de POD op Vlieland en betreffende het verzoek de namen van personen op te geven, die in aanmerking komen voor een toelage naar aanleiding van hun werk voor de POD aldaar, 1945 oktober 27, november 5

  Thema's

 • 28 - Lijst met aanmeldingen van militairen op Vlieland, ongedateerd

  Thema's