Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Collectie Van Dis

Omschrijving

Diverse leden van de familie Van Dis bekleedden bestuursfuncties in Fijnaart. In de collectie berusten fragmenten van archieven van plaatselijke verenigingen en persoonlijke stukken van H. van Dis (1942 - 1953).

Indeling

 • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
  • Niet-Overheid
 • Nederlandse niet-overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

 • 5 - - Verslag van de gebeurtenissen in Fijnaart over de periode 2 september-5 november 1944. (getypt).
  - Herinneringen aan de bevrijding op 4 november 1944, betreffende de periode 29 oktober -16 november 1944 (handgeschreven).
  - Ingekomen brief van de NSB kring Bergen op Zoom, betreffende de houding van H. van Dis tegenover de nieuwe orde, 23 februari 1942.
  - Besluit tot tijdelijke belasting met de waarneming van het burgemeestersambt in Fijnaart en Heijningen, 14 november 1944.
  - Ingekomen brief van waarnemend Commissaris der Koningin, mededelende dat Quarles van Ufford met ingang van 1 januari 1945 is benoemd tot waarnemend burgemeester, 20 december 1944.
  - Ingekomen brief van Militair Commissariaat, district Roosendaal, met dankzegging voor het waarnemen van het burgemeestersambt, 29 december 1944.
  - Besluit waarbij H. van Dis aangewezen wordt als (zo nodig) vervanger van de waarnemend burgemeester, 20 februari 1945.

  Thema's