Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Collectie van C.L. de Vries en C. de Vries te Haarlem

Omschrijving

Christiaan Lodewijk de Vries (1891-1953), reservemajoor der Infanterie, was in de Tweede wereldoorlog chef staf van het commando Haarlem van de Binnenlandse Strijdkrachten (BS). Mr Cornelis de Vries (1921-1991) assisteerde in de Tweede wereldoorlog zijn vader die chef staf was van het commando Haarlem van de BS.
De bescheiden betreffende hun activiteiten tijdens de Tweede wereldoorlog en daarna werden in twee gedeelten, 198? en 1993, aan het Gemeentearchief Haarlem overgedragen. Deze plaatsingslijst is een voorlopige. Een aantal bescheiden moet nader werden uitgeselecteerd.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse niet-overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)
  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Niet-Overheid

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers