Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Collectie van C.L. de Vries en C. de Vries te Haarlem

Omschrijving

Christiaan Lodewijk de Vries (1891-1953), reservemajoor der Infanterie, was in de Tweede wereldoorlog chef staf van het commando Haarlem van de Binnenlandse Strijdkrachten (BS). Mr Cornelis de Vries (1921-1991) assisteerde in de Tweede wereldoorlog zijn vader die chef staf was van het commando Haarlem van de BS.
De bescheiden betreffende hun activiteiten tijdens de Tweede wereldoorlog en daarna werden in twee gedeelten, 198? en 1993, aan het Gemeentearchief Haarlem overgedragen. Deze plaatsingslijst is een voorlopige. Een aantal bescheiden moet nader werden uitgeselecteerd.

Thema's

Indeling

 • Nederlandse niet-overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)
 • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
  • Niet-Overheid

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

 • 14 - Stukken, ingekomen bij de BS, afd. Haarlem, voornamelijk personeelsgegevens betreffende.

  Thema's

 • 16 - Bevelen en rapporten der BS. 1944-1945

  Thema's

 • 17 - Bescheiden betreffende de BS en zijn leden. Bevelen der BS; antwoorden op een vragenlijst betreffende sabotagehandelingen. Vragenlijst: betreffende aangevraagde onderscheidingen. Bescheiden betreffende hulpverlening aan onderduikers e.a. 1945-1952.

  Thema's

 • 19 - Correspondentie. 1942-1945

  Thema's

 • 23-25 - Plakboek krantenknipsels, 1942/46 en loserzameling illegale kranten en tijdschriften. 1940-1945

  Thema's

 • 26 - Verslagen, foto's krantenknipsels enz . betreffende het verzet na de bevrijding, deel 2. 1945-1946

  Thema's

 • 27, 28 - Krantenknipsels, illegale folders, bladen, preken enz. 1940-1945

  Thema's

 • 3-7 - Correspondentie van Christiaan Lodewijk de Vries en res. majoor der inf. D.J.F.M. Sprock; serg. maj. adm. J. de Jong; 1e luit. der inf. M. Eisma; verschillende militairen van 1.III.9 R.I en res. 2de luit. der Inf. P.L. Voncken. 1940-1947

  Thema's

 • 29 - Verzetsdocumentatie, w.o. Gesina van der Molen, Hannie Schaft, Annick van Hardeveld.

  Thema's

 • 30 - Verzetspo√ęzie.

  Thema's

 • 33 - "Pennevruchten"betreffende de bezetting en de naoorlogse illegaliteit. 1946-1948

  Thema's

 • 41 - Vervalste stempels gebruikt tijdens de bezetting (apart).

  Thema's

 • 42 - Correspondentie. curricula vitae, kranten- en andere knipsels betreffende verzetsmensen etc.

  Thema's

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers