Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Collectie van bescheiden met betrekking tot de ondergrondse en binnenlandse strijdkrachten

Omschrijving

Zie de door ons geselecteerde inventarisnummers.

Thema's

Indeling

 • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
  • Niet-Overheid
  • Overheid
 • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers

 • 1 - Afdrukken van stempels en handtekeningenstempels, z.j

  Thema's

  • Nederland 1940-1945
 • 2 - Register houdende aantekening van de voorraden per plaats, z.j

  Thema's

  • Nederland 1940-1945
 • 3 - Plattegronden en stafkaarten, z.j

  Thema's

  • Nederland 1940-1945
 • 4 - Aantekeningen betreffende een boek over het verzet, alsmede een reglement voor de instelling van het militair gezag, een brief van de rectors magnifici aan de secretaris-generaal van het Ministerie van opvoeding, wetenschap en cultuurbescherming, Welkom. door koningin Wilhelmina, De Dordtenaar. van 3 mei 1946 en 13 mei 1947, Regels voor geheimhouding binnen de Binnenlandse strijdkrachten. , reglementen en stukken betreffende het Gewestelijk arbeidsbureau, 1944 - 1947 en z.j

  Thema's

 • 5 - Aantekeningen betreffende verschillende verzetsmensen, z.j

  Thema's

 • 6 - Stukken betreffende de Binnenlandse strijdkrachten, 1945 - 1946 NB. Het betreft vooral ingekomen brieven bij Paul en Trees

  Thema's

 • 7 - Stukken betreffende de bewakingstroepen van Kwartier Noord en Dubbeldam, alsmede een brief aan Simon betreffende een klacht over J. Kool en verslagen betreffende de Ordedienst, 1945

  Thema's

 • 8 - Voor volk en vaderland. , alsmede stukken betreffende het oefenschema van de Vierde compagnie van de Binnenlandse strijdkrachten, notulen van de vergadering van de staf van de Binnenlandse strijdkrachten, 10 april 1945, stukken betreffende de taken van de Binnenlandse strijdkrachten, de procedures bij arrestaties en het Zuiveringsbesluit, lijsten houdende een opgave van de slagzinnen van Radio Oranje en de Belgische zender, een plan voor de sabotage van de spoorwegen en de bescherming van objecten in Meerkerk en een instructie voor de Binnenlandse strijdkrachten, 1945
  details...

  Thema's

 • 9 - Stukken betreffende de betaling aan stakers bij de Nederlandse spoorwegen door de Landelijke organisatie voor hulp aan onderduikers, 1945

  Thema's

 • 10 - Aantekeningen betreffende de illegale pers, alsmede exemplaren van De zwerver. , maart 1946, juni 1946 en februari 1947, Vaderland en vorstenhuis. , april 1945, De partizaan. , januari 1946, De koerier. , november 1944, De vrije pers. , november en december 1944, De Dordtenaar. , november 1946, Het dagblad - bevrijdingsnummer. , z.j., Paroolpost. , maart 1945, Het parool. , augustus 1945, Het ochtendnieuws. , maart 1945, De waarheid. , april 1945, Dordts dagblad. , mei en oktober 1945, Trouw. , januari 1944 en maart 1945 en Trouw-mededelingen. , maart 1945

  Thema's

 • 11 - Bonnen, z.j

  Thema's

 • 12 - Overzicht van het Zuiveringsbesluit. , alsmede Uitvoering van de Arrestatieregeling. , z.j

  Thema's

 • 13 - Stukken betreffende de recapitulatie van Zeeland, 1943 - 1944

  Thema's

  • Nederland 1940-1945
 • 14 - Stukken betreffende de Verzetsgroep 'Dordrecht', 1944

  Thema's

 • 15 - Verslagen betreffende verzetsacties in het Land van Heusden en Altena, Zwijndrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, het district Gorinchem en Dubbeldam, alsmede een adressenlijst van de abonnees van Het nieuws. en het Gedenkalbum Sliedrecht, 10 mei 1940 - 5 mei 1945. , 1945 - 1946

  Thema's

 • 16 - Vragenlijst van de Knokploeg, alsmede verslagen van Knokploegacties en droppings, z.j

  Thema's

 • 17 - Verslagen betreffende spionage, sabotage, de S-foon en het ontstaan van het militair verzet, alsmede krantenartikelen, dagrapporten betreffende verzetsactiviteiten in februari - mei 1945, instructies voor en verslagen van verzetsactiviteiten, kaarten, foto's van opgeblazen huizen en een brief van Hoorn aan de graaf van Solms, 1945 en z.j

  Thema's

 • 18 - Stukken betreffende de Centrale inlichtingendienst, 1945

  Thema's

 • 19 - Stukken betreffende de Stichting '40 - '45, 1946 - 1947

  Thema's

 • 20 - Verslag betreffende het verzet in de kerken, z.j

  Thema's

 • 21 - Verslagen betreffende het illegaal werk door vrouwen, z.j

  Thema's

 • 22 - Stukken betreffende het Strijdende gedeelte, 1944 - 1945

  Thema's

 • 23 - Stafkaarten, 1915 - 1936 en z.j

  Thema's

  • Nederland 1940-1945
 • 24 - Rapporten betreffende de Ongevallenverzekering, alsmede een persoonsbewijs van T. Mertens, textielbonnen, een distributiestamkaart en een formulier betreffende de afwikkeling van de steun aan onderduikers, z.j

  Thema's

 • 25 - Rijvergunningen, alsmede distributiestamkaarten van A.G. en A.P. Kuiters, bonnen, pasfoto's van 15-jarigen, distributiekaarten, een rapport betreffende de Ongevallenverzekering, persoonsbewijzen en een brief van Den Akker die voortvluchtig is na het kraken van het Distributiekantoor, z.j

  Thema's

 • 26 - Kaarten en plattegronden, alsmede bonnen, een toespraak van P.H. Ritter voor de A.V.R.O. betreffende het boek door K. van Loon, een rapport betreffende de Ongevallenverzekering, een Passierschein, correspondentie tussen Paul, Trees en Bob, een krantenartikel betreffende het Knokploegwerk in Dordrecht, een verslag van een interview met N.C. Caspers en een verslag betreffende de Landelijke organisatie voor hulp aan onderduikers, District Giessendam, 1945 en z.j
  details…

  Thema's

 • 27 - Stukken betreffende de financiën van het stakend spoorwegpersoneel, 1945

  Thema's

 • 28 - Berichten van Paul en Trees aan C.N.B.S., G.C.S.G. 14, G.S.C. en G.J.C. 14, 1945

  Thema's

 • 29 - Berichten van C.N.B.S., G.C.S.G. 14, G.I.C. en C.B.S., 1945

  Thema's

 • 31a-b - Mededelingen van de Landelijke organisatie voor hulp aan onderduikers. , alsmede een vragenlijst van de Landelijke organisatie voor hulp aan onderduikers, een instructie voor een gedenkboek over de Landelijke organisatie voor hulp aan onderduikers en Knokploegen, bonnen, formulieren, een lijst met namen inzake de represailles na de aanslag op Rauter, aantekeningen, verslagen van interviews met personen uit het verzet, pamfletten, staten houdende een opgave van het ledenaantal van de Landelijke organisatie voor hulp aan onderduikers in de Alblasserwaard en Dordrecht, aantekening betreffende de verdenkingen over Tims van de Distributiedienst en brieven aan de Landelijke organisatie van hulp aan onderduikers, 1944 - 1946

  Thema's

 • 34 - Verslag van het gesprek tussen A.J. Teunissen, H. Beinema, G.J. de Vries en F. Hofstede betreffende het illegale werk, alsmede stukken betreffende de Duitse troepenbewegingen, instructies voor de illegale werkers, aantekeningen en een adressenlijst van de Dienststelle, 1944 - 1945 en z.j

  Thema's

 • 35 - Stukken betreffende de onderzoeken door de Binnenlandse strijdkrachten naar A, W. B, B., Van S, A. S.en K., alsmede stukken betreffende de Centrale inlichtingendienst te Dordrecht, een rapport van de commandant van de Ordedienst betreffende oud-burgemeester Looij, een rapport betreffende de klacht over Adamse, een brief aan K. van Loon betreffende verzetsactiviteiten, een proces-verbaal van C.E. Thunissen, stukken betreffende de begrafenis van K. Hazejager, een verslag van de dood van F. de Ruiter door een landmijn en een staat houdende een opgave van de illegale werkers die op het monument vermeld moeten worden, 1945 - 1949

  Thema's

 • 37 - Kaarten en plattegronden, z.j

  Thema's

  • Nederland 1940-1945
 • 37 - Plattegrond van de bunkers in het Merwesteijnpark, 1944

  Thema's

 • 38 - Bonnen, z.j

  Thema's

 • 39 - Formulier en werkgeversverklaring van de Koninklijke fabriek 'Penn en Bauduin', 1944

  Thema's

 • 40 - Passierscheinen, 1945

  Thema's

 • 41 - Staat houdende een overzicht van het verzet en de Binnenlandse strijdkrachten, 1945

  Thema's

 • 42 - Lijst houdende een opgave van de namen, beroepen en salarissen, z.j

  Thema's

  • Nederland 1940-1945
 • 43 - Persoonsbewijs van H. van Eijnsbergen, 1944

  Thema's

 • 44 - Formulier betreffende een Passierschein, 1945

  Thema's

 • 46 - Kaarten en plattegronden, z.j

  Thema's

  • Nederland 1940-1945
 • 47 - Verslag van een interview met K. Meijer, alsmede een rapport over generaal Hackert en de Landelijke organisatie voor hulp aan onderduikers, z.j

  Thema's

 • 48 - Staat houdende een overzicht van de uitgaven van de Zeemanspot, District Dordrecht, alsmede een staat houdende een overzicht van de verzetsorganisaties,

  Thema's

 • 50-51 - Tekeningen van O. Dicke voor Verzet in en om Dordrecht. door K. van Loon, z.j en vignetten voor Verzet in en om Dordrecht van K. van Loon, z.j

 • 52 - Stukken betreffende de Krankenkasse, 1941 - 1945

  Thema's

 • 58 - Stukken betreffende de Winterhulp Nederlandse volksdienst, 1941

  Thema's

 • 59 - Verzoekschriften aan de Eerste compagnie van het Strijdende gedeelte betreffende verlof of ontslag, 1945, met bijlagen

  Thema's

 • 60 - Ingekomen brieven bij en minuten van uitgegane brieven van de Eerste compagnie van het Strijdende gedeelte, alsmede een appellijst van Compagnie 'Michiel' en een lijst houdende een opgave van de moffenmeiden , 1945

  Thema's

 • 61 - Stukken betreffende het personeel van het Strijdende gedeelte, 1945

  Thema's

 • 62 - Lijst houdende een opgave van de leden van Compagnie 'Michiel', alsmede een lijst houdende een opgave van de adressen van de Bewakingstroepen en het Strijdende gedeelte, 1945

  Thema's

 • 63 - Akten van indiensttreding bij de Binnenlandse strijdkrachten, 1945

  Thema's

 • 64 - Lidmaatschapskaarten van de Binnenlandse strijdkrachten, z.j

  Thema's

 • 66 - Registers houdende aantekening van de diensten van de koeriers Bodegouw en Kooiman, 1945

  Thema's

 • 68 - Staat houdende een opgave van de arrestatiepapieren voor joden, circa 1943

  Thema's

 • 69 - Ingekomen brieven bij en minuten van uitgegane brieven van de Binnenlandse strijdkrachten, 1945

  Thema's

 • 70 - Stukken betreffende de financiële administratie van de Binnenlandse strijdkrachten, 1945

  Thema's

 • 71 - Stukken betreffende de politieke zuiverheid van de leden van de Binnenlandse strijdkrachten, 1945

  Thema's

 • 72 - Stukken betreffende de vordering van de schepen 'Hollands glorie' en 'De hoop', 1945

  Thema's

 • 73a-b - Rapporten van de Binnenlandse strijdkrachten, 1945

  Thema's

 • 74 - Lijst houdende een opgave van de moffenmeiden die na verhoor naar huis zijn gezonden, z.j

  Thema's

 • 75 - Brief betreffende de proceskosten van H.M. E., 1949

  Thema's

 • 76 - Krantenartikelen betreffende de rechtszaak tegen H.M. E., 1948 - 1950

  Thema's

 • 77 - Krantenartikelen betreffende de rechtszaken tegen A. den B., C.W. M. en de voormalige burgemeester van Zwijndrecht, 1949 en z.j

  Thema's

 • 78 - Krantenartikelen betreffende de herdenking van S. Beinema, 1964

  Thema's

 • 80 - Krantenartikelen betreffende ingezonden brieven van G.J. de Vries, (1946)

  Thema's

 • 81 - Krantenartikel betreffende de decoratie van W. Boot, z.j

  Thema's

 • 82 - Rapport van de valse aangifte door S. Levisson, alsmede brieven van A. Rest aan G.J. de Vries, een verslag van H.M. E. betreffende de poging tot arrestatie van burgemeester Bleeker en een minuut van een brief van G.J. de Vries betreffende een te betalen bedrag door Linders, 1945 - 1948 en z.j

  Thema's

 • 84 - Staat houdende een overzicht van de verhouding tussen de illegaliteit en H.M. E, agent van de politieke politie gedurende de bezetting, z.j

  Thema's

 • 85 - Persoonsbewijs van S.R. Erlings, z.j

  Thema's

 • 86 - Mededelingen van de Landelijke organisatie voor hulp aan onderduikers. , alsmede een rapport van de arrestatie A. W., een verslag van een ontmoeting tussen H.M. E. en M. van P., krantenartikelen en een verklaring door Van het Hoff, Roozendaal en Van Vugt, z.j

  Thema's

 • 87 - Stukken betreffende de collectie van M. van Pelt, z.j. (afdrukken)

  Thema's

  • Nederland 1940-1945
 • 88 - Akten houdende getuigenverklaringen betreffende de processen van na de oorlog, z.j. (afdrukken)

  Thema's

 • 89 - Stukken betreffende M. van P., z.j

  Thema's

  • Nederland 1940-1945
 • 90 - Problemen rond het Englandspiel. door G.J. de Vries, 1970 (bandopname)

  Thema's

 • 91 - Processen-verbaal betreffende H.M.E. en D., z.j

 • 92 - Stukken betreffende G.J. de Vries, 1948 - 1967
  .

  Thema's

 • 93 - Stukken betreffende de zaak H.M. E. vervaardigd door de Commissie Gratama, 1945

  Thema's

 • 94 - Rapport betreffende het ontstaan van het verzet in Dordrecht, z.j

  Thema's

 • 96 - Rapport van G.J. de Vries betreffende de samenwerking met de Distributiedienst te Dordrecht, z.j

  Thema's

 • 97 - Rapport van H. Beinema betreffende de arrestatie van S.R. Beinema, 1946

  Thema's

 • 98 - Dag- en wachtrapporten, alsmede stukken betreffende het personeel van de Derde compagnie van de Binnenlandse strijdkrachten, 1945

  Thema's

 • 99 - Lijst houdende een opgave van door de Duitsers gevorderde huizen, circa 1944

  Thema's

 • 100-103 - Stukken betreffende de schadeloosstellingen voor door de Duitsers gevorderde panden, 1942-1944

  Thema's