Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Collectie van archiefstukken betreffende de Tweede Wereldoorlog

Thema's

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

 • 12 - Circulaires van de Inspecteur de Marechaussee over het vormen van een bataljon die het communistich gevaar kan bestrijden en een circulaire aan ambtenaren om je uit te spreken over het al dan niet sympathiseren met de NSB

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers

 • 1 - Leeg postpapier van de Reichskommissar, für die besetzten niederländischen Gebiete, [1941-1945]

 • 2 - Evacuatiebord - groepsgeleider Wijk no.27 groep no. 11, z.d.

 • 3 - Bonkaarten, extra kaarten en toeslagkaarten
  NB: sommige kaarten zijn geplastificeerd

 • 4 - Foto van Mevrouw Hiddink, soldatenmoeder voor de krijgsgevangenen die naar Duitsland vertrokken, z.d.

 • 5 - Lege formulieren: Einsatzstab der N.S.D.A.P. Hoevelaken, Fahrrad-Bescheinigung, Ausweiss, Vorläufiger Rückstellungsschein, z.d.

 • 6 - Oorlogsdagboekje uitgereikt aan Reindert de Jong door het ministerie van Defensie

 • 7 - Gedicht dat is gevonden op het lijk van een Amerikaanse soldaat in Italië, het gedicht werd aan de moeder gezonden. Een aalmoezenier publiceerde het gedicht en verspreidde het ook buiten Amerika. Een onbekend persoon heeft het gedicht overgeschreven en op de achterkant met op de achterkant van het papier een vertaling, z.d.
  NB: op een klein blaadje een gedicht in potlood geschreven.

 • 8 - Circulaire aan het volk van Amersfoort om niet te snel te denken dat men bevrijd is met als voorbeeld een verkeerd afgelopen voorval, z.d.

 • 9 - Foto's voornamelijk van het Koninklijk Huis en het bombardement van het station van Amersfoort
  NB: de foto's van het bombardement, 1943, zijn opgenomen in de beeldbank.

 • 10 - Platen met afbeeldingen betreffende de oorlog gemaakt door Aug. v.d. Linde, z.d.
  NB: kopieën

 • 11 - Gedichten over de oorlog, z.d.

 • 13 - Wikkel van een pakje margarine uit Zweden, z.d.

 • 14 - Gedicht van G.W.T. Dames getiteld Amersfoort: met informatie over de vindplaats van de brief en over de heer Dames

 • 15 - Circulaire hoe te handelen bij inlevering van rijksgoederen afkomstig uit naam van de burgemeester, z.d.

 • 16 - Aantekingen gemaakt door mevrouw Rolf die ten tijde van de oorlog in het Bergkwartier woonde met haar gezin
  NB: zie voor meer informatie DVD 5362 over haar zoon Peter Rolf. Met foto's van het bombardement.

 • 17 - Brief geschreven door H.J.L. Verhoeven aan de burgemeester van Amersfoort over zijn ervaring bij het uitbreken van de oorlog toen hij leerling was in het internaat St. Louis