Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Collectie Stadsarchief Amsterdam: affiches

Omschrijving

Met betrekking tot de oorlogsjaren bevat dit archief affiches van Bedrijven en Gemeentelijke instellingen

Indeling

 • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

 • 248 - NSB Fascisme EVC Communisme, Blokzijl de Prater, Blokzijl de staker.

  Thema's

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers

 • 152 - Teelt voedingsgewassen in eigen tuin.

  Thema's

 • 158 - En stormflod av hjèlp-kan rèdda Holland nu.

  Thema's

 • 177 - "Vrij Nederland" voor vrije Nederlanders.

  Thema's

 • 178 - Kunst en Smaak. 19 dec. - 16 febr. Tentoonstelling van koekplanken suikerbakkers-vormen speculazen suikerwerk kookboeken schilderijen. Waaggebouw Nieuwmarkt Amsterdam.

  Thema's

 • 179 - Van burger tot burger. Ruiten-Troef geeft glas voor de geteisterde gebieden.

  Thema's

 • 214 - Aanmelding van leerlingen voor de Grafische School Amsterdam

  Thema's

 • 215 - Emmabloem collecte voor de tuberculosebestrijding

  Thema's

 • 229 - Symphonie orkestvereniging Schubert in Bachzaal Amsterdam

  Thema's

 • 259 - De Pen Gun

  Thema's

 • 260 - Tentoonstelling Onze Huishouding

  Thema's

 • 277 - Legertentoonstelling onder auspiciën van de Koninklijke Nederlandsche Vereeniging Ons Leger, Museumplein Amsterdam.

  Thema's

 • 281 - Voor onze verdronken polders vernielde havens, spoorwegen en steden verlangt het Nederlandsche volk Duitsch grondgebied zonder Duitschers

  Thema's

 • 282 - Bestrijdt ratten en muizen. Inlichtingen over bestrijding bij de Gemeentelijke Geneeskundige- en Gezondheidsdienst afdeling Volksgezondheid en bij de Stadsreiniging.

  Thema's

 • 286 - En nu...vooruit.

  Thema's

 • 302 - Eén doel - één wil! De bevrijding van onze Rijksgenooten in Indie. Meldt U als oorlogsvrijwilliger.

  Thema's

 • 351 - Theater Tuschinski De groote illusie (La grande illusion). Een film van Jean Renoir.

  Thema's

 • 352 - Tuschinski 'n vrolijke lichte comedie Spring in Park Lane (Richard opent de deur).

 • 361 - De Duitscher mùet onze schade betalen. Hij kan alleen met land betalen. Eisch Duitschen grond. Ons recht en onze redding. Steun het Nederlandsch Comité voor Gebiedsuitbreiding. Postgiro 235508.

  Thema's

 • 362 - Uw achterkleinkind? Eisch Duitschen grond! Ons recht en onze redding. Steun het Nederlandsch Comité voor Gebiedsuitbreiding, postgiro 235508.

  Thema's

 • 390 - Collecte voor de Gezamelijke Militaire Fondsen.

  Thema's

 • 426 - Monumenten. Sted. Museum Amsterdam 15 nov.-15 dec. Ned. Kring van Beeldhouwers.

  Thema's

 • 460 - Internationale poppententoonstelling ten bate van de Stichting 1940 - 1945. 2 t/m 19 april. Gebouw Gerzon Amsterdam.

  Thema's

 • 473 - Sterovita melk. Zeven maal gecontroleerd

  Thema's

 • 473 - Sterovita melk. Zeven maal gecontroleerd.

  Thema's

 • 506 - Allied Forces 29 augustus tot 30 september 50 wereldattracties Hommerson en Vermolen's Lunapark.

  Thema's

 • 512 - Amsterdam RAI 29 februari - 9 maart Automobiel-tentoonstelling

  Thema's

 • 513 - Klaproosdag 15 november1945

  Thema's

 • 514 - Om weer te kunnen zien...! Leef voort in andermans ogen. Centrale commissie voor de hoornvliescentra van het Nederlandsche Roode Kruis.

  Thema's

 • 529 - Beter een lamp te kopen dan tegen de lamp te lopen.

  Thema's

 • 530 - Niet meer dan 2 aan de streep.

 • 531 - Tentoonstelling het Costuum onzer Voorouders, 18 september t/m 4 oktober Amsterdam Trianon.

  Thema's

 • 542 - Ik val aan...volgt mij. Dit sein geldt ook voor u.

  Thema's

 • 544 - Nationaal Instituut. Centrale organisatie tot verdieping van het nationale bewustzijn en versterking van de nationale saamhorigheid.

  Thema's

 • 561 - Kinderen van Nederland.

  Thema's

 • 595 - Philips.

  Thema's

 • 601 - Nù zorgen voor morgen. Heeft U zich reeds aangemeld voor Uw pensioenfonds?

  Thema's

 • 628 - Neemt Fosco in huis

  Thema's

 • 705 - Amsterdam helpt Arnhem. Ook wij hadden alles kwijt kunnen zijn en thans: Arnhem moet er bovenop Amsterdammers geeft volop.

  Thema's

 • 706 - Verordening over den verkoop en het betrekken van levensmiddelen en gebruiksartikelen van allen aard in het bezette gebied. Bij machtiging van den opperbevelhebber van het Duitsche Leger bepalen wij, in het belang van de geordende en rechtvaardige verdeel

  Thema's

 • 707 - [lijst] 5.

  Thema's

 • 770 - Vereeniging tot Bevordering der Belangen van T.B.C.-patienten in Nederland. Afdeeling Amsterdam. Groote bazar ten bate van het Algemeen Steunfonds. Op zondag 17 juni a.s. in gebouw "De Werkende Stand", Kloveniersburgwal.

  Thema's

 • 793 - Vrijheidsklokken over Nederland. Ieder rechtgeaard Nederlander steunt de klokkenactie van de Commissie Nationale Herdenking. Stortingen op postgiro No. 1012.

  Thema's

 • 796 - Nationale Reclasseringsdag 24 sept. - 7 oct.1945

  Thema's

 • 813 - Schip

  Thema's

 • 814 - Holland Africa Line. United Netherlands Navigation Company

  Thema's

 • 828 - Amsterdamsch Tooneelgezelschap "Samenwerking Kweekt Kunst" geeft op Maandag 7 mei a.s. een groote volksvoorstelling in het gebouw Hoogte Kadijk 30. Opgevoerd zal worden "t Boefje.

  Thema's

 • 829 - Nederlandsche Kennelclub "Cynophilia". 59ste Cynophilia-Tentoonstelling, 18de Winnertentoonstelling. Hondententoonstelling te houden op zaterdag 6 en zondag 7 mei 1944 in de Apollo-hal te Amsterdam.

  Thema's

 • 830 - Nederlandsche Kennelclub "Cynophilia". 56ste Cynophilia-Tentoonstelling, 15de Winnertentoonstelling. Hondententoonstelling te houden op zaterdag 6 en zondag 7 september1941 in de Apollo-hal te Amsterdam.

  Thema's

 • 861 - Tivoli Theater. Nog een week: van vrijdag 6 juni af: de vrolijke en vlotte film De geprolongeerde echtgenoot. Heinz Rühmann, Hertha Feiler. Vooraf: Tobis Hollandsch Nieuws en UFA Wereldnieuws. Op het tooneel: Joe Andy's Show-orkest.

  Thema's

 • 862 - Van Swinden Theater. Vanaf vrijdag 6 juni: Kèthe von Nagy en Paul Kemp in: Was ik maar nooit getrouwd. Vooraf: Tobis Hollandsch- en UFA-Wereldnieuws

  Thema's

 • 863 - Tentoonstelling Kunst in Vrijheid. Werken van Nederlandse Beeldende Kunstenaars, die de Kultuurkamer hebben afgewezen. Rijksmuseum Amsterdam 22 september - 22 october 1945.

  Thema's

 • 990 - Onvergetelijke helden stierven voor ons "den Vaderlandt gethrouwe". Daarom willen wij hen herdenken die den weg bereidden naar een betere toekomst voor land en volk.

  Thema's

 • 1002 - Wednesday - sept. 5 - at 19.30 hrs. One night only! East pool the attraction of the year!! Aquatic stars. Brilliant display by Netherlands Olympic and National Champions. International-rule swimming competitions, diving demonstrations

 • 1007 - 25 - 31 Augustus. Herdenken en schenken! Koninginneweek herdenkingsweek Stichting 1940 - '45.

  Thema's

 • 1008 - Leest J.M. Je Maintaindrai. Het weekblad van de Nederlandse Volksbeweging.

  Thema's

 • 1011 - Maak van veilig rijden 'n goede gewoonte. Maak van veilig fietsen 'n goede gewoonte.

  Thema's

 • 1012 - Lubeta luchtbeschermingstentoonstelling Amsterdam. 1 tot/met 12 nov. Tesselschade-Ziekenhuis.1940

  Thema's

 • 1027 - Dankdienst voor Nederlands Bevrijding in alle protestantsche kerken van Amsterdam woensdag 9 mei 1945 des voormiddags 10 uur.

  Thema's

 • 1028 - Amsterdam als ontspanningsoord en zijn gevaren. Ouders! Er dreigen voor Uw kinderen groote gevaren. De U.V.V. heeft eenige doktoren bereid gevonden om hierover met U te spreken. Deze bijeenkomsten zullen in Uw buurt gehouden worden.

  Thema's

 • 1034 - Maritieme week. Onze marine. Amsterdam 8 - 16 september 1945. Inlichtingen "Onze Marine" Leidscheplein.

  Thema's

 • 1035 - Arnhem geeft een eere-ruit! Amsterdam helpt met glas! Het glascomité heeft tegen alle verwachting in reeds veel bereikt. Het resultaat is geweest drie zendingen. En toch is dat niet genoeg, want in Arnhem bleef geen ruit heel.

  Thema's

 • 1036 - Amsterdam helpt Arnhem. Ook wij hadden alles kwijt kunnen zijn. En thans: Arnhem moet er bovenop Amsterdammers geeft volop.

  Thema's

 • 1053 - 17 Sept. Herdenking Spoorwegstaking 1944. Voor en op de stations collecte Spoorweg T.B.C. Vereniging.

  Thema's

 • 1054 - Welvaart door samenwerking in het Nederlandsch Arbeidsfront.

  Thema's

 • 2977 - Arbeid, NVV . Hollands grootste weekblad.

  Thema's

 • 3245 - Motorrijwieltentoonstelling RAI, Amsterdam 9-18 febr.1945

  Thema's

 • 3728 - Vereniging voor heemkennis "Ons Amsterdam". Bezoekt de tentoonstelling "Amsterdam, in en boven de grond van de 13e tot de 19e eeuw" in het gebouw Museum van de arbeid. Geopend november en december a.s. op alle werkdagen (ook zaterdags).

  Thema's

 • 4087 - Knalavond, gepresenteerd door Fred Fagel's radio-succes-variëté.1940

  Thema's

 • 4247 - Mutual regard is our trumpcard. Entertainment Committee of the Netherlands.

  Thema's

 • 4895 - Groot gecombineerd concert op zondag 15 februari te 2 uur in het Concertgebouw te geven door gemengd- en kinderkoor Zanglust. Politiek-Mannenkoor Euterpe met medewerking van het symphonie-orkest Con Brio.

  Thema's

 • 5199 - Wij bouwen een monument, ook voor hen die achterbleven. Nationale Monumenten Commissie voor Oorlogsgedenktekens.

  Thema's

 • 5201 - De Arnhemse schoolkinderen danken jullie hartelijk!

  Thema's