Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Collectie Sonnemans

Omschrijving

A.A. van der Aa was voormalig assistent-leider van de knokploeg Bakel. Hij trad op als secretaris en penningmeester van de stoottroepen. De leider van de knokploeg Bakel was dokter Nelemans, schuilnaam "Koos" De heer Sonnemans heeft deze bescheiden ontvangen van de weduwe van de heer Van der Aa. De heer Sonnemans was zelf ook lid van de K.P. D3 commando Bakel.

De collectie bestaat voornamelijk uit bescheiden van de heer Van der Aa, maar bevat ook een op schrift gestelde herinnering van de heer Sonnemans aan de septemberdagen van 1944 en wat verzamelde documenten.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse niet-overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)
  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Niet-Overheid

Inventarissen

  • qq7 - Verkorte weekkaart Nederlandse Spoorwegen traject Deurne-Eindhoven, 21-07 tot 24-07-1944

    Thema's