Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Inventaris van de collectie Overige Verzamelingen

Omschrijving

Collectie dagboeken, aantekeningen en brieven van privépersonen uit de Tweede Wereldoorlog en naoorlogse terugblikken.

Thema's

Indeling

 • Nederlandse niet-overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

 • 353 - G.C. Theunissen, 'De Hel van Rees' (1945)
  NB Aantekeningen betreffende zijn verblijf in strafkamp Rees na de razzia van 21 november 1944

  Thema's

 • 361 - Aantekeningen met herinneringen aan de razzia in Den Haag op 21-11-1944 door An van 't Oosten, J.H. Geelen, Frank Henry Haalmeijer, Ank de Jong, Ruud Steggerda, Jan Cornelisse, mevrouw M. Baltussen, Hans Krumeich, F.B. van Herk, H.P. Paulusse, D. van der Harst, 2003

  NB Deze herinneringen zijn per e-mail aan het Haags Gemeentearchief gestuurd na een oproep in de Stadskrant van 03-12-2003

  Thema's

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers

 • 209 - Dagboeken van mej. E. van Harencarspel, 1943-1945, 9 delen

  Thema's

 • 210 - Lijst van Rob Steinbach met aantekeningen van luchtacties in en om Den Haag over de periode febr 1944-mei 1945

  Thema's

 • 211 - Dagboek van de Utrechtenaar J. Stuij, directeur van N.V. Schelpfabriek Valkenburg, 1941

  Thema's

 • 212-220 - Dagboeken van bioloog en leraar Dr. A. Schierbeek, 1938-1945, aantekeningen, krantenknipsels en foto’s , 9 delen

  Thema's

 • 222 - Dagboek van A. Meijer, Haags Relaas, ‘vijfenveertig dagen van bezetting en bevrijding’, 29 maart-31 mei 1945; met errata uit 1985

  Thema's

 • 223 - Dagboek van H. Hotke (1 jan.-28 febr. 1941)

  Thema's

 • 224 - Dagboek van Mr. R. Boosman (1 jan.- 4 mei 1945) (fotokopie)

  Thema's

 • 225 - Afschriften van brieven ontvangen door de Haagse mw. Cornelia Maria van Beek (1893-1973)

  Thema's

 • 350 - Notities van M.D.M. van Pijlen betreffende afgeschoten V-2's in en om Den Haag, gevolgd door dagboeknotities, 1944-1945

  Thema's

 • 351 - Aantekeningen van R.T.W. Kempers betreffende Vliegtuigen en het V-wapen, 1940-1945

  Thema's

 • 355 - Dagboek van N.N. (Remmerswaal?), 2 mrt. 1941-8 mei 1945

  Thema's

 • 357 - Dagboek van mw. N. Barendregt-Jansen over de periode dec. 1940-sept. 1941

  Thema's

 • 360 - Brieven van Th.F.J. (Frans) Broekman uit Voorburg aan zijn familie in Groningen over de hongerwinter en de bombardementen op Den Haag in het voorjaar van 1945, fotokopieën gedateerd 12-12-1944, 27-12-1944 en 1-03-1945, 3 stukken

  Thema's

 • 362 - Herinneringen aan de periode 1939-1945 van J.A. Tholens, destijds wonende Ternootstraat 53 Den Haag, opgetekend juni 1961, met brieven uit de oorlog van Tholens aan zijn echtgenote

  NB J.A. Tholens was een Haagse ondernemer, die vanwege belediging van Adolf Hitler was gearresteerd. Hij verbleef in Scheveningen, Amersfoort, Vught en Duitsland.

  Thema's

 • 364 - Herinneringen van de heer H.A.H. Toornvliet aan de Tweede Wereldoorlog (o.a. het bombardement op het Bezuidenhout). Het gezin Toornvliet woonde destijds op het adres Appelstraat 70.

  Thema's

 • 365 - Aantekeningen van geschreven door Piet de Reus, werknemer van de PTT die woonachtig was aan de Soestdijksekade 93, over de laatste twee weken van de bezetting en de eerste dagen na de bevrijding in Den Haag

  Thema's

 • 366 - Herinneringen aan het werk in de meidagen van 1940 op het hoofdkantoor van de "Bataafsche" op het hoofdkantoor van de Koninklijke /Shell Groep aan de Carel van Bylantlaan 30, opgeschreven door de heer C.A. Fabrie in 1982

  Thema's

 • 367 - Oorlogsdagboek van RAF-officier John Higginson opgetekend in 1948
  NB John Higginson kwam op 8 mei 1945 met zijn eenheid als eerste aan in Den Haag

  Thema's

 • 368 - Verslag bombardement van 3 maart 1945, en de gevolgen daarvan. Aangevuld met notities betreffende de V2 en de laatste oorlogsmaanden. Afkomstig uit het archief van baron O.W.A. van Verschuer, opgetekend op 17 maart 1945

  Thema's

 • 369 - Verslag (auteur onbekend) van eerste week na het bombardement van 3 maart 1945 op het Bezuidenhout. De auteur woonde in Voorburg. Het verslag is gedateerd 10 maart 1945

  Thema's