Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Collectie oorlogsdocumenten.

Omschrijving

Deze collectie bevat losse stukken uit de oorlogstijd en documentatie betreffende deze periode. Daarnaast bevat ze de collecties van P.J.A. Lenglet, J. Didden, M. Hooijmayer en J.D.G.E. Hamburg. De collectie Lenglet omvat kopieën van archivalia, alsmede enkele krantenknipsels met betrekking tot het gerechtelijk onderzoek naar en de berechting van de verantwoordelijke uitvoerders van de fusillade op 6 september 1944 te Waalwijk van burgemeester Moonen en Joop Hoffmans. De collectie Didden bevat verzameld documentatiemateriaal, o.a. uitgeschreven interviews, brieven en lijsten ten behoeve van het boek "Provinciestad in oorlogstijd".

Indeling

 • Nederlandse niet-overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)
 • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
  • Niet-Overheid

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

 • 38 - Pamflet met het bevel van de Duitse Wehrmacht dat alle mannen tussen 17 en 40 jaar zich moesten aanmelden voor de "arbeidsinzet". (ca. 1941)

  Thema's

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers

 • onbekend - J. Didden, historicus, Waalwijk. Deze collectie is tot stand gekomen door onderzoek in het kader van de publicatie "Provinciestad in Oorlogstijd" (Waalwijk 1991) en bestaat uit twee dozen met materiaal. In de eerste doos bevindt zich een beknopte toegang op de afzonderlijke mappen.

  Thema's

 • 1-5 - P.J.A. Lenglet, huisarts, Waalwijk. Processen-verbaal van aangifte betreffende de vermissing van distributiebescheiden naar aanleiding van het vernielen van de fabriek van Van Haren door de Duitsers op Dolle Dinsdag. En stukken betreffende het onderzoek van opperwachtmeester der marechaussee te Waalwijk, J. Hubbers, naar de gebeurtenissen op 6 september 1944 (executie). 1944-1946, 1968

  Thema's

 • 6-9 - Collectie Hooijmayer. Duitstalige stukken, correspondentie, radioberichten, kranten en tijdschriften en documentatie. 1940-1945

  Thema's

 • 10 - Berijmd Verzet, 44 verzamelde gedichten door Adolf Snijder. Uitgave van W. Le Fèvre de Montigny, dochter van generaal Le Fèvre de Montigny, [1944]. 1944

  Thema's

 • 11 - Lijst van in Ede door de Duitsers gefusilleerden. 1942

 • 12 - Tweede Distributiestamkaarten. 1940-1945

  Thema's

 • 14 - Distributiestamkaarten. 1944

  Thema's

 • 15 - Diverse stukken, waaronder persoonsbewijs, Ausweise en verordeningen van de familie van Laarhoven, naast een speciale uitgave van het Brabants Dagblad ter viering van 50 jaar D-Day. 1940-1945, 1994

  Thema's

 • 16 - Circulaires van het Departement van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen in bezettingstijd. 1940-1941

  Thema's

 • 18 - Pamfletten van de groepsleider van de groep Kaatsheuvel-Waalwijk van de N.S.B. 1940

  Thema's

 • 21 - Dagboek van mevrouw C. Rullens-van der Pluijm, Waspik. 1940-1945

  Thema's

 • 22 - Verzameling krantenknipsels van J.J. van der Heijden. 1938-1946

  Thema's

 • 23 - Lijsten van gevallenen tijdens de Tweede Wereldoorlog (1940-1945) afkomstig uit Waalwijk, Sprang-Capelle en Waspik, met kopieën van krantenartikels, van correspondentie en van burgerlijke standgegevens betreffende de overledenen. 1998

  Thema's

 • 24 - Twee bladen uit een dagboek over de periode 31 oktober 1944 - 4 november 1944. 1944

  Thema's

 • 26 - Aantekeningen rond Waalwijks bevrijding in 1944 door G.F. Couwenbergh. Met bijlage, (ca. 1946). 1985

  Thema's

 • 27 - Patrouille naar het Capelse Veer. Belevenissen van Jochem van Schuppen. (ca. 1945)

  Thema's

 • 29 - Dagboekfragmenten van Sjef Vugts, geselecteerd voor een lesbrief voor het onderwijs. 1984

  Thema's

 • 31-37B - Documenten afkomstig van J.D.G.E. Hamburger, tijdens de Tweede Wereldoorlog lid van Verzetsgroep André als Districtsleider van Waalwijk. Tijdens de oorlog woonachtig aan de Mr. van Coothstraat 25.Ondermeer stukken betreffende luchtbescherming en de arbeidsdienst, stukken betreffende de nasleep en stukken betreffende de distributie. 1936-1945

  Thema's

 • 39 - Bekendmaking van waarnemend burgemeester F.C. Smolders, naar aanleiding van de dood van burgemeester E.C.J. Moonen, met de oproep aan de inwoners van Waalwijk om niet te plunderen, samen te scholen et cetera, 06-09-1944. 1944

  Thema's

 • 41 - Bekendmaking door de burgemeester van Sprang-Capelle, op verzoek van de Wehrmacht-kommandantur te Breda, betreffende de verduistering, de melding van neergestorte vliegtuigen of vliegtuigen die een noodlanding maakten, het begunstigen van vijanden van het Duitse rijk en het beschadigen of verwijderen van openbare bekendmakingen van de Duitse Wehrmacht, 1941 aug. 26. 1941

  Thema's

 • 44 - Publicatieblad van het Militair Gezag, nrs. 1-44. 1944-1945

  Thema's

 • 54 - Joop en Vincent Hoffmans, Waalwijk. Een registertje met ontvangstbewijzen van aangetekende zending aan en boodschappenlijstjes van Ad en Frans (Hoffmans?), die in Duitsland verbleven (ws. Arbeidsdienst). 1943

  Thema's

 • 55 - Joop en Vincent Hoffmans, Waalwijk. Ontvangstbewijs van het ingenomen persoonsbewijs van Joop Hoffmans, naar aanleiding van diens overlijden, 1944 sep. 11

  Thema's

 • 56 - Joop en Vincent Hoffmans, Waalwijk. Ontvangstbewijzen van ingeleverde bonnen en bonnenkaarten, naar aanleiding van het overlijden van Joop Hoffmans, 1944 sep. 13

  Thema's

 • 58 - Joop en Vincent Hoffmans, Waalwijk. Foto's (8) van Joop en Vincent Hoffmans en van de begrafenis van Joop Hoffmans en burgemeester Moonen. 1935, 1944, 1975

 • 60-63 - Joop en Vincent Hoffmans, Waalwijk. Plakboeken over de Tweede Wereldoorlog, voornamelijk in Nederland, samengesteld door Joop Hoffmans, met krantenartikels, foto's, stukken (zoals bonkaarten, strooibiljetten van de Nederlandse Unie, brieven), tekeningen en kort commentaar. 1939-1943

  Thema's

 • 64 - Joop en Vincent Hoffmans, Waalwijk. Stukken betreffende het proces tegen J.W. Derksen en M. van Meegen, de twee SS-ers die burgemeester Moonen en Joop Hoffmans dood schoten. 1946, 1954, 1959

  Thema's

 • 67 - Joop en Vincent Hoffmans, Waalwijk. Artikel van Rosendaal, J. "De gevolgen van Dolle Dinsdag in Waalwijk. De executie van burgemeester Moonen in historisch perspectief". De Klopkei , VIII, 3 (1984) 27-46. 1984

  Thema's

 • 68 - Joop en Vincent Hoffmans, Waalwijk. Artikel "Serie 3 - De drie van Waalwijk", getuigenis van G.F. Couwenbergh over de gebeurtenissen op 6 september 1944, (ca. 1984). 1984

  Thema's

 • 69 - Waakzaamheid , brochures uitgegeven door het Comité van Waakzaamheid van Anti-nationaalsocialistische Intellectuelen, nr. 3, "Antisemitisme en Nationaalsocialisme in Nederland". 1937

  Thema's

 • 73 - Jeugdherinneringen 1940-1945 , geschreven door W.M. Mimpen, o.a. op basis van bronnen uit het Gemeentearchief Waalwijk zoals De Echo van het Zuiden, behandelt de oorlog in Drunen, Drunen. 1994

  Thema's

 • 75 - Dagboek, bijgehouden door J.M. Vugts te Waalwijk in de periode 04-09-1944 - 16-06-1945, 1944-1945. Afschrift. 1985

  Thema's

 • 76 - Dagboek, bijgehouden door dhr. Trimbach tijdens de laatste dagen van de oorlog. 1944-1945

  Thema's

 • 77 - Fragmenten uit het dagboek van Jim Bawden uit Engeland, die als soldaat, lid van het 28th Bataljon Royal Marines, reg.nr. PO/X 122751, in 1945 tijdens de bevrijding in Waalwijk verbleef, met kopieën van foto's van de familie Duquesnoy - Smid uit Waalwijk. ca. 1995

  Thema's

 • 78 - Circulaire van de Nationaal-Socialistische Beweging (N.S.B.) aan de katholieken in Nederland met de oproep lid te worden van de beweging. ca. 1939

  Thema's

 • 80 - De Wervelwind , maandblad voor vrijheid, waarheid en recht, verspreid onder de bevolking tijdens de Tweede Wereldoorlog via vliegtuigen door de R.A.F., jaargang 1, nrs. 1-2, 1942. 1942

  Thema's

 • 81 - De Vliegende Hollander , weekblad verspreid onder de bevolking tijdens de tweede wereldoorlog via vliegtuigen door de geallieerde luchtmacht. 1944-1945

  Thema's

 • 83 - Brochure ter bevordering van de deelname aan de arbeidsdienst in Nederland. ca. 1941

  Thema's

 • 84, 85 - Distributiestamkaarten van de familie Verhoeven - van der Sanden, Baardwijksestraat 68, Waalwijk. 1939-1945

  Thema's

 • 86 - Bonnen voor patentbloem (2) en textiel (4). 1940-1945

  Thema's

 • 87 - Persoonsdossier van weduwe D. Boezer - Scheffers uit Sprang-Capelle, oorlogsslachtoffer, die tijdens de oorlog haar man, Johannes Boezer, en twee dochters, Teuntje en Bartha Boezer, verloor door granaatscherven. 1946-1947

  Thema's

 • 88 - Speldje met leeuw van de Nederlandse Unie van Theo Verwiel. 1940-1941

  Thema's

 • 89 - Benzinebonnen voor personenauto's middelgewicht en bonnen voor voedingsmiddelen, namelijk aardappelen, algemeen, boter, taptemelk, vlees en brood, afkomstig van dhr. van den Elshout uit Waalwijk. 1940-1945

  Thema's

 • 90 - NSB Winterhulp bonnen (8) voor graan. 1940-1945

  Thema's

 • 92 - Verlof tot begraving op het kerkhof van de R.K. parochie St.-Johannes de Doper door de gemeente Waalwijk van de 16 overledenen van de V1 die viel in Waalwijk op 10-02-1945, 1945 feb. 12. 1945

  Thema's