Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Collectie oorlogsdocumentatie Midden-Holland, 1933-1950

Omschrijving

De collectie is ingedeeld in rubrieken. In plaats van inventarisnummers wordt voor dit archief in de Wegwijzer verwezen naar de rubrieken. Regelmatig zijn stukken onder verschillende rubrieken terug te vinden. Nog niet alle rubrieken zijn in de Wegwijzer verwerkt. Voor verdere informatie over deze collectie kunt u zich wenden tot Groene Hart Archieven, locatie Midden-Holland te Gouda.

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

 • 0.1 - Krantenknipsels betreffende diverse onderwerpen:
  Gouda 30 jaar bevrijd, herdenkingsbijlage van de Goudsche Courant met o.a. interviews, 1975;
  Krantenknipsels betreffende de Tweede Wereldoorlog, 1964, 1967 - 1996;
  Gouda Bezetting- bevrijding 1944-1945". Scriptie van A.R.W. Meindert met ingeplakt enkele krantenknipsels, foto's en documenten uit 1944 en 1945, bevat o.a. zwarte handelsprijzen in januari 1945.

  Thema's

 • 0.2 - Dagelijks leven:
  On dit, humoristische teksten, verzameld door mw. Maria Biegman te Utrecht, ca. 1940 - 1941;
  Levens schetsboek, plakboeken van het gezin van H. Meindert jr. en zijn vrouw F.C. Seele, IJssellaan 2 te Gouda, bijgehouden van 1942 sept. tot 1946 sept;
  Register bevattende humoristische teksten (oorlogshumor), 1940 - 1942 en 1945, verzameld door J.L. van Eijk te Gouda;
  Wat zal 1941 brengen. Tekst van een voorspelling van een waarzegger (waarzegster) betreffende de afloop van de oorlog in 1941;
  Humoristische teksten, 1941 - 1943 en z.d., verzameld door J.L. van Eijk te Gouda;
  Het papiertje is wat klein / het vleesch had vetter kunnen zijn ...Inpakpapier van een slager met daarop een humoristische tekst over de hoeveelheid vlees die nog verkrijgbaar is, (mei) 1943;
  Verjaardagswensen voor Catharina Muit te Nieuwerkerk a/d IJssel, 1943. Hierbij een brief(kaart) van haar broer Arie - tewerkgesteld in Bremen, in enveloppe met stempels "Geöffnet" en "Geprüft Oberkommando der Wehrmacht";
  Briefkaartje van .. Huydecoper van Nigtevecht, voorzitter van de Vereeniging tot Verbetering van Armenzorg, met mededeling dat de vereniging op last van de rijkscommissaris is ontbonden, 9 juni 1943;
  Wie wat waar? Jaarboek 1944 van de Goudsche Courant; Almanak voor het jaar 1944, bevat naast landelijke informatie (o.a. uitgebreid over het Duitse bestuur, de NSB, e.d.) ook 15 bladzijden Goudse informatie (adresboek);
  (Open) brief aan de rijkscommissaris betreffende de leef- en werkomstandigheden in Nederland, oktober 1944;
  Jaaroverzicht 1945, krantenknipsel uit Groot Gouda (opvolger van het illegale blad De Vrije Pers) met een overzicht van Goudse gebeurtenissen in 1945, 31 december 1945;
  Verjaardagkalender van het dagblad Trouw met humoristische afbeeldingen uit de oorlogsjaren, (1946-1947). De opbrengst van deze kalender was bestemd voor de oud-illegale werkers van Trouw.

  Thema's

 • 0.4.2 - Nederlandse pers voor 14 mei 1940 en na 5 mei 1945:
  Exemplaar van Weekblad De Zuidplas (voor de gemeenten in de Zuidplaspolder), 10 mei 1940; Programma van de herdenkingsavond, georganiseerd door het dagblad Trouw, in de schouwburg te Gouda, juli 1945; Jaaroverzicht 1945. Krantenknipsel uit Groot Gouda (opvolger van het illegale blad De Vrije Pers) met een overzicht van Goudse gebeurtenissen in 1945, 31 december 1945;
  Verjaardagkalender van het dagblad Trouw met humoristische afbeeldingen uit de oorlogsjaren, 1946-1947.

  Thema's

 • 1.6 - Oranjehuis:
  Rijmprent (uitgegeven door de NSB) ter gelegenheid van het huwelijk van prinses Juliana met Prins Bernhard, 1937 januari;
  Rijmprent uitgegeven door de regering voor de Nederlandse jeugd ter gelegenheid van het huwelijk van prinses Juliana met prins Bernhard, 1937;
  Krantenknipsels betreffende het koninklijk huis, 1938, 1939, 1941 en z.d.;
  Persbericht uit het weekblad Time betreffende het vertrek van prinses Juliana en haar kinderen naar Canada, juni 1940;
  Tekst van een publicatie van minister E.N. van Kleffens in het dagblad de Daily Telegraph betreffende de aanslag op de koninklijke familie tijdens de meidagen van 1940, z.d. (1940 - 1941);
  Teksten van door koningin Wilhelmina gehouden toespraken, 1940 - 1943, bevat o.a. de bekende rede naar aanleiding van het verlies van Indië, maart 1942. Op de achterkant van één tekst (december 1940) de tekst van het gedicht "Gebed voor 't vaderland" en "Wer fährt dor so spät ...";
  Strooibiljet (door de RAF verspreid) met het portret van koningin Wilhelmina, z.d. (1940 - 1945);
  Aanbieding van een torpedojager. Tekst van een radiotoespraak van prins Bernhard op 26 augustus 1941, met oproep om het Prins Bernhard Fonds financieel te steunen ten behoeve van een geschenk voor koningin Wilhelmina;
  Moge God ons de kracht ...Strooibiljetje met tekst van een spreuk van koningin Wilhelmina, z.d. (1941 - 1945);
  Prinses Juliana op Curaçao. Foto-reisverslag van het bezoek van prinses Juliana aan de Nederlandse Antillen, (februari 1944), uitgeworpen door de geallieerde luchtmacht;
  Programma van de buurtvereniging "De Zeugestraat" ter gelegenheid van het bevrijdingsfeest en de verjaardag van de koningin, augustus - september 1945.

  Thema's

 • 2.1 - Nederlandse democratische politieke partijen, gedachten, stromingen:
  Waar het fascisme regeert, sterft de vrijheid: kijk naar Duitschland. Strooibiljet afkomstig van (de SDAP?) met daarop aangegeven de concentratiekampen, gevangenissen en huizen van bewaring in Duitsland, 1936 november;
  Protestvergadering tegen de jodenvervolging in Duitsland, georganiseerd door het bestuur van "Eenheid door democratie", afdeling Gouda, z.d. (1936 - 1940);
  Strooibiljet met verkiezingstekst van de R.K. Staatspartij, 1937;
  Nationaal Centrum. Exemplaar van het eerste nummer van het tweewekelijkse blad van de stichting Nationaal Centrum, opgericht om saamhorigheid en nationale bewustzijn te bevorderen, 1939 juni;
  Memories betreffende het Nederlandse staatsbestel na de bevrijding; gedeeltelijk gedrukt, z.d. (ca. 1943 - 1945);
  Memorie (van vermoedelijk een lid van de A.R.-partij) beteffende staat en kerk na de oorlog, (1943 - 1945);
  Manifest. Memorie bestemd voor het Nederlandse volk met opvattingen over de na-oorlogse inrichting van de Nederlandse samenleving onder andere op politiek gebied, april 1944. Waarschijnlijk opvattingen van de redactie van illegale bladen (Parool en Vrij Nederland?);
  Memories betreffende sociaal-democratische opvattingen over de inrichting van de samenleving na de bevrijding; gedeeltelijk gedrukt, z.d. (1944 - 1945);
  Programma's van de Nederlandse Volksbeweging (N.V.B.); gedrukt, (1945);
  Prospectus van de Nederlandse Volksbeweging; gedrukt, 1945.

  Thema's

 • 2.2.0 - NSB Algemeen:
  Toegangsbewijs voor de vierde Landdag van de NSB te Den Haag, 1935. Met aangehecht reisbiljet;
  Prospectus(sen) van het te bouwen "Nationaal tehuis" van de NSB in Lunteren, 1938 en 1940;
  Toegangsbewijs voor de openbare vergadering van de NSB in het Nutsgebouw in Alphen a/d Rijn, april 1940;
  Oorkonde. Bewijs dat men als NSB-er geïnterneerd is geweest tijdens de meidagen van 1940;
  Portret van Anton Mussert, 1940;
  Krantenknipsels met teksten van redevoeringen van Max Blokzijl, z.d. (1940 - 1945);
  Hekeldichten gericht tot Anton Mussert, z.d. (1940 - 1945);
  Oorkonde, bewijs dat men de gelofte van trouw aan de NSB en de leider heeft afgelegd, z.d. (1940-1945);
  Circulaire bestemd voor jarige NSB-ers met het verzoek om geld te storten voor het Strijdfonds, z.d. (1940-1945);
  Oranje Boven / NSB vergift Strooibiljet, (1940 - 1945);
  Circulaire van de rector van het gymnasium te Gouda aan de ouders van de leerlingen betreffende het plagen van kinderen (van NSB-ers) en tevens met het verzoek hen 's avonds van de straat te houden;
  'Ook gij Brutus' circulaire van het verzet betreffende het verraad van de NSB, geschreven in de vorm van de betreffende passage uit Shakespeare's werk:
  Julius Ceasar; Oproep van het verzet aan rijks- en gemeenteambtenaren om zich duidelijk uit te spreken tegen de NSB, (voorjaar) 1941;
  Oproep aan de Nederlanders om de poging om te komen tot de vorming van een NSB-regering massaal te boycotten, juli 1941;
  'De nieuwe orde'. Strooibiljetten voor verspreiding in Gouda, gericht tegen respectievelijk het optreden van NSB, WA en een Duitsgezinde politieagent, (juni) 1941, en tegen de Duitse V-actie, met een spotlied op de NSB overgenomen uit De Luchtpost van 15 juli 1941;
  Toegangsbewijs voor de herdenkingsbijeenkomst van de NSB te Utrecht in verband met haar 10-jarig bestaan, december 1941;
  Krantenknipsel met foto van de overhandiging van een exemplaar van Mein Kampf aan ir. Mussert door commissaris-generaal dr. Schmidt, z.d. (1941);
  Bewijs dat aan N.N. en N.N. het "eereteken strijd en offer" van de NSB is verleend, 14 december 1941 en 5 oktober 1942;
  Toegangsbewijs voor een vergadering van de NSB in de schouwburg te Gouda, (1941 - 1944);
  Oproep van de kringleider van de NSB aan de leden om te verschijnen op het "Dankfeest voor de Oogst" in de schouwburg te Gouda, 1943;
  Beknopt verslag van de vergadering van de NSB op 5 juni (1943). Betreft met name de machtsstrijd tussen Mussert en Feldmeyer; 'Max Blokzijl spreekt tot de jeugd!'
  Strooibiljet met de bekendmaking dat Max Blokzijl tot de jeugd spreekt in zaal Kunstmin te Gouda, (1944) januari 24; Circulaire van Max Blokzijl bestemd voor de katholieken en inhoudelijk in het bijzonder gericht tegen het bolsjewisme, 1944;
  Blad afkomstig uit een NSB-kalender met op de achterkant een levensloop van Anton Mussert, (1944);
  Oproep van de C.P.N. aan de Nederlandse arbeidersklasse in het bijzonder, om te protesteren tegen de vrijlating van landverraders (NSB-ers), (1945);
  Aquarel van het kamp Apollo te Gouda (interneringskamp voor NSB-ers en andere collaborateurs), 1945;

  Thema's

 • 3.1 - Nederlandse militaire zaken, inclusief Indië (in overleg met de Nederlandse regering):
  Stukken betreffende de (bijzondere) vrijwillige Landstorm, 1934 - 1940 en z.d;
  Circulaire van de bataljonscommandant van het 3e regiment-infanterie, III bataljon, met richtlijnen voor het bouwen en inrichten van een gevechtsstelling en loopgraven. 1939;
  Geheime aankondiging van de aanstaande mobilisatie bestemd voor een dienstplichtig officier, (1939);
  Oproep van het departement van defensie aan J. Smit om in werkelijke dienst op te komen, (1939);
  Brief van de opperbevelhebber van het Duitse leger aan de commandant van de stad Utrecht met de oproep de strijd te staken, 14 mei 1940;
  Oproep van de Duitsers aan de Nederlandse soldaten om de strijd te staken, 14 mei 1940;
  Circulaire van de Nederlandse Werkgemeenschap aan "alle goede Vaderlanders" met de oproep om geld te storten ten behoeve van de bouw van tehuizen voor de Nederlandse oorlogsinvaliden, (1940);
  Tekening in kleurendruk van Nederlandse oorlogsschepen die gezonken zijn tijdens de meidagen van 1940;
  Brief van de opperbevelhebber van land- en zeemacht, H.G. Winkelman, aan het gemeentebestuur van Rotterdam, waarin hij reageert op een rede van de rijkscommissaris betreffende de gedeeltelijke schuld van de Nederlandse regering en de militairen voor het bombardement van Rotterdam op 14 mei 1940, (1940);
  Telegram van de opperbevelhebber van het Nederlandse leger aan de commandant van het veldleger betreffende de situatie aan de grens op 9 mei 1940 en het dragen van Nederlandse uniformen door Duitse parachutisten; 9 en 10 mei 1940;
  Krantenknipsel betreffende het hoogste militaire gezag in Gouda tijdens de afgekondigde staat van beleg, mei 1940;
  Bekendmaking van het algemeen hoofdkwartier van het Nederlandse leger in de NRC betreffende de Duitse aanval op Nederland, 10 mei 1940;
  Tekst van een radiotoespraak, gehouden door burgemeester K.F.O. James van Gouda, betreffende evacuaties en de militaire toestand, 13 mei 1940;
  Bekendmaking van de opperbevelhebber van land- en zeemacht, H.G. Winkelman, betreffende de militaire toestand en het vertrek van de koningin en de ministers naar Engeland, 14 mei 1940;
  Brief van een officier van het Nederlandse leger aan de bevelhebber van de Duitse weermacht in Nederland met oproep om de leugen betreffende de Nederlandse schending van de neutraliteit te herroepen, met als bijlage de verklaring van de opperbevelhebber van land- en zeemacht, H.G. Winkelman, inzake zijn memorandum van 23 maart 1940 aan de Nederlandse gezant te Brussel; (1940);
  Frans Johan Hubert van Eijk 19 november 1918 - 14 februri 1945 : het te korte en bewogen leven van een jachtvlieger bij de Royal Air Force. Biografische aantekeningen, grotendeels ontleend aan de zakagenda's en logboeken van F.H.J. van Eijk, samengesteld door zijn broer dr. J.L. van Eijk, 1993. Met aankondiging van een tv-documentaire over F.H.J. van E., 1999, en een krantenknipsel hierover, 1999. Tijdens de meidagen van 1940 was F. van Eijk vaandrig bij de luchtafweer te IJmuiden. Hij stak op 14 mei over naar Engeland (Engelandvaarder), waar hij in november 1941 op eigen verzoek werd ingedeeld bij de Royal Air Force, later als 1e lt.-vlieger bij het "Nederlandse" 322-squadron. Hij sneuvelde in 1945 tijdens een missie in de omgeving van Kleef. In de band zijn enkele fotografische afdrukken van foto's opgenomen, waaronder een portret van Jan Leendert Plesman (geb. 18-12-1919 te Gouda, gesneuveld 01-09-1944 boven Frankrijk);
  Nederlanders! Oproep om de meidagen van 1940 te gezamenlijk te herdenken, met o.a. aanwijzingen voor christenen van alle gezindten, mei 1941;

  Thema's

 • 3.1 - Nederlandse militaire zaken, inclusief Indië (in overleg met de Nederlandse regering):
  Aanbieding van een torpedojager ...Tekst van een radiotoespraak van prins Bernhard op 26 augustus 1941, met oproep om het Prins Bernhard Fonds financieel te steunen ten behoeve van een geschenk voor koningin Wilhelmina;
  De overweldiging der Nederlanden (The rape of the Netherlands). Illegaal gepubliceerde vertaling van het in 1940 verschenen boek van minister E.N. van Kleffens, ca. 1941;
  Krantenknipsel met een bekendmaking van de opperbevelhebber van het Duitse leger in Nederland, dat de leden van het voormalige Nederlandse leger opnieuw in krijgsgevangenschap zullen worden geïnterneerd; , april 1943;
  Circulaire van het hoofdbestuur van het Nederlandse Rode Kruis te Den Haag, aan familieleden of gevolmachtigden van de sinds 7 mei 1943 naar Duitsland getransporteerde Nederlandse krijgsgevangenen, betreffende de verzending van pakketten aan de gevangenen, juli 1944;
  Circulaire van M.R. de Bruine, kolonel van de mariniers, aan de reserve-officieren van het voormalige Nederlandse leger betreffende een nieuw te vormen leger en tevens met mededelingen omtrent de Duits-Zwitserse betrekkingen en marinevrijwilligsters, (1944 - 1945);
  Bevrijding van Indië. Feestelijke viering ...Programma van de feestviering op het Marktplein te Gouda ter gelegenheid van de bevrijding van Indië, 1945 augustus;
  Enquêteformulier betreffende het actief deelnemen van het Nederlandse volk aan de bevrijding van Indië; gedrukt. z.d. (1945);
  Bevelschriften van de minister(s) van marine en / of oorlog aan de voormalige militairen van de Nederlandse strijdkrachten om zich ter registratie aan te melden in de regio Gouda, juni - juli 1945;
  De Wehrmachtsbezirkverwaltung te Gouda in bezettingstijd. Aantekeningen van H. Meindert (Kobus Kool) en J.L.A. Mimpen (Leo) betreffende het ditrict Gouda van de Wehrmachtsbezirkverwaltung, z.d. (1945). Met een krantenknipsel uit Het Parool met uittreksel uit deze aantekeningen, (1945);
  Krantenknipsels betreffende Gouwenaars in Indië, 1946; Vergunning van de minister voor C.A. Geverding te Gouda tot het dragen van het mobilisatie-oorlogskruis, 1949.

  Thema's

 • 3.2 - Geallieerde oorlogvoering (inclusief USSR):
  Wojenny biljet. Russisch militair paspoort, (1939-1945). Onvolledig ingevuld;
  Kindestragödie durch Englische Bombe. Tekst van een verslag in het Hamburger Fremdenblatt van 7 augustus 1940 inzake de gevolgen van een Engels bombardement op een kraamvrouwenkliniek;
  Kampgeld bestemd voor gebruik in Duitse krijgsgevangenkampen, 1940 - 1945;
  Frans Johan Hubert van Eijk 19 november 1918 - 14 februri 1945 : het te korte en bewogen leven van een jachtvlieger bij de Royal Air Force. Biografische aantekeningen, grotendeels ontleend aan de zakagenda's en logboeken van F.H.J. van Eijk, samengesteld door zijn broer dr. J.L. van Eijk, 1993. Met aankondiging van een tv-documentaire over F.H.J. van E., 1999, en een krantenknipsel hierover, 1999;
  Mededeeling van het Comitee voor Vrij Nederland. Aanwijzingen van een illegale groepering hoe te handelen bij het terugtrekken van de Duitse troepen of een strijd op Nederlands grondgebied door een geallieerde bevrijdingsmacht, ca. 1941. Met afschrift van een brief aan de rijkscommissaris waarin maatregelen tot herstel van de democratische vrijheden worden geëist;
  Krantenknipsels met humoristische teksten en afbeeldingen over voornamelijk de distributie, de atoombom, Duitse militairen en het nationaal-socialisme, 1941, 1945 en z.d.;
  Stukken betreffende het afwerpen van materieel door de geallieerden; afdrukken, z.d. (1941 - 1945);
  Kaart van Rotterdam en omgeving bestemd voor bombardementsdoeleinden, 1942;
  Dringende waarschuwing tot het Nederlandsche volk / Verzwaring van lucht-bombardementen. Oproep van het geallieerde opperbevel, ondersteund door de Nederlandse regering, aan de Nederlandse bevolking (en vooral de arbeiders) om in verband met bombardementen uit de buurt te blijven van fabrieken die werken voor de oorlogsindustrie, (1942 - 1945);

 • 3.2 - Geallieerde oorlogvoering (inclusief USSR):
  Aluminium strips, uitgeworpen door geallieerde vliegtuigen om de Duitse radar te misleiden, z.d. (ca. 1943 - 1945);
  Geallieerde troepen landen! / Mannen en vrouwen van Nederland. Strooibiljet met een bekendmaking / instructie van minister P.S. Gerbrandy aan de bevolking van Nederland naar aanleiding van de landing in Normandië en met de tekst van een door generaal Dwight D. Eisenhouwer uitgesproken rede gericht tot de bevolking van bezet Europa, juni 1944;
  Bekendmaking van het verzet aan de bevolking betreffende een door het geallieerde opperbevel gegeven instructie in geval van bombardementen, (1944);
  Lijst van bij het Amerikaanse bombardement van 22 februari 1944 in Enschede en Nijmegen getroffen lokaties, met aantekeningen, ook inzake Arnhem en Coevorden;
  Fotokopieën van luchtfoto's van Gouda en omgeving, 1944 sept. 11 en 1945 jan. 22. Slecht leesbaar. Door inkleuren van wegen en water is de situering verduidelijkt;
  Spoorwegkaart van Nederland en Midden-Europa, met daarop aangegeven de opmars van de geallieerde troepen in 1944 - 1945; Te restaureren, zeer voorzichtig raadplegen!;
  A hearty welcome. Strooibiljet uitgegeven door het illegale blad "Trouw" waarin de geallieerde soldaten welkom worden geheten, (1945);
  Kanadische Wache !; Eintritt für Deutsche Wehrmachtsangehörige untersagt. Aanplakbiljet, (10 mei 1945);
  Dankbetuiging, namens de regeringen en strijdkrachten van het Britse Gemenebest, aan N. Turion wegens het helpen achterhalen van het lot van neergeschoten vliegtuigbemanningen, (1945-1950).

  Thema's

 • 3.3 - Duitse oorlogsvoering:
  Belegungsliste für den Kriegerfriedhof in Gouda. Lijst van Duitse militairen die in de periode 28 september tot 4 november 1944 in het lazaret te Gouda of tijdens transport zijn gestorven en op het oorlogskerkhof zijn begraven. Het "Kriegerfriedhof" was een afzonderlijk deel van de nieuwe begraafplaats aan de Goejanverwelledijk. De betreffende militairen zijn na de oorlog herbegraven te Ysselstein;
  Oproep van het verzet om te voorkomen dat de Duitsers bij hun terugtocht Nederland verwoesten, met richtlijnen, (1944);
  Brief van de Commissie van advies betreffende aangelegenheden rakende het belang der volksgezondheid bij noodtoestand, aan de leden van de commissie, betreffende de vergaderplaats na de vordering van het Van Iterson-ziekenhuis door het Duitse leger, 1944 december;
  Flinke kerels voor ...! Folder met oproep om zich aan te melden bij de Waffen-SS of het Vrijwilligerslegioen; gedrukt, z.d. (ca. 1944);
  Kaartje van het inundatiegebied in Zuid-Holland, z.d. (1944 - 1945);
  Bekendmaking van het verzet over de gevolgen van het eventueel onder water zetten van Nederland door de Duitsers, (1944 - 1945);
  Schluss. Strooibiljet met oproep aan de Duitse bevolking om een eind te maken aan de voorrechten van de NSDAP en de oorlog te beëindigen, z.d. (ca. 1944 - 1945). In het Duits;
  Der Kampf geht weiter. Strooibiljetten met de oproep aan Duitse soldaten om door te vechten, april 1945. Niet identiek;
  Bekendmaking van de rijkscommissaris betreffende de wapenstilstand in Nederland en tevens met een oproep om orde en rust te bewaren, 5 mei 1945;
  Der Führer in Berlin! Strooibiljet met de bekendmaking dat Adolf Hitler "gevallen" is en met een oproep aan de Duitse soldaten om door te vechten, (mei 1945);
  Dagorder van de opperbevelhebber van het Duitse leger aan de soldaten betreffende het voortzetten van de strijd tegen het communisme; gedrukt, mei 1945;
  Bekendmaking van het Deense blad "Politiken" betreffende de wapenstilstand in Holland, Noordwest Duitsland en Denemarken, 4 mei 1945;
  De Wehrmachtsbezirkverwaltung te Gouda in bezettingstijd. Aantekeningen van H. Meindert (Kobus Kool) en J.L.A. Mimpen (Leo) betreffende het ditrict Gouda van de Wehrmachtsbezirkverwaltung, z.d. (1945). Met een krantenknipsel uit Het Parool met uittreksel uit deze aantekeningen, (1945). De Wehrmachtsbezirkverwaltung fungeerde als opvolger van de geniedienst van het Nederlandse leger en had tot taak de instandhouding van de eigendommen van de Nederlandse staat. Onder deze dekmantel werd veel werk verricht ten behoeve van de illegaliteit, o.a. sabotage van vorderingen.

  Thema's

 • 3.3 - Duitse oorlogvoering:
  Vrijstellingsbewijzen voor krijgsgevangenschap, z.d. (ca. 1940 - 1945); Eén exemplaar vervalst;
  Telegram van de opperbevelhebber van het Nederlandse leger aan de commandant van het veldleger betreffende de situatie aan de grens op 9 mei 1940 en het dragen van Nederlandse uniformen door Duitse parachutisten; 9 en 10 mei 1940;
  Rekening van Sigismund Cohn aan de firma W. Reijnders te Rotterdam, 14 mei 1940.
  Brief van de opperbevelhebber van het Duitse leger aan de commandant van de stad Utrecht met de oproep de strijd te staken, 14 mei 1940;
  Oproep van de Duitsers aan de Nederlandse soldaten om de strijd te staken, 14 mei 1940;
  Nederlanders! Soldaten! Uw bevrijding is gekomen! Duits strooibiljet dat de Nederlanders en de Nederlandse soldaten oproept om de strijd te staken, mei 1940. Het strooibiljet is uit een vliegtuig geworpen en op 11 mei 1940 in Gouda gevonden;
  Waarschuwing van de Duitsers aan de Nederlandse bevolking om geen sabotagehandelingen te verrichten, mei 1940;
  Briefkaart met kerstgroet van een Duitse militair, december 1940. Niet verzonden;
  Bekendmaking van de directie van de Nederlandse Spoorwegen betreffende het verplicht opmaken van proces-verbaal tegen personen die zich bevinden in gedeelten van treinstellen die gereserveerd zijn voor Duitse militairen of ambtenaren, z.d. (1940-1944);
  Kampgeld bestemd voor gebruik in Duitse krijgsgevangenkampen, 1940 - 1945;
  Lied der S.S.-trouw, z.d. (1940 - 1945).

  Thema's

 • 3.4 - Duitse propaganda (inclusief periodieken bestemd voor militairen):
  Strooibiljet van de Duitsers betreffende het hardhandige optreden van de Polen tegen de etnische Duitse minderheid in dat land, (1939);
  Brief van de opperbevelhebber van land- en zeemacht, H.G. Winkelman, aan het gemeentebestuur van Rotterdam, waarin hij reageert op een rede van de rijkscommissaris betreffende de gedeeltelijke schuld van de Nederlandse regering en de militairen voor het bombardement van Rotterdam op 14 mei 1940, (1940);
  Brief van een officier van het Nederlandse leger aan de bevelhebber van de Duitse weermacht in Nederland met oproep om de leugen betreffende de Nederlandse schending van de neutraliteit te herroepen, met als bijlage de verklaring van de opperbevelhebber van land- en zeemacht, H.G. Winkelman, inzake zijn memorandum van 23 maart 1940 aan de Nederlandse gezant te Brussel, (1940);
  Kindestragödie durch Englische Bombe. Tekst van een verslag in het Hamburger Fremdenblatt van 7 augustus 1940 inzake de gevolgen van een Engels bombardement op een kraamvrouwenkliniek;
  Brief van "je vriend Heinrich" te Berlijn aan NN, met dankzegging voor het toegezonden voedselpakket, dat overbodig was vanwege de uitstekende voedselvoorziening in Duitsland - ondanks geruchten die het tegendeel beweren, 29 juni 1940; Vermoedelijk gefingeerd. (Of bedoeld als anti-Duitse propaganda, gezien de datering (verjaardag prins Bernhard);
  Krantenknipsels met teksten van redevoeringen van Max Blokzijl, z.d. (1940 - 1945);
  Briefkaarten met een afbeelding van een S-boot (Schnell-boot) en spoorweggeschut, (1940 - 1945);
  Ver van huis. Gedicht van Joost van der Valk opgedragen aan de Waffen-SS, Vrijwilligers-Legioen, NSKK en de Nachrichten-Truppen, 1941;
  Victorie. Propagandakrant waarin de prestaties van het Engelse leger belachelijk worden gemaakt, augustus 1941;
  Yankee - Engelsman - Bolsjewiek dansen naar de pijpen van de Jodenkliek. Strooibiljetjes (groot resp. klein formaat), (augustus) 1941;
  Parole der Woche. Strooibiljetten met anti-Engelse teksten, 1941;
  Proletariërs en Plutocraten aller landen vereenigt U! en In het teeken van de moreele en geestelijke herbewapening hebben wij elkaar gevonden. Strooibiljetje, gericht tegen het "bondgenootschap" tussen het Oranjehuis en de Sovjet-Unie, (augustus 1941);
  Blokkade : de strijd voor onze voedselvoorziening. Propagandakrant, oktober 1941;
  Duitse strooibiljetten met V-tekens, (1941 - 1942);
  Bolsjewistische massa-moord. Strooibiljet waarin de communistische massamoorden, die na 1917 in de Sovjet-Unie plaatsvonden, aan de kaak worden gesteld, (1941 - 1942);
  Stukken betreffende V-biljetten (te Gouda), (1941);
  Statt Unmut, Grobheit, Zank und Streit, Mehr Rücksicht und mehr Höflichkeit. Oproep aan de Duitse burgers om tijdens de oorlog vriendelijk te blijven, (1941 - 1945);

  Thema's

 • 3.5 - Geallieerde propaganda:
  Strooibiljetten uitgeworpen door geallieerde vliegtuigen met hoofdzakelijk oproepen aan Duitse soldaten en de bevolking om de strijd te staken, 1939 - 1945;
  Strooibiljet (door de RAF verspreid) met het portret van koningin Wilhelmina, z.d. (1940 - 1945);
  Wer Haß sät wird Rache ernten! / Unverdunkelt! Strooibiljet van de geallieerden waarin Duitse gruweldaden worden opgesomd en erop wordt gewezen dat in de Verenigde Staten zonder verduistering de wapenindustrie op volle toeren draait, 1941. In het Duits;
  Hunnen-manieren. Strooibiljet met een opsomming van de door Duitsers gepleegde wandaden, (1941 - 1945);
  Strooibiljet van de NSDAP-leiders betreffende de te verwachten lange duur van de oorlog en de daaraan verbonden gevaren voor de burgerbevolking, in het bijzonder door luchtaanvallen, (1942).
  In het Duits. Misschien een vervalsing?;
  Humoristische teksten betreffende de Engelse luchtbombardementen, (1942 - 1945). Eén stuk in het Duits;
  Manifest der Münchner Studenten. Strooibiljet door de RAF boven Duitsland afgeworpen, 1943. In het Duits;
  Foto-reisverslag van het bezoek van prinses Juliana aan de Nederlandse Antillen, (1944);
  Die heimat grüßt. Zakagenda voor Duitse soldaten, 1944. Door de geallieerden verspreid met de bedoeling de soldaten aan te zetten tot insubordinatie;
  Legitimatiebewijs van de nood-evacuatie Gouda voor mevrouw A.W. Barnard-Bakker als helpster EHBO, 2 juni 1944;

 • 3.7 - Bevrijding (inclusief herdenkingen):
  Greetings from liberated Holland / Groeten uit bevrijd Nederland. Briefkaart met tekst, z.d. (1944 - 1945).
  Oproep van de burgemeester van Gouda om de voormalige zogenaamde "moffenmeiden" die optrekken met geallieerde soldaten niet te molesteren, daar dit de betrekkingen met de geallieerden in de stad kan verstoren, 23 mei 1945;
  Programma met tevens de tekst van de liederen ter gelegenheid van de herdenking van de bevrijding door de Goudse jeugdorganisaties in de St.-Janskerk, juli 1945;
  Programma met tevens de tekst van de liederen ter gelegenheid van de herdenking van de bevrijding in de schouwburg te Gouda; gedrukt, augustus 1945;
  Dankstond voor de bevrijding ! Programma van een dankdienst ter gelegenheid van de bevrijding te Gouda; gedrukt, 5 mei 1945;
  Uitnodiging van het bestuur van de vereniging van Vrijzinnig Hervormden aan de leden te Gouda om deel te nemen aan een dankdienst ter gelegenheid van de bevrijding; gedrukt, 6 mei 1945;
  De Kleiweg verwelkomt onze mannen. Strooibiljet, 10 juni 1945;
  Tekst van een door burgemeester K.F.O. James van Gouda gehouden toespraak, 5 mei 1945;
  Programma van de eerste beiaardbespeling in Gouda na de bevrijding, met toelichting, 5 mei 1945;
  Programma van de herdenkingsavond, georganiseerd door het dagblad Trouw, in de schouwburg te Gouda. Juli 1945;
  Uitnodiging met tevens het programma van een herdenkingsbijeenkomst georganiseerd door de Landelijke Organisatie voor hulp en steun aan onderduikers (LO), district Gouda, juli 1945;
  Bevrijding van Indië. Feestelijke viering ...Programma van de feestviering op het Marktplein te Gouda ter gelegenheid van de bevrijding van Indië, augustus 1945;
  Stukken betreffende de begroeting van de geallieerde soldaten te Gouda, mei 1945;
  Programma van een concert in de St.-Janskerk te Gouda, juli 1945;
  A hearty welcome. Strooibiljet uitgegeven door het illegale blad "Trouw" waarin de geallieerde soldaten welkom worden geheten, (1945);
  Circulaire (met intekenstrook) van de Commissie voor Oranje- en andere Openbare Feesten om geld te schenken ten behoeve van de herdenking van de bevrijding, mei 1945;
  Programma van de buurtvereniging "De Zeugestraat" ter gelegenheid van het bevrijdingsfeest en de verjaardag van de koningin, augustus - september 1945;
  Nederland en Indonesië bevrijd. Programma van de door de Commissie van Oranje- en andere Openbare Feesten georganiseerde feestelijkheden en herdenkingen van de bevrijding van Nederland en Indië, augustus - september 1945;
  Herdenking ter nagedachtenis aan hen die gevallen zijn voor het Vaderland. Programma van een voordrachtsavond door Charlotte Köhler ter gelegenheid van de herdenking van de bevrijding, met voorwoord van Anton van Duinkerken, (1945);
  Oproep tot het Nederlandsche volk. Oproep van de algemene synode van de Nederlandse Hervormde Kerk om een einde te maken aan zwarte handel en corruptie, de uit Duitsland teruggekeerde dwangarbeiders weer in het arbeidsproces in te schakelen en niet terug te keren naar de vooroorlogse klassentegenstellingen, (na mei 1945);
  Programma van de K.P.-revue (afdeling Boskoop), (na mei 1945);

  Thema's

 • 3.7 - Bevrijding:
  Krantenknipsel (uit Het Vrije Volk) met interviews over de bevrijding in Gouda, 3 mei 1955;
  Gouda 30 jaar bevrijd. Herdenkingsbijlage van de Goudsche Courant met o.a. interviews, 1975;
  Programma van de "Krugerlaan Kinder Revue Holland Indië" door de buurtvereniging Oranje Vereniging Krugerlaan (met Dutoitstraat en Zoutmanstraat) in de schouwburg te Gouda, september 1945;
  Krantenknipsel betreffende de herdenking van de ruim 300 joodse slachtoffers uit Gouda, januari 1947;
  Herdenkingsaflevering van de "Schakel tussen Gezin en School", schoolkrant van de Prinses Julianaschool, 1 (1955) nr. 8, 1955 mei. Bevat o.a. een gedeelte over de school tijdens de bezettingstijd;
  "De donkere oorlogsjaren". Hoofdstuk uit het gedenkboek "De Technische School voor Gouda en Omstreken 75 jaar" (Gouda, 1985);
  Krantenknipsels betreffende de herdenking van 50 jaar bevrijding. Betreft vnl. Goudse advertentieweekbladen. Bevat ook enkele gegevens over het verzet in Gouda;
  Gouda in de tweede wereldoorlog : aanvullingen en correcties" door M.J. van Dam. Artikel in "Tidinge van Die Goude" 14 (1996) 25-36. Betreft aanvullingen op het gelijknamige overzichtswerk uit 1995.

 • 4.3 - Bevolkingsregistratie:
  Geboorteregister van Gouda over 1926. Het door een granaatinslag te Rotterdam beschadigde duplicaat is afkomstig uit de bewaarplaats van de arrondissementsrechtbank;
  Stukken betreffende identiteitsbewijzen, z.d. (1940 - 1945);
  Beroepenlijst; afschrift, z.d. (1940 - 1945);
  Registratie- en aanmeldingsformulieren voor overnachtingen, z.d. (1940 - 1945);
  Persoonsbewijzen van de onderduiker J.C. Langeraar uit Gouda, 1941;
  Krantenknipsel (uit de Goudsche Courant) betreffende de start van de uitreiking van persoonsbewijzen in Gouda, 3 mei 1941;
  Persoonsbewijzen, 1941 - 1944; één voorzien van een verklaring van politieke betrouwbaarheid en gedeeltelijk niet ingevuld;
  Stukken van de afdeling bevolking betreffende militairen, zeevarenden, gesneuvelden en bezettingsschade, 1941 - 1946;
  Voorschriften voor de bevolkingsboekhouding in buitengewone omstandigheden, met bijlagen, 1942;
  Oproep aan de bevolkingsambtenaren van Nederland om geen gegevens te verstrekken over mannen uit leeftijdsgroepen die in aanmerking komen voor de arbeidsinzet, (1943);
  Formulier gericht aan de ambtenaar van de burgerlijke stand met het verzoek om informatie te verstrekken ten behoeve van afstammingsonderzoek, (1944);

  Thema's

 • 04.4 - Engelstalige pers:
  Radio-omroep; 'Luistert naar de nieuwsberichten uit Londen!' Strooibiljet met oproep om naar de BBC-uitzendingen te luisteren, z.d. (ca. 1942?). Gedrukt in Engeland.

  Thema's

 • 4.4 - Anti-semitisme, rassenleer, jodenvervolging en concentratiekampen;
  Waar het fascisme regeert, sterft de vrijheid: kijk naar Duitschland. Strooibiljet afkomstig van (de SDAP?) met daarop aangegeven de concentratiekampen, gevangenissen en huizen van bewaring in Duitsland, 1936 november;
  Protestvergadering tegen de jodenvervolging in Duitsland, georganiseerd door het bestuur van "Eenheid door democratie", afdeling Gouda, z.d. (1936 - 1940);
  Nederlands geestelijke vrijheid en de jodenvervolging. Tekst van een artikel in het illegale blad "'t Bulletin" van 17 december 1940;
  Aantekengen van Maria Biegman van de protestrede van prof.dr. V.J. Koningsberger, hoogleraar plantkunde te Utrecht, tegen de uitsluiting van joodse docenten uit het wetenschappelijk onderwijs, 25 november 1940. Met een circulaire van het dagelijks bestuur van de Nederlandsche Studenten Frederatie aan het college van secretarissen-generaal met protest tegen dezelfde maatregel, 23 november 1940;
  Gesprekken met Nederlanders (II). Over de jodenvervolging in ons land. Z.d. (ca. 1941);
  Joden zijn hier niet gewenscht. Aanplakbiljet, z.d. (1940 - 1945);
  Brief van de secretaris van de algemene synode der Nederlandse Hervormde kerk aan het college van secretarissen-generaal van de departementen naar aanleiding van het optreden tegen joden, maart 1941;
  Yankee - Engelsman - Bolsjewiek dansen naar de pijpen van de Jodenkliek; Strooibiljetjes (groot resp. klein formaat), (augustus) 1941;
  Oproep om, in verband met het verbod van de Duitsers dat de joden geen bioscoop meer mogen bezoeken, af te zien van bioscoopbezoek gedurende de maand februari, januari 1941;
  Programma van de "eindfuif" van de maandagavondclub, februari 1941; Betreft een joodse dansschool, waarschijnlijk van M. van Tijn aan de Groeneweg, bekend staande als de nette (burger) dansschool in Gouda;
  Oproepen, van vermoedelijk de CPN, om te staken als reactie op de nazi-terreur en jodenvervolgingen, (februari 1941);
  Circulaire van de waarnemend secretaris-generaal van Sociale Zaken aan de artsen, tandartsen, vroedvrouwen, apothekers en apothekers-assistenen, waarin joodse beroepsbeoefenaars per 1 mei een beroepsverbod wordt opgelegd, 5 februari 1941. Met formulier ter invulling en terugzending door joodse beroepsbeoefenaars;

  Thema's

 • 4.4 - De pogrom in Amsterdam:
  Beschrijving van een mislukt pogrom van de WA in Amsterdam in februari 1941, met oproep om eensgezind verzet te plegen tegen de jodenvervolgingen;
  Formulier voor de toezending van een pakket levensmiddelen en brieven aan gevangenen in het concentratiekamp Vught, z.d. (ca. 1942);
  Tekst voor een persbericht (van W. Wichers) betreffende het oorlogsdoel van het Joods-Amerikaanse verbond, 1942;
  Jodenster, 1942. Textiel;
  Bekendmaking van de commissaris-generaal voor de openbare veiligheid betreffende het dragen van de jodenster, april 1942;
  Extra editie van het Joodsche Weekblad betreffende door de Duitsers bekend gemaakte maatregelen tegen de joden, 1942 augustus;
  Strooibiljet met een anti-joodse afbeelding, 1942;
  Brief van Spit & Van Catz' touwfabrieken N.V. aan St. Meijer te Gouda met mededeling dat hij ontslagen is wegens stillegging van het bedrijf door de bezetter, 1942. Het briefhoofd bevat een afbeelding van het complex aan de Fluwelensingel 95 - 97;
  Des christens houding ten opzichte van verschillende vragen ...Eerste blad van een oproep uit protestants-christelijke kring om een principiële houding aan te nemen, onder andere betreffende de behandeling van de joodse burgers, ca. 1943;
  Brief van de gezamenlijke protestants-christelijke kerken in Nederland aan de rijkscommissaris betreffende de behandeling van de joodse burgers, mei 1943;
  Briefkaart van het bestuur van de Postcheque- en Girodienst aan een inwoner van Gouda, met het verzoek om als houder van een postrekening te verklaren niet-jood te zijn, 1943;
  Stukken betreffende de joodse jeugdfarm aan de Ridder van Catsweg, 1943. Met Krantenknipsels uit 1947 en 1975;
  Kampgeld dat werd gebruikt in het concentratiekamp Theresienstadt en doorgangskamp Amersfoort, 1943 - 1944;
  Formulier gericht aan de ambtenaar van de burgerlijke stand met het verzoek om informatie te verstrekken ten behoeve van afstammingsonderzoek, (1944);
  Protestbrief van een tiental Nederlandse kerkgenootschappen aan de opperbevelhebber van het Duitse leger in Nederland, betreffende het wegvoeren van joden naar Duitsland, april 1944;
  Stukken betreffende het verblijf van H.J. van Collem in kamp Westerbork, 1944 - 1945;
  Lijst van uit Theresienstadt bevrijde Joden, die zich thans in Zwitserland bevinden.(1945);
  Krantenknipsel betreffende de herdenking van de ruim 300 joodse slachtoffers uit Gouda, januari 1947.

  Thema's

 • 4.5 - Rechtspraak (ook bijzondere) en perszuivering:
  Stukken betreffende het gedrag van burgemeester F. Jas van Nieuwerkerk a/d IJssel tijdens de oorlog, (1940) 1941 - 1945;
  Strooibiljet van de geallieerden waarin zij mededelen de voor de oorlogsmisdaden verantwoordelijke Duitsers te zullen berechten, 1942. Uitgeworpen op 28 januari 1942 door Engelse vliegtuigen boven Gouderak;
  Stukken betreffende het zuiveringsbesluit, 1943. Betreft de politieke zuivering;
  Zuiveringsbesluit (K.B. van 13 januari 1944);
  Besluit van de Nederlandse regering tot rechtsherstel van ontslagen ambtenaren (K.B. september 1944);
  Stukken betreffende de perszuivering en -censuur, 1944;
  Formulier met vragen betreffende het functioneren van de burgemeester en de gemeentesecretaris in verband met de zuivering van het ambtenarencorps, (1944-1945);
  Rapport over het ontslag van ... In 't Veld als administrateur bij de distributiedienst te Capelle a/d IJssel door (het hoofd van de dienst?) ... Brandsma, en andere onvaderlandslievende gedragingen van laatstgenoemde in o.a. 1944, z.d. (1945);
  Blad met foto's van 16 oorlogsmisdadigers, z.d. (1944 - 1945). Mogelijk ter waarschuwing illegaal verspreid;
  Oproep van de burgemeester van Gouda om de voormalige zogenaamde "moffenmeiden" die optrekken met geallieerde soldaten niet te molesteren, daar dit de betrekkingen met de geallieerden in de stad kan verstoren, 23 mei 1945;
  Oproep van de C.P.N. aan de Nederlandse arbeidersklasse in het bijzonder, om te protesteren tegen de vrijlating van landverraders (NSB-ers), (1945);
  Aquarel van het kamp Apollo te Gouda (interneringskamp voor NSB-ers en andere collaborateurs), 1945;
  Stukken betreffende de zuivering, 1945 - 1947 en z.d.;
  Stukken betreffende de liquidatie van het Bureau Nationale Veiligheid en de zaak Sanders (hoofd van de opsporingsdienst van bovengenoemd bureau), 1946;
  Verslag in de Goudsche Courant van de uitspraak van het Haagse bijzondere gerechtshof tegen J.C. Balvert uit Moordrecht wegens oorlogsmisdaden in Gouda e.o. gepleegd, 1946;
  Documentatie : status en werkzaamheid van organisaties en instellingen uit de tijd der Duitse bezetting van Nederland. Samengesteld ten behoeve van de bijzonder rechtspleging op last van de procureur-fiscaal, ca. 1947;
  Stukken betreffende het proces tegen H.A. Rauter (commissaris-generaal voor de openbare veiligheid en hogere SS- en politieleider in Nederland), 1948;
  Krantenknipsels betreffende de opsporing en berechting van oorlogsmisdadigers, die in bezet Nederland hebben gewerkt. ca. 1967 - 1978. O.a. Pieter Menten;
  Krantenknipsels betreffende de "zaak Aantjes" (het vertrek van mr. W. Aantjes als fractievoorzitter van het CDA wegens collaboratie in de tweede wereldoorlog), 1978;

  Thema's

 • 4.6.01 - Verzet:
  Krantenknipsels betreffende het gebruik van verboden (doop)namen, van vreemde namen en het verbod op het bevestigen van rood-wit-blauwe fietsvlaggetjes, 1941 - 1942;
  Staat van (Nederlandse) personen die werken voor de Gestapo; doorslag. z.d. (ca. 1942 / 1943?);
  Krantenknipsels met humoristische teksten en afbeeldingen over voornamelijk de distributie, de atoombom, Duitse militairen en het nationaal-socialisme, 1941, 1945 en z.d.;
  Strooibiljet met de afdruk van een stempel met daarop de spreuk "Ave Germania, morituri te Salutant", (1941 - 1945);
  Humoristische afbeelding van een Duitser in de vorm van een prentbriefkaart, (1941-1945);
  Circulaire van het verzet met mededelingen betreffende de arbeidsinzet, de bevolkingsregisters, het onderwijs en de levering van vee, z.d. (1941 - 1945);
  Circulaire van het verzet betreffende de aankomst van Duitse politie en de verplichte inlevering van kleding, z.d. (1941 - 1945);
  Memorie betreffende de door de Duitsers ontketende aanval op ons economische, culturele, en godsdienstige leven, z.d. (1941 - 1945);
  Brieven van Jan Versfelt, oud commandant van de 2e compagnie van de Goudse illegale jongerenorganisatie VNV (Voor Nederlands Vrijheid), aan Wijnand van der Lecq, oud "onderleider" van VNV, 1992, 1993; met bijlagen (in fotokopie), 1946 - 1948, en krantenknipsels, 1990 - 1992. Bevat kritiek op de doctoraalscriptie van H.J. Maarsingh, De illegaliteit in Gouda van 1940 tot 1945 (Rotterdam, 1993). VNV werd in 1941 opgericht;
  Wij danken U, Hitler, voor het clandestiene slachten van Duitschland. Strooibiljet van het verzet, (1942);
  Circulaire van de chef van de vervoersdienst van de Noord / Zuid-Hollandse Tramwegmij. te Haarlem, aan collega's in Amsterdam en Leiden, betreffende jongens beneden de 18 jaar, in dienst van de Gestapo, die over vrij vervoer beschikken, oktober 1943;
  Memorie van een medewerker van een illegaal blad betreffende hoofdzakelijk: het imperialisme, de Nederlandse regering in vredestijd en de invasie, (1943);
  "Signalementenblad No. 2". Lijst van personen die werken voor de Gestapo, bekend staand als verraders, e.d.; gedrukt, 1943 december. Met een afschrift van de brief aan een mevrouw die ten onrechte in de lijst is opgenomen als Gestapo-agente, jan. 1944;
  Memories betreffende het Nederlandse staatsbestel na de bevrijding; gedeeltelijk gedrukt, z.d. (ca. 1943 - 1945);
  Memorie (van vermoedelijk een lid van de A.R.-partij) beteffende staat en kerk na de oorlog, (1943 - 1945);
  Memorie betreffende de na-oorlogse problemen in de wereld en in Nederland, (1943 - 1945). De eerste 2 pagina's ontbreken.

 • 4.6.01 - Verzet:
  Manifest. Memorie bestemd voor het Nederlandse volk met opvattingen over de na-oorlogse inrichting van de Nederlandse samenleving onder andere op politiek gebied, april 1944;
  Oproep van het verzet om te voorkomen dat de Duitsers bij hun terugtocht Nederland verwoesten, met richtlijnen, (1944);
  (Open) brief aan de rijkscommissaris betreffende de leef- en werkomstandigheden in Nederland, oktober 1944;
  Formulier van het verzet met het verzoek (aan verzetsstrijders?) om bestuurlijke, militaire en infra-structurele inlichtingen, september 1944;
  Oproep van het verzet aan het Nederlandse volk om te zwijgen over illegale acties en het verzet te voorzien van geld, 1944;
  Krantenknipsel betreffende de berechting van personen die de aanslag op Adolf Hitler pleegden, 1944;
  Memories betreffende sociaal-democratische opvattingen over de inrichting van de samenleving na de bevrijding; gedeeltelijk gedrukt, z.d. (1944 - 1945);
  Kaartje van het inundatiegebied in Zuid-Holland, z.d. (1944 - 1945);
  Bekendmaking van het verzet over de gevolgen van het eventueel onder water zetten van Nederland door de Duitsers, z.d. (1944 - 1945);
  Humoristische overlijdensberichten van Adolf Hitler, mei 1945;
  Prentbriefkaarten met humoristische teksten en afbeeldingen betreffende voornamelijk maatregelen van de Duitsers, (1945-1947);
  Weerbare democratie. Catalogus ("handleiding") en toegangsbewijs voor de gelijknamige tentoonstelling van het verzet in de Nieuwe Kerk te Amsterdam, 1946.
  Krantenknipsels betreffende de herdenking van 50 jaar bevrijding, 1995.

 • 4.6.01 - Verzet algemeen:
  Nederlands geestelijke vrijheid en de jodenvervolging. Tekst van een artikel in het illegale blad "'t Bulletin" van 17 december 1940;
  Satirische spreuk in de vorm van een briefkaart van Jacob Cats (1577-1660), z.d. (1940 - 1945);
  Humoristische afbeelding van Adolf Hitler, z.d. (1940 - 1945);
  Hekeldichten gericht tot Anton Mussert, z.d. (1940 - 1945);
  Gedichten geschreven door ... (?) in de gevangenis (strafgevangenis te Scheveningen?), z.d.;
  Eigendomsetiket van M.J. Laurusse Hoogendijk te Gouda;
  67 Gedichten, 1940 - 1946; gedrukt, gestencild, afschriften en doorslagen. Hoofdzakelijk anti-Duits / anti-NSB en pro-geallieerd / pro-Oranjehuis; merendeels zogenoemde rijmprenten. Gedeeltelijk gedrukt in Gouda en Schoonhoven. Voor de titels van de gedichten, zie de inventaris.

  Thema's

 • 4.6.01 - Verzet:
  Oproep om, in verband met het verbod van de Duitsers dat de joden geen bioscoop meer mogen bezoeken, af te zien van bioscoopbezoek gedurende de maand februari, januari 1941;
  Circulaire van de Goudse commissaris van politie betreffende de bewaking van de V-biljetten, 1941 juli;
  Ook gij Brutus; Circulaire van het verzet betreffende het verraad van de NSB, geschreven in de vorm van de betreffende passage uit Shakespeare's Julius Caesar, maart 1941;
  De nieuwe orde. Strooibiljetten voor verspreiding in Gouda, gericht tegen respectievelijk het optreden van NSB, WA en een Duitsgezinde politieagent, (juni) 1941, en tegen de Duitse V-actie, met een spotlied op de NSB overgenomen uit De Luchtpost van 15 juli 1941. Verscheen misschien periodiek? Het tweede stuk ontbreekt per 29-3-2005;
  Gesprek in bezet gebied. Bespreking van de houding tegenover de bezetter in de vorm van een twistgesprek tussen "Van het Oosten" (pro-Duits), "Piet Hein" (anti-Duits) en "Christiaans" (Christen), februari 1941;
  Mededeeling van het Comitee voor Vrij Nederland. Aanwijzingen van een illegale groepering hoe te handelen bij het terugtrekken van de Duitse troepen of een strijd op Nederlands grondgebied door een geallieerde bevrijdingsmacht, ca. 1941. Met afschrift van een brief aan de Rijkscommissaris waarin maatregelen tot herstel van de democratische vrijheden worden geëist;
  Nederlanders! Oproep om de meidagen van 1940 te gezamenlijk te herdenken, met o.a. aanwijzingen voor christenen van alle gezindten, mei 1941;
  De waarheid. Tekst van een journalist met beschrijving van de werkelijke toestand in het Duitse Rijngebied als gevolg van de Engelse bombardementen, 21 april 1941;
  Betere weerstand. Oproep om mentaal meer weerstand te bieden tegen de bezetters en zich niet bij de situatie neer te leggen, ook al zal de oorlog nog lang duren, februari 1941;
  Kritische kanttekeningen van een journalist die op uitnodiging van het departement van Volksvoorlichting en kunsten met collega's naar Duitsland is gereisd en geen gehoor heeft gegeven aan de druk van de autoriteiten om een rooskleurig beeld te schetsen van het dagelijks leven in de steden in het Ruhrgebied en langs de Rijn, 1941. "Overgenomen uit de Residentiebode van 22 april 1941".

  Thema's

 • 4.6.02 - Verzetsstrijders, onderduikers:
  Persoonsbewijzen van de onderduiker J.C. Langeraar uit Gouda; gedrukt, 1941;
  Krantenknipsels betreffende de terechtstelling van voornamelijk verzetsstrijders, 1941 - 1945;
  Vragenformulier van het Nationaal Steunfonds betreffende financiële hulp e.d. aan onderduikers, z.d. (1941 - 1945). Dit formulier diende als voorbeeld;
  Krantenknipsels (opgeplakt) betreffende aanslagen op personen en goederen van Duitsers en collaborateurs, 1942 en 1944;
  Dagvaarding van de Deutsche Generalstaatsanwalt aan L. Honkoop te Gouda om in verband met het verstoren van de openbare orde te verschijnen voor de rechtbank in Utrecht, 1944;
  Verslag van het verhoor van de verzetsstrijder D. Kleiman voor het Deutsches Obergericht te Utrecht, april 1944;
  Instructie voor een verzetsstrijder in het geval dat hij op clandestiene wijze op het elektrische net blijft aangesloten, november 1944;
  Krantenknipsels betreffende het vonnis en de terechtstelling van (o.a.) de Goudse verzetsstrijder Adriaan de Rijke, (juni) 1944. Met een bericht van de familie inzake de herbegrafenis op 7 december 1944;
  Instructie voor illegale werkers, (1944);
  Enquêteformulier van de gezamenlijke illegale organisaties met als doel na de oorlog hulp te verlenen aan voormalige onderduikers, z.d. (1944 - 1945);
  Stukken betreffende de geschiedenis van de LO, afdeling Gouda, tijdens de Tweede Wereldoorlog, met bijlagen, z.d. (na mei 1945);
  Van het "Financieel verslag" bevindt zich het origineel in vnr. 128;
  Aantekeningen van P. Haaksman (commies bij de Goudse PTT) over de illegaliteit, z.d. (1945 - 1946);
  Stukken verzameld door de vader van de BS'er en hoofdagent A. Schrijvers van de Goudse politie, betreffende zijn zoon, het verzet in Gouda, collaborateurs en de plaatselijke politie; afdrukken. z.d. (1945-1947) en 1955;
  Briefje van admiraal baron Van Asbek aan M.A. de Korte met oproep om te worden gehoord door de commissie militaire onderscheidingen, z.d. (1947 of 1952);
  Aantekeningen betreffende een door verzetsstrijders uit de Reeuwijkse plassen gehaalde karabijn, 1980;

  Thema's

 • 4.6.03 - Oproepen van de Nederlandse regering en de geallieerden:
  Oproep van het geallieerde opperbevel, ondersteund door de Nederlandse regering, aan de Nederlandse bevolking (en vooral de arbeiders) om in verband met bombardementen uit de buurt te blijven van fabrieken die werken voor de oorlogsindustrie, (1942 - 1945);
  Strooibiljet met de opdracht van de Nederlandse regering aan het personeel in overheidsdienst om Duitse maatregelen tegen te werken, 1943 februari;
  Bekendmaking van de Nederlandse regering aan de officieren en soldaten van het voormalige Nederlandse leger naar aanleiding van de hernieuwde krijgsgevangenschap; met de oproep om te weigeren, (1943);
  Bekendmaking van het verzet aan de bevolking betreffende een door het geallieerde opperbevel gegeven instructie in geval van bombardementen, (1944);
  Circulaire van de geallieerde opperbevelhebber, gericht aan alle buitenlandse arbeiders, met de oproep om onder te duiken; bevat tevens een oproep aan de buitenlandse arbeiders die zich georganiseerd hebben om tot actie over te gaan, 1944 september;
  Geallieerde troepen landen! / Mannen en vrouwen van Nederland. Strooibiljet met een bekendmaking / instructie van minister P.S. Gerbrandy aan de bevolking van Nederland naar aanleiding van de landing in Normandië en met de tekst van een door generaal Dwight D. Eisenhouwer uitgesproken rede gericht tot de bevolking van bezet Europa, juni 1944;
  Circulaire van de gezamenlijke verzetsbewegingen betreffende een door de regering afgegeven verklaring betreffende het strafbaar stellen van medewerking aan de Duitse mensenroof, en met een dringende oproep aan de bevolking om geen "Ausweise" aan te vragen, januari 1945;

  Thema's

 • 4.6.04 - Vervalsingen:
  Vrijstellingsbewijzen voor krijgsgevangenschap; gedrukt, z.d. (ca. 1940-1945);
  Formulier van de algemene commissaris voor financiën en economie, hoofdafdeling verkeer, voor het verkrijgen van vrije doorvaart van een schip, (1940 - 1945);
  Briefhoofd en stempel van de bevelhebber van de Sicherheitspolizei en -dienst, afdeling Rotterdam;
  Persoonsbewijzen van de onderduiker J.C. Langeraar uit Gouda, 1941. Eén exemplaar vals;
  Ontvangstbewijzen van de Hauptabteilung Wirtschaft voor D.A. Buitelaar en M.A. Smit te Reeuwijk wegens inlevering van Z-kaarten voor de arbeidsinzet, (1941 - 1945);
  Blanco stukken met afdrukken van authentieke stempels gebruikt door de Ortskommamdantuur en stempels gebruikt door de Landelijke Organisatie voor hulp aan onderduikers, z.d. (1941 - 1945)';
  Formulieren betreffende vrijstellingen voor de arbeidsinzet, (1942 - 1945);
  Inlegvellen bestemd ter verkrijging van nieuwe bonkaarten en (of) nieuwe distributiestamkaarten, (1943). Eén exemplaar vervalst
  Register van ontvangsten wegens leverantie van goederen op valse "Bescheinigungen", 1943 - 1945. Dit register werd bijgehouden door H. Meindert en het geld werd afgedragen aan J. Scharloo (administrateur GEB) die dit boekte ten gunste van L.O. en N.S.F.; de administratie was "verborgen" in die van de Gemeente Lichtfabrieken;
  Vrijstellingsbewijzen voor fietsen;

  Thema's

 • 4.6.05 - Sabotagehandelingen / stakingen in bedrijven, studentenverzet, boycotacties (ook van particulieren) e.d.:
  Oproep van de commissaris van politie te Gouda aan W. Dercksen om zijn reeds ingeleverde radiotoestel speelklaar te maken, juni 1943;
  Telegram aan de commandant van de Sicherheitsdienst en de SS betreffende stakingen in Hengelo (Overijssel), 29 april 1943;
  Circulaire van de commandant van de Sicherheitsdienst aan alle plaatselijke afdelingen om bij stakingen of aanzet daartoe met keihard geweld op te treden, mei 1943. In het Duits;
  Oproep van het verzet aan burgemeesters en ambtenaren om de invoering van de tweede distributie-stamkaartenbeschikking 1943 te saboteren, 1943 december;
  Aantekeningen van mw. Maria Biegman over stakingen in de Amsterdamse metaalindustrie in april / mei (1943 ?) tegen met name de gedwongen deportatie van arbeiders naar Duitsland, z.d.;
  Circulaire van de geallieerde opperbevelhebber, gericht aan alle buitenlandse arbeiders, met de oproep om onder te duiken; bevat tevens een oproep aan de buitenlandse arbeiders die zich georganiseerd hebben om tot actie over te gaan, 1944 september;
  Verklaring van het hoofd van het districts-consultatiebureau van de Zuid-Hollandse vereniging tot bestrijding van de tuberculose, dat C. Rodenberg door een longziekte aangetast is en voor opname in aanmerking komt, maar dat dit gezien de tijdsomstandigheden niet tot de mogelijkheden behoort, 1944 november;
  Stukken van de Duitse "Fachberater" van het Leidse arbeidsbureau, bijkantoor Gouda, betreffende het aanvragen van een directe telefoonaansluiting in verband met het afluisteren van zijn telefoongesprekken, juni 1944.

  Thema's

 • 4.6.05 - Sabotagehandelingen / stakingen in bedrijven, studentenverzet, boycotacties (ook van particulieren) e.d.:
  Waarschuwing van de Duitsers aan de Nederlandse bevolking om geen sabotagehandelingen te verrichten, mei 1940;
  Oproep om geen geld te geven aan de Winterhulp, z.d. (1940-1944);
  Oproep aan de arbeiders om de Duitse oorlogsproductie te saboteren; gestencild, z.d. (1943 - 1945);
  Bekendmaking van de opperbevelhebber van het Duitse leger in Nederland dat hij in verband met de politieke toestand (februaristaking) het gezag in Noord-Holland heeft overgenomen en alle personeelsleden van bedrijven beveelt om op 27 februari het werk te hervatten, februari 1941;
  Oproep aan de Nederlanders om de poging om te komen tot de vorming van een NSB-regering massaal te boycotten, juli 1941. Bevat tevens een soortgelijke oproep aan de opperbevelhebber van het Duitse leger in Nederland;
  Waarschuwing aan woning- en kamerverhuurders. Krantenknipsel met waarschuwing van de burgemeester van Utrecht om mee te werken aan het verhuren van woonruimte aan Nederlanders die "met de Duitsche weermacht in verbinding staan", 22 augustus 1941;
  Stukken betreffende V-biljetten (te Gouda);
  Stukken betreffende de reacties op de Duitse maatregelen tegen studenten (met name de zogenoemde loyaliteitsverklaring), december 1942 - juli 1943;
  Oproep van het verzet aan de bevolking om geen metalen voorwerpen in te leveren ten behoeve van de Duitse oorlogvoering, z.d. (1942 - 1945);
  Brief van een bestuurslid van een Utrechtse studentenfaculteit aan de plaatselijke studenten met de oproep om zich te verzetten tegen de schorsing van studenten, 1943;

  Thema's

 • 4.6.06 - Oproep aan ambtenaren om verzet te plegen, z.d. (1940 - 1945);
  Oproep van het verzet aan rijks- en gemeenteambtenaren om zich duidelijk uit te spreken tegen de NSB, (voorjaar) 1941;
  Circulaire van een onbekende bevolkingsambtenaar aan zijn collega's, met de oproep om niet mee te werken aan de deportatie van de mannelijke bevolking ten behoeve van de Duitse oorlogsindustrie, 1943;
  Strooibiljet met de opdracht van de Nederlandse regering aan het personeel in overheidsdienst om Duitse maatregelen tegen te werken, februari 1943;
  Oproep aan de bevolkingsambtenaren van Nederland om geen gegevens te verstrekken over mannen uit leeftijdsgroepen die in aanmerking komen voor de arbeidsinzet, (1943);
  Oproep van het verzet aan burgemeesters en ambtenaren om de invoering van de tweede distributie-stamkaartenbeschikking 1943 te saboteren, december 1943;
  Aantekening betreffende de houding en de te nemen maatregelen van ambtenaren na de invasie, z.d. (1943 - 1944);
  Van toen, van nu... en van straks. Oproep van een ambtenaar aan collega's om Duitse maatregelen te saboteren, juli 1944;
  Een laatste waarschuwing! Brief van het verzet aan de loco-burgemeester van Nieuwerkerk a/d IJssel met de oproep om zijn (vermeende) pro-Duitse houding te laten varen. Met tevens een oproep aan het personeel van de gemeente, de spitters en het spoorwegpersoneel om zich te verzetten, (1944/1945). Met een krantenknipsel uit Het Kanaal van 7 mei 2008 met een artikel van A.M. den Boer ("Nieuwerkerks verzetspamflet 'beetje dom'?");
  De Wehrmachtsbezirkverwaltung te Gouda in bezettingstijd. Aantekeningen van H. Meindert (Kobus Kool) en J.L.A. Mimpen (Leo) betreffende het district Gouda van de Wehrmachtsbezirkverwaltung, z.d. (1945). Met een krantenknipsel uit Het Parool met uittreksel uit deze aantekeningen, (1945);

  Thema's

 • 4.6.07 - Bekendmaking van de Nederlandse regering aan de officieren en soldaten van het voormalige Nederlandse leger naar aanleiding van de hernieuwde krijgsgevangenschap; met de oproep om te weigeren;
  Oproepen (van het verzet) aan de voormalige militairen van het Nederlandse leger om zich niet opnieuw in krijgsgevangenschap te begeven, 1943;

  Thema's

 • 4.6.08 - En wat zegt gij Nederlandse vrouwen? Oproep aan de Nederlandse vrouwen om de arbeidsplaatsen van mannen niet in te nemen, z.d. (1942 - 1945);
  Oproep aan de bevolkingsambtenaren van Nederland om geen gegevens te verstrekken over mannen uit leeftijdsgroepen die in aanmerking komen voor de arbeidsinzet, (1943);
  Oproep van het Nationaal Comité aan de werkgevers om geen of zo min mogelijk informatie te verschaffen over de mannelijke werknemers van 18 tot 45 jaar, z.d. (1943 - 1944);
  Oproep van de Raad van Verzet aan de Nederlandse bevolking om zich te verzetten tegen het wegvoeren van Nederlandse arbeidskrachten naar de Duitse oorlogsindustrie, z.d. (1943 - 1945);
  Memorie van (een Gouwenaar?) betreffende het gebrek aan karakter bij diverse Goudse instellingen om weerstand te bieden aan de Duitse eisen met betrekking tot het leveren van arbeidskrachten voor opruimingswerkzaamheden na bombardementen op het Goudse station, (1944);
  Oproepen van de gezamenlijke Nederlandse verzetsorganisaties aan alle mannen om zich niet aan te melden voor werk in Duitsland, 1944, 1945 en z.d.;
  Welkom Thuis. Circulaire van het verzet naar aanleiding van het graafwerk dat de Nederlanders uitvoeren voor de Duitsers, z.d. (1944 - 1945);
  Bekendmaking van de gezamenlijke verzetsbewegingen in Nederland betreffende de arbeidsinzet, januari 1945;
  Oproep van de gezamenlijke verzetsbewegingen aan de Goudse mannen die een Rijkssteunregeling ontvangen om niet voor de Duitsers te gaan graven, april 1945;

  Thema's

 • 4.6.09 - Oproep van de Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten en de Landelijke Organisatie tot hulp aan onderduikers (L.O.) aan de veehouders om melk te leveren aan de melkfabrieken;
  Doorgangsbewijs van de gewestelijk commandant van de NBS voor H. Meindert, 7 mei 1945.;
  Stukken betreffende de Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten, 1945;
  Stukken verzameld door de vader van de BS'er en hoofdagent A. Schrijvers van de Goudse politie, betreffende zijn zoon, het verzet in Gouda, collaborateurs en de plaatselijke politie; afdrukken. z.d. (1945-1947) en 1955.

  Thema's

 • 4.6.10 - Oproep om op de verjaardag van koningin Wilhelmina tussen 17.00 en 18.00 uur thuis te blijven om zo de Duitsers te tonen dat de Nederlanders hun eigen identiteit wensen te behouden, z.d. (1940 - 1941). Geschreven (in envelop gericht aan ir. K.A. Biegman te Utrecht) en doorslag. Met een stukje (verkleurd) oranje lint;
  Oranje Boven / NSB vergift. Strooibiljet, (1940 - 1945);
  Afbeeldingen van de koninklijke familie, met tevens een felicitatie aan koningin Wilhelmina in verband met haar 61e verjaardag, 31 augustus 1941;
  Bekendmaking van de waarnemend burgemeester van Gouda met de waarschuwing om geen sympathie voor de koninklijke familie tot uiting te brengen, (1941);
  Krantenknipsels betreffende het gebruik van verboden (doop)namen, van vreemde namen en het verbod op het bevestigen van rood-wit-blauwe fietsvlaggetjes, 1941 - 1942

  Thema's

 • 4.6.11 - Bekendmaking van de "Geuzenactie" betreffende haar doelstellingen en de intenties van de Duitsers, 18 mei 1940;
  Tekst van twee radiotoespraken door (minister-president Gerbrandy ?) vanuit Londen, naar aanleiding van een jaar bezetting respectievelijk de Duitse inval in Rusland, (1941);
  Stukken betreffende de illegale uitgave van de Schoonhovensche Courant, april 1944. Bevat: - Schoonhovensche Courant - Bekendmaking;
  Manifest. Bekendmaking van de illegale bladen het Parool en Vrij Nederland aan het Nederlandse volk betreffende hun gemeenschappelijke opvattingen omtrent het verzet, de overgangstijd en de toekomst, 15 april 1944;
  Brief van P. Mul te Gouda aan de redactie van het illegale blad De Vrije Pers betreffende tendentieuze berichtgeving en fouten op taalkundig en stilistisch gebied, november 1944;
  Prospectus van het weekblad Vrij Nederland, 1944;
  Circulaire van het illegale blad "F1" aan alle medewerkers betreffende bonkaartenverstrekking, arrestaties van medewerkers, bijvoeding en opgave van L.O.-medewerkers, april 1945;
  Plakzegels van de Vrije Pers, 1945. De opbrengst was bestemd voor de krant.

 • 4.6.12 - Gesprek in bezet gebied. Bespreking van de houding tegenover de bezetter in de vorm van een twistgesprek tussen "Van het Oosten" (pro-Duits), "Piet Hein" (anti-Duits) en "Christiaans" (Christen), februari 1941;
  Nederlanders! Oproep om de meidagen van 1940 te gezamenlijk te herdenken, met o.a. aanwijzingen voor christenen van alle gezindten, mei 1941;
  Brief van de secretaris van de algemene synode der Nederlandse Hervormde kerk aan het college van secretarissen-generaal van de departementen naar aanleiding van het optreden tegen joden, 1941 maart;
  Stukken betreffende preken gehouden door de bisschop van Münster in 1941;
  Oproep van een protestants-christelijk kerkgenootschap om 14 mei 1940 thuis te herdenken, 1941 mei;
  Circulaires (herderlijke brieven) van de aartsbisschop en de bisschoppen van Nederland aan de geestelijkheid en de gelovigen, 1941 - 1944;
  Strooibiljet van de Jehova's getuigen met bijbelse teksten die anti-Duits geïnterpreteerd dienen te worden, 1942 januari;
  Brief van de gezamenlijke protestants-christelijke kerken in Nederland aan de rijkscommissaris betreffende de behandeling van de joodse burgers, mei 1943;
  Des christens houding ten opzichte van verschillende vragen ...Eerste blad van een oproep uit protestants-christelijke kring om een principiële houding aan te nemen, onder andere betreffende de behandeling van de joodse burgers, ca. 1943;
  Protestbrief van een tiental Nederlandse kerkgenootschappen aan de opperbevelhebber van het Duitse leger in Nederland, betreffende het wegvoeren van joden naar Duitsland, april 1944;
  Oproep tot het Nederlandsche volk. Oproep van de algemene synode van de Nederlandse Hervormde Kerk om een einde te maken aan zwarte handel en corruptie, de uit Duitsland teruggekeerde dwangarbeiders weer in het arbeidsproces in te schakelen en niet terug te keren naar de vooroorlogse klassentegenstellingen, (na mei 1945);

  Thema's

 • 4.6.13 - Brieven waarin het "Centrum" van het Medisch Contact aan de rijkscommissaris zijn afkeer van de artsenkamer uitspreekt, 1942. Bedoeld om te laten circuleren onder de Nederlandse bevolking;
  Brief waarin het "Centrum" van het Medisch Contact de rijkscommissaris, wijst op de toenemende onrust onder de bevolking ten gevolge van de tewerkstelling in Duitsland en de verslechterende voedselsituatie, juni 1943;
  Aantekeningen van twee artsen betreffende het ziektebeeld van W.P. de Jong en W. Ouweneel, 1943 - 1944;
  Brief van (het artsenverzet) aan de rijkscommissaris, waarin de noodklok wordt geluid inzake de precaire voedselsituatie, (na 12 november)1944;
  Verklaring van het hoofd van het districts-consultatiebureau van de Zuid-Hollandse vereniging tot bestrijding van de tuberculose, dat C. Rodenberg door een longziekte aangetast is en voor opname in aanmerking komt, maar dat dit gezien de tijdsomstandigheden niet tot de mogelijkheden behoort, november 1944. Met opzet verstrekt.

  Thema's

 • 4.6.14 - Verzetsbewegingen na 5 mei 1945:
  Enquêteformulier van de gezamenlijke illegale organisaties met als doel na de oorlog hulp te verlenen aan voormalige onderduikers, z.d. (1944 - 1945);
  Uitnodiging met tevens het programma van een herdenkingsbijeenkomst georganiseerd door de Landelijke Organisatie voor hulp en steun aan onderduikers (L.O.), district Gouda, 1945 juli;
  Programma van de K.P.-revue (afdeling Boskoop), (na mei 1945);

  Thema's

 • 5.2.0 - Distributie:
  Circulaire van de Nederlandse Radio-omroep (NRO), aan alle bezitters van een radiotoestel of aansluiting op een radiodistributie-inrichting, betreffende de aangifteplicht van hun installatie, (1941);
  Prentbriefkaarten met humoristische teksten en afbeeldingen betreffende de distributie en de zwarte markt, (1941 - 1945). Teksten: Clinge Doorenbos / tekeningen: T.H. Lensen;
  Krantenknipsels met humoristische teksten en afbeeldingen over voornamelijk de distributie, de atoombom, Duitse militairen en het nationaal-socialisme, 1941, 1945 en z.d.;
  Stukken betreffende de stichting Goudse Fabriekskeuken, (1941) 1942 - 1945;
  Distributiekaart van de Nederlandse Oostcompagnie N.V., in verband met de toewijzing van extra sigaretten ten behoeve van de leden, (1942);
  Stukken betreffende de vordering van rijwielen; gedeeltelijk gedrukt en gedeeltelijk in fotokopie, 1942 - 1944;
  Vloeibladen met humoristische teksten en afbeeldingen betreffende de distributie, 1942 en z.d.;
  Inlegvellen bestemd ter verkrijging van nieuwe bonkaarten en (of) nieuwe distributiestamkaarten, (1943);
  Het papiertje is wat klein / het vleesch had vetter kunnen zijn ...Inpakpapier van een slager met daarop een humoristische tekst over de hoeveelheid vlees die nog verkrijgbaar is, (mei) 1943;
  Het waardelooze dat groote waarde kreeg...Strooibiljet met de oproep om in verband met de grondstoffenschaarste niet meer alle afval weg te gooien, september 1943;
  Circulaires van de Rijksdienst voor Werkverruiming betreffende het afstempelen van distributiestamkaarten, 1943;
  Oproep van het verzet aan burgemeesters en ambtenaren om de invoering van de tweede distributie-stamkaartenbeschikking 1943 te saboteren, december 1943;
  Uitnodigingen voor een stamppotmaaltijd in zaal Kunstmin te Gouda, 1943, 1944;
  Register van ontvangsten wegens leverantie van goederen op valse "Bescheinigungen", 1943 - 1945;

  Thema's

 • 5.2.0 - Distributie:
  Mededelingen van het Rijksbureau voor Papier, papierverwerkende en grafische industrie, augustus 1943, (mei), juni 1945;
  Reichskarte fur Urlauber. Voedselbonnen bestemd voor gebruik in Duitsland, 1943 en z.d., kennelijk ten behoeve van Duitsers die met verlof gingen;
  Brief van (het artsenverzet) aan de rijkscommissaris, waarin de noodklok wordt geluid inzake de precaire voedselsituatie, (na 12 november) 1944;
  Aantekeningen betreffende de prijzen van levensmiddelen in de hongerwinter, 1944 - 1945;
  Bonnen van het Rijksbureau voor het verkrijgen van ijzer en staal; gedrukt. z.d. (ca. 1944 - 1948);
  Inschrijvingsbewijs van het Comité Voedselverstrekking Waddinxveen voor G.F. Haspels; met bijlage, februari - mei 1945;
  Bekendmaking van de Centrale Keukens Massavoeding Gouda betreffende de beperkingen die zijn ontstaan bij de voedselbereiding door het uitvallen van de electrische stroom, april 1945;
  Oproep van de Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten en de Landelijke Organisatie tot hulp aan onderduikers (L.O.) aan de veehouders om melk te leveren aan de melkfabrieken, februari 1945;
  Bekendmakingen van de directeur-generaal van de voedselvoorziening betreffende de geldigheid van bonnen voor het district Gouda, juni - juli 1945;
  Stukken betreffende de voedseldroppings, april - mei 1945. Bevat: O.a. Etiketten van Elkes biscuits (fabriek in Uttoxeter, Staffordshire) en Wild Vherry Lifesavers (fabriek in Hamilton, Ontario);
  Sigarettenverpakkingen, z.d. (1945-1946);
  23 april 1945 de eerste vliegmachines met levensmiddelen boven Nederland. Legpuzzel in ca. 500 stukjes, ca. 1948.

  Thema's

 • 5.2.1 - Zwarte markt:
  Prentbriefkaarten met humoristische teksten en afbeeldingen betreffende de distributie en de zwarte markt, (1941 - 1945);
  Memorie betreffende voornamelijk de zwarte handel, (1941 - 1945);
  Aantekeningen betreffende de prijzen van levensmiddelen in de hongerwinter, 1944 - 1945;
  "GOUDA Bezetting -- bevrijding 1944 -- 1945". Scriptie van A.R.W. Meindert met ingeplakt enkele krantenknipsels, foto's en documenten uit 1944 en 1945

  Thema's

 • 5.3 - Landbouw:
  Distributiekaart van de Nederlandse Oostcompagnie N.V., in verband met de toewijzing van extra sigaretten ten behoeve van de leden;
  Aanmeldingsformulier voor de Germaanse Landdienst, ca. 1943 mei;
  Oproep van de Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten en de Landelijke Organisatie tot hulp aan onderduikers (L.O.) aan de veehouders om melk te leveren aan de melkfabrieken;
  Instructie van het Militair Commissariaat voor het Rechtsherstel voor beheerders van land- en tuinbouwbedrijven, met tevens een niet ingevulde arbeidsovereenkomst, (1945-1946);

  Thema's

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers

 • 0.3 - Dagboeken:
  Dagboek van burgemeester mr.dr. K.F.O. James te Gouda over de periode 1938-1945. Het dagboek is in 1968 en 1970 gemaakt en betreft aantekeningen die naderhand op schrift zijn gesteld;
  Aantekeningen in de vorm van een dagboek van dr. A. Scheygrond te Gouda over de periode augustus 1939 - juni 1941;
  On dit. Aantekeningen van mw. Maria Biegman te Utrecht over gebeurtenissen in de periode mei 1940 - ca. september 1941, gebaseerd op geruchten. Bevat achterin oorlogshumor;
  Dagboek van H.J. Barnard, Gravin Beatrixstraat 10 te Gouda, mei 1940 - 12 april 1943 (23 / 31 dec.), bevat vele ingeplakte krantenknipsels, die niet altijd op de juiste datum zijn tussengeplakt. Het dagboek wordt in de loop van 1940 reeds minder persoonlijk van toon. In de loop van 1941 gaat het buitenlandse nieuws vrijwel volledig overheersen. Door waterschade is een belangrijk deel moeilijk leesbaar tot onleesbaar. De laatste band bevat uitsluitend krantenknipsels;
  Dagboek van H.D. Questro te Gouda over de periode mei 1940 en januari - juli 1944;
  Dagboek van A. ter Brugge te Waddinxveen, 29 april - 30 augustus 1941;
  Aantekeningen in de vorm van een dagboek van mw. Maria Biegman te Utrecht, 7 - 17 december 1941, juli 1942, januari - september 1943. Betreft vooral oorlogshandelingen. De aantekeningen uit 1942 betreffen ook jodenvervolgingen. De aantekeningen uit 1943 grotendeels ingeschreven in de Rode Kruis zakagenda voor 1941;
  Levensschetsboek. Plakboeken van het gezin van H. Meindert jr. en zijn vrouw F.C. Seele, IJssellaan 2 te Gouda, bijgehouden van 1942 sept. tot 1946 sept. Bevat vele ingeplakte familie-annonces, krantenknipsels, archiefstukken en foto's. De eigenlijke dagboekaantekeningen zijn beperkt in omvang;
  Dagboek van P.W. de Beun te Gouda, februari - mei 1945.

  Thema's

 • 0.5 - Historiografie en documentatie van de Tweede Wereldoorlog:
  Krantenknipsels betreffende dr. L. de Jong en het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie (nu NIOD), 1954, 1967 - 1991;
  Catalogus militariaveiling 1998, verzameling historische affiches. Gedrukt; met index en verklarende woordenlijst. Met lijst van "opbrengstprijzen". Bevat afbeeldingen en beschrijvingen van 291 affiches.

  Thema's

 • 1.4 - Militair Gezag:
  Publikatiebladen van het Militair Gezag, oktober 1944 - april 1945;
  Stukken betreffende het Militair Gezag, commissariaat noodvoorziening, mei - juli 1945;
  Verklaringen van politieke betrouwbaarheid voor een drietal Gouwenaars, 1945;
  Herstelwetgeving. Bekendmaking van de "wettelijke regelingen uitgevaardigd met het oog op de bevrijding van Nederland", (1945).

  Thema's

 • 1.5 - Bestuur van Nederland na de bevrijding:
  Stukken betreffende de bestuursvoorziening in Nederland na de capitulatie van de Duitsers, 1943 - 1944

  Thema's

 • 1.2 - Nederlandse regering in Londen:
  Tekst van een door koningin Wilhelmina gehouden rede, 25 mei 1940;
  Teksten van door koningin Wilhelmina gehouden toespraken, 1941 - 1943;
  Zuiveringsbesluit (K.B. van 13 januari 1944); Besluit van de Nederlandse regering tot rechtsherstel van ontslagen ambtenaren (K.B. september 1944).

  Thema's

 • 1.1 - Bestuur van Nederland vóór mei 1940:
  Instructie (vastgesteld door de ministerraad) voor ambtenaren en personeel in dienst van staatsbedrijven in geval van een vijandelijke inval, mei 1937;
  Memorie met commentaar op aanwijzingen in geval van een vijandelijke inval door de ministerraad in mei 1937 vastgesteld, (na februari 1943).

  Thema's

 • 1.3 - Bestuur van Nederland tijdens de bezetting:
  Circulaire van de secretaris-generaal van het departement van binnenlandse zaken betreffende het dragen van onderscheidingstekens en insignes, 1940 september;
  Circulaire met richtlijnen voor ambtenaren bij de uitoefening van hun functie onder Duits gezag, mei 1940;
  Wetboek voor het bezette Nederlandse gebied, 1940 - 1942;
  Beschikkingenblad van de commissaris-generaal voor de openbare veiligheid en de hogere SS- en politieleider voor het bezette Nederlandse gebied, december 1941;
  Bekendmaking van de rijkscommissaris betreffende het verplaatsen van bepaalde openbare diensten landinwaarts;
  Bijlagen bij het wetboek voor het bezette Nederlandse gebied, 1942.

  Thema's

 • 2.2.6 - Propaganda NSB:
  Partijprogramma van de NSB met toelichting (alsmede bronnen van het "Nederlandsche Nationaal Socialisme"), 1933;
  Wervingsfolder en tevens aanmeldingsformulier voor een abonnement op het NSB-maandblad Ontwakend Volk, z.d. (1933 - 1945);
  Oproep van de NSB om niet bij grootwinkelbedrijven te kopen, maar bij de middenstand, (ca. 1937). Bevat tevens een aanmeldingsformulier om lid te worden;
  Rijmprent (uitgegeven door de NSB) ter gelegenheid van het huwelijk van prinses Juliana met Prins Bernhard, januari 1937; 'Mussert of Moskou'. Strooibiljet met verkiezingstekst, (1937);
  Propaganda-fotoserie van hoofdzakelijk Anton Mussert, (1938 - 1939);
  Propagandaspreuken van de NSB, (1940 - 1943);
  Sluitzegels van de NSB, 1941 - 1942 en z.d., gedeeltelijk opgeplakt;
  'Met Duitschland tegen het kapitalisme'. Strooibiljet van de NSB met de oproep om samen met Duitsland het kapitalisme te bestrijden, (1940 - 1944). Ontwerp: Van Altena;
  'Nederlanders, gij hebt wraak gezworen!!'. Strooibiljet van de NSB met de oproep om de Engelse tyrannie te bestrijden, (1940 - 1945);
  ' Indien 't hier in het vaderlant soo geleegen is'. Tekst van een spreuk van Michiel Adriaenszoon de Ruyter, z.d. (ca. 1941), vermoedelijk door de NSB voor propagandadoeleinden gebruikt;
  Circulaire van de NSB aan de rooms-katholieken naar aanleiding van het bisschoppelijk verbod om lid te zijn van de NSB of een van haar organisaties, 1941;
  'Schoonmaak houden'. Oproep van Anton Mussert om opschriften die inlijving bij Duitsland propageren te verwijderen, (september?) 1941;
  Propagandablad (in de vorm van een circulaire) met de oproep om samen te werken met de NSB, 1941;
  'Dat is de leider'. Propagandatekst ter ere van Anton Mussert, december 1941, uitgegegven in verband met het 10-jarig leiderschap;
  'Eens met bloed en zweet verworven voor ons volk. Nu verraden en verkwanseld'. Strooibiljet van de NSB met anti-geallieerde propaganda in verband met de legering van onder andere Amerikaanse soldaten in de Nederlandse Antillen en Suriname, (1941 december);
  'Met Duitschland tegen het bolsjewisme'. Strooibiljet van de NSB met de oproep om samen met Duitsland het bolsjewisme te bestrijden, (1941 - 1944);
  'Met Duitschland voor nieuw Europa'. Strooibiljet van de NSB met de oproep om samen met Duitsland voor een nieuw Europa te strijden, (1941 - 1944);
  'Met Duitschland voor vrij Nederland'. Strooibiljet van de NSB met de oproep om samen met Duitsland voor de vrijheid van Europa en daarmee van Nederland te strijden, (1941 - 1944);
  'Zinloos geofferd'. Tekst van een rede van Anton Mussert over de vernietiging van Nederlandse kruisers in de slag in de Java-zee, 1942, overdruk uit Volk en Vaderland van 15 februari 1942; 'Oostfront en thuisfront'. Tekst van een rede van Anton Mussert, 1942, overdruk uit Volk en Vaderland van 31 juli 1942;
  'De schim uit het verleden' : de "brochure" van den oud-minister-president De Geer. Tekst van Anton Mussert, 1942. Overdruk uit Volk en Vaderland van 17 april 1942;
  Propagandablaadjes met de oproep om lid te worden van de NSB, 1942 - 1943.

 • 2.4 - Nederlandse Unie:
  Programma van de Nederlandse Unie, (1940);
  Lofdicht op de Nederlandse Unie door J. van Heyningen, (1940 - 1941);
  Propagandablad en tevens aanmeldingsformulieren van de Nederlandse Unie, (1940-1941);
  Humoristisch strooibiljet gericht aan de Alphense klanten van de zaak in tweedehands artikelen (Uniewinkel) met de mededeling dat alle beginselen tegen spotprijzen opgeruimd worden, (1940 - 1941);
  Sluitzegels van de Nederlandse Unie, (1940 - 1941);
  Circulaire aan de lezers van het weekblad "De Unie" betreffende de stopzetting van het blad, 1941.

  Thema's

 • 2.5.2 - Nationaal-socialisme:
  Staten met de insignes van de diverse afdelingen van de NSB, de SS, de S.A. en de Nederlandse Arbeidsdienst; z.d. (ca. 1940 - 1944);
  Aanmeldingsformulieren voor de NSDAP, (1940-1945);
  Hakenkruis-confetti, 1941, met aantekening van oud-burgemeester K.F.O. James;
  Krantenknipsels met humoristische teksten en afbeeldingen over voornamelijk de distributie, de atoombom, Duitse militairen en het nationaal-socialisme, 1941, 1945 en z.d

  Thema's

 • 2.2.9 - Nederlands Agrarisch Front:
  Sluitzegel van het Nederlands Agrarisch Front, (1940-1945).

  Thema's

 • 2.2.4 - NSB/WA:
  Instructie voor de gemotoriseerde WA, 1940;
  Instructie voor de exercitie van de WA, 1940;
  Stukken betreffende de rangen, het uniform en de insignes in de WA, (1940 - 1944);
  Kladaantekeningen betreffende de organisatie van de WA, (1940 - 1945);
  Overzicht van de organisatie van de WA ten behoeve van de kaderopleiding bij Heerban drie, (1940 - 1945);
  Instructie ten behoeve van de vorming van de leden van de WA, (1940 - 1945);
  Spaarbewijs ten behoeve van het uniformfonds van de WA, (1940 - 1945);
  Portret van J.E. Feenstra, WA-banleider te Den Haag, 1941. F. leidde op 26 mei 1941 een WA-mars door Gouda;
  Tuchtreglement voor de WA, 1942; Kladaantekeningen voornamelijk betreffende de WA, 1943.

  Thema's

 • 2.2.2 - Ideologie en programma NSB:
  Partijprogramma van de NSB met toelichting (alsmede bronnen van het "Nederlandsche Nationaal Socialisme"), 1933;
  'Godsvertrouwen'. Strooibiljet betreffende de eerste bron van het Nederlandse nationaalsocialisme: het Godsvertrouwen, met tevens een oproep om eens te gaan praten met de colporteurs van de NSB in Gouda, (1933 - 1944);
  Plan voor het lager- en middelbaar onderwijs "in den nationaal-socialistische staat", 1938;
  Vormingslessen voor nieuwe leden. Samenvatting van het programma en de bronnen van de NSB, z.d. (1941 - 1944);

 • 2.3 - Overige Nederlandse fascistische organisaties en anti-democratische groeperingen en personen:
  Krantenknipsels betreffende de "zaak Aantjes" (het vertrek van mr. W. Aantjes als fractievoorzitter van het CDA wegens collaboratie in de Tweede Wereldoorlog), 1978.

  Thema's

 • 2.2.8 - Jeugdstorm:
  Instructies voor de leden van de Nationale Jeugdstorm, 1940 - 1942 en 1944;
  Sluitzegels van de Nationale Jeugdstorm, (1940-1944);
  Bijlage bij de instructie "Statuut, opbouw en leiding van den Nationale Jeugdstorm", 1941;
  Programma van het jeugd zangfeest (van de Nationale Jeugdstorm) op het Plein te Den Haag, augustus 1941;
  Lidmaatschapsbewijzen van de Nationale Jeugdstorm, 1943;
  Oorkonde van de Nationale Jeugdstorm, gewest Zuid-Holland, voor de kampioen kastiebalwerpen, 1944.

  Thema's

 • 2.5.0 - Sluitzegel met propagandistische tekst van het Vlaamsch Nationaal Verbond (VNV), z.d.

  Thema's

 • 2.2.7 - NSVO:
  Werksterskaart van de NSVO, z.d. (1940 - 1945), Niet ingevuld;
  Lidmaatschapsbewijzen van de NSVO, 1941 - 1942.

  Thema's

 • 2.5.3 - Hitler en andere nazi-leiders:
  Unsere Hoffnung. Sluitzegel met een afbeelding van Adolf Hitler, z.d.;
  Serviceboekje van een Mercedes-Benz auto ten name van onder andere A. Seyss-Inquart, 1939;
  Humoristische afbeelding van Adolf Hitler, z.d. (1940 - 1945);
  Enveloppe afkomstig van de rijkscommissaris in Nederland, z.d. (1940-1945). Niet gebruikt;
  Strooibiljet met uitspraken van Adolf Hitler die gericht zijn tegen Engeland en waarin hij suggereert dat de verovering van de Sovjet-Unie de levensstandaard van de Europeanen ten goede zal komen, 1942;
  Wij danken U, Hitler, voor het clandestiene slachten van Duitschland. Strooibiljet van het verzet, (1942)
  Portretten van Adolf Hitler en Benito Mussolini, (1943 - 1944);
  Krantenknipsel betreffende de berechting van personen die de aanslag op Adolf Hitler pleegden, 1944.
  Humoristische overlijdensberichten van Adolf Hitler, mei 1945;
  Der Führer in Berlin! Strooibiljet met de bekendmaking dat Adolf Hitler "gevallen" is en met een oproep aan de Duitse soldaten om door te vechten, (mei 1945).

 • 2.2.5 - Organisatie NSB:
  "Colportage-boekje". Bewijs voor een lid van de NSB dat men gecolporteerd heeft, z.d. (ca. 1932 - 1944);
  Instructie voor huisbezoekers van de NSB, z.d. (1932 - 1945);
  Briefpapier en enveloppe van de NSB, z.d. (ca. 1932 - 1945);
  Formulieren van de NSB; gedrukt, gestencild, (1932-1945);
  Spaarbewijs ten behoeve van het huizen- en propagandafonds van de NSB, z.d. (1933 - 1944);
  Contributiebewijs van de NSB voor N.N., 1934; Lidmaatschapsbewijzen van de NSB, 1934 en 1942;
  Gildekaart. Lidmaatschapsbewijs van het gilde der voortrekkers van kring 42 (59) "Rijnstreek" van de NSB voor N.N., 1937, met een instructie;
  Van het lidmaatschap der Nationaal-Socialistische Beweging ...Instructieboekje ("lidmaatschapsboekje") voor de leden van de NSB, met een voorwoord door Anton Mussert en achterin een overzicht van de onderscheidingstekens van gezagsdragers, z.d. (ca. 1938), voorin tenaamstelling op naam van NN, z.d. (ca. 1940);
  Mussert's strijd is de mijne. Contributiekaart van de NSB met dit opschrift, (1939). Niet ingevuld;
  Contributiekaart voor het "Bouwplan Lunteren" van de NSB; gedrukt, (1939);
  Overzicht van de van de onderscheidingstekens van de NSB, z.d. (1940-1943), bevat tevens een instructie betreffende houding en eerbewijzen;
  Staten met de insignes van de diverse afdelingen van de NSB, de SS, de S.A. en de Nederlandse Arbeidsdienst, z.d. (ca. 1940 - 1944);
  Brief van de groepsleider, groep Reeuwijk, van de NSB aan de kringvormingsleider betreffende het tijdstip van de groepsvergadering, (1940-1945);
  Staatjes van te innen gelden voor de Fondsclub van de NSB, z.d. (1940-1945), niet ingevuld;
  'Volk sluit aaneen'. Strooibiljet van de NSB met de mededeling dat tot nader order geen nieuwe leden worden aangenomen met ingang van 19 juli 1941;
  Instructie voor het werk in de "groep", met bijlagen, 1941;
  Een aantal groepen vormden een kring; Instructie voor de kringleiders van de NSB, met bijlagen, 1941;
  Instructie voor personen betrokken bij de vorming binnen de NSB, 1941;
  'Volk sluit aaneen'. Strooibiljet van de NSB met oproep om naar het antwoord van dr. Van Genechten te luisteren, z.d. (ca. 1941);
  Het lidmaatschap der Nationaal-Socialistische Beweging, instructieboekje ("lidmaatschapsboekje") voor de leden van de NSB, z.d. (ca. 1941), Voorin een formulier voor tenaamstelling;
  Bewijsje dat men f 2,50 als bijdrage aan het verjaardagsgeschenk voor Anton Mussert heeft geschonken, 1942;
  Staten van voorradig propagandamateriaal van de NSB, juni - juli 1942;
  Circulaire van het hoofd van de afdeling financiën aan de leden en sympathisanten van de NSB betreffende de contributie over 1943, 1942;
  Instructie voor de kringorganisator en voor de organisatie-inspecteur van de NSB, met bijlagen, 1942 - 1943;
  Facturen (met mededelingen) van de materiaalbeheerder van de kring van de NSB aan een (groepsleider?) in verband met de levering van propagandamateriaal, 1942 - 1943;
  Tuchtreglement van de NSB, 1943;
  Instructie voor leden van de NSB die zich met statistische werkzaamheden bezighouden, 1943;
  Begeleidend schrijven van de gewestelijke organisatieleider van de kring IJsselstreek van de NSB in verband met het toezenden van richtlijnen en een handleiding, februari 1943;
  Instructie voor de NSB-bureauleider in de kring, met bijlagen, 1944;
  Het Tienjarenteken. Bewijs dat men tien jaar lang onafgebroken lid is geweest van de NSB, 1944;
  Aantekening dat de landwachter N.N. 's nachts dienst heeft, 26 mei 1944.

  Thema's

 • 3.6 - Luchtbescherming en evacuaties, bescherming burgerbevolking e.d:
  Wervingsfolder van de Nederlandse vereniging voor Luchtbescherming, afdeling Rotterdam-West, (1936 - 1939);
  Tekst van een radiotoespraak, gehouden door burgemeester K.F.O. James van Gouda, betreffende evacuaties en de militaire toestand, 13 mei 1940;
  Krantenknipsels uit het Rotterdamsch Nieuwsblad betreffende de voorbereiding van een eventuele evacuatie, februari - maart 1940;
  Legitimatiebewijs en Z-kaart voor A.R. Gardenier als lid van de Luchtbeschermingsdienst, afdeling Gouda, 1941 - 1944;
  Circulaires van de Luchtbeschermingsdienst bestemd voor de bewoners van blok 55 te Gouda, 1942, (1944) en 1945. Betreft: Joubertstraat, P. Maritzstraat, Herzogstraat, Krugerlaan, Zoutmansstraat, Dutoitstraat, Burg. Martenssingel, Johan de Haenstraat en Karnemelksloot;
  Bevelschrift van de Luchtbeschermingsdienst Gouda tot het bijwonen van een instructie ten behoeve van zelfbeschermingsmaatregelen, mei - juni 1943;
  Contributiebewijzen van de Nederlandse vereniging voor Luchtbescherming, afdeling Gouda, 1943;
  Oproep voor H.J. Barnard om deel te nemen aan een oefening van de Luchtbeschermingsdienst Kring III (Karnemelksloot e.o.), februari 1943;
  Stukken verzonden door de evacuatie-commissaris van de gemeente Gouda, 1943 - 1944 en z.d.;

  Thema's

 • 3.4 - Duitse propaganda (inclusief periodieken bestemd voor militairen):
  Confetti bestemd om propaganda te maken voor het Vrijwilligerslegioen Nederland; gedrukt, (1941 - 1945);
  Briefkaart waarop de mislukte raid van de geallieerden op Dieppe belachelijk wordt gemaakt, 1942;
  Engelands verraad aan Europa onthuld. Strooibiljet van de Duitsers gericht tegen Engeland in verband met het bondgenootschap met de Sovjet-Unie, 1942;
  Tekst voor een persbericht (van W. Wichers) betreffende het oorlogsdoel van het Joods-Amerikaanse verbond, 1942;
  Tekst voor een persbericht (van C.E. Freiherr von Merck) gericht tegen de bemoeienis van de Verenigde Staten met de Braziliaanse binnenlandse politiek, 1942. In het Duits;
  Strooibiljet met uitspraken van Adolf Hitler die gericht zijn tegen Engeland en waarin hij suggereert dat de verovering van de Sovjet-Unie de levensstandaard van de Europeanen ten goede zal komen, 1942
  Great Britain, Ltd. Profit and loss account, 3rd september 1942. Strooibiljet waarin wordt berekend dat de Engelse verliezen op alle gebieden groter zijn dan de winsten, 1942;
  Toekomst : gewijd aan de toekomst van de Nederlandsche werkers. Propagandakrant, maart 1942;
  Groeten uit Engeland - de komende invasie. Strooibiljet met ogenschijnlijk Engelse progaganda, z.d. (ca. 1943);
  Onward, christian soldiers! / Voorwaarts, christensoldaten! Duits strooibiljet met de oproep om te gaan vechten tegen de communistische dreiging, z.d. (ca. 1943 - 1945);
  Circulaire van Max Blokzijl bestemd voor de katholieken en inhoudelijk in het bijzonder gericht tegen het bolsjewisme, 1944;
  Strooibiljet betreffende het Atlantisch Handvest (Atlantic Charter), met tevens een opsomming van de handelingen van de westelijke geallieerden die in strijd zijn met dit handvest, 1944. Tweetalig;
  Strooibiljet - met een uittreksel uit de Hongaarse periodiek Esti Ujsag - betreffende de uitlating van Winston Churchill over de succesvolle werking van de V-1, (1944);
  Bekendmaking van de rijkscommissaris aan de Nederlanders waarin hij zijn afkeuring uitspreekt over het afwerpen van voedsel door de geallieerden, dat hij ziet als een propagandastunt met militaire bijbedoelingen; gestencild, 1945 april;

  Thema's

 • 3.3 - Duitse oorlogsvoering:
  Wervingsfolders van de Duitse marine, z.d. (1940 - 1945);
  Wervingsfolders van de Nederlandse SS en de SS-Standarte Westland, z.d. (1940 - 1945);
  Wervingsfolders met aanmeldingsformulieren voor de Waffen-SS, z.d. (1940-1945);
  Landkaarten, (1940-1945);
  Wervingsfolder en tevens aanmeldingsformulier voor het "Wachtbataljon der Waffen-SS in Nederland",, z.d. (1940 - 1945);
  Levensmiddelen-distributiekaart en tabaksbonnen voor het Duitse leger in Nederland, (1940 - 1945);
  Formulier met dankbetuiging van de Reichspropagandaleiter voor de schenking van winterkleding voor het front, kerstmis 1941;
  De waarheid. Tekst van een journalist met beschrijving van de werkelijke toestand in het Duitse Rijngebied als gevolg van de Engelse bombardementen, 21 april 1941;
  Circulaire van de bevelhebber van het Vrijwilligers-Legioen Nederland, H.A. Seyffardt, met een kerstgroet voor de manschappen aan het Oostfront, 1941;
  Bekendmaking van de burgemeester van Gouda, dat gevonden militaire voorwerpen eigendom zijn van het Duitse leger, 1941 oktober;
  Exercitie-instructie voor de Nederlandse SS, 1941;
  Blanco stukken met afdrukken van authentieke stempels gebruikt door de Ortskommamdantuur en stempels gebruikt door de Landelijke Organisatie voor hulp aan onderduikers, (1941 - 1945);
  Oproep aan de Nederlanders om dienst te nemen in het Vrijwilligerslegioen Nederland, (1941 - 1945);
  De sneeuw daalt zacht. Propagandablad van het verzorgingsfonds van het Vrijwilligerslegioen Nederland, (1941-1945);
  Bekendmaking van de rijkscommissaris betreffende het verplaatsen van bepaalde openbare diensten landinwaarts, december 1942. In het Duits;
  Krantenknipsel met kennisgeving van een huwelijksinzegening aan het Oostfront in januari 1942;
  Oproep van het verzet aan de bevolking om geen metalen voorwerpen in te leveren ten behoeve van de Duitse oorlogvoering, (1942 - 1945);
  Krantenknipsel met een bekendmaking van de opperbevelhebber van het Duitse leger in Nederland, dat de leden van het voormalige Nederlandse leger opnieuw in krijgsgevangenschap zullen worden geïnterneerd, april 1943;
  Plakboek met krantenknipsels voornamelijk betreffende het verloop van de oorlog, 1943 - 1944.

  Thema's

 • 04.5 - Duitstalige pers:
  Brief van de Deutsche Zeitung in den Niederlanden aan een Gouwenaar met het verzoek om een abonnement te nemen, met bijlagen, 1941 en z.d.;
  Krantenknipsels afkomstig uit de Deutsche Zeitung in den Niederlanden betreffende voornamelijk cultuur-historische onderwerpen, 1942 - 1943.

 • 4.1 - Nederlandse politie:
  Verklaring van de korpscommandant van politie te Gouda dat N.N. belast is met de railwacht in de gemeente Gouda en zich daarom in de spertijd op straat mag begeven, (1940-1945);
  Aantekeningen van hoofdagent A. Schrijvers betreffende de Goudse politie gedurende de bezettingstijd, 1940 - 1945;
  Lijsten van verboden boeken die op last van de commissaris van politie te Gouda ingeleverd moeten worden en tevens de mededeling dat het verschijningsverbod van een aantal boeken en tijdschriften is opgeheven; doorslag, 1941;
  Circulaire van de Goudse commissaris van politie betreffende de bewaking van de V-biljetten, juli 1941;
  Aantekeningen betreffende een drietal Goudse provocateurs, 1941-1946;
  Stukken verzameld door de vader van de BS'er en hoofdagent A. Schrijvers van de Goudse politie, betreffende zijn zoon, het verzet in Gouda, collaborateurs en de plaatselijke politie; afdrukken. z.d. (1945-1947) en 1955;

  Thema's

 • 4.2 - Duitse politie:
  Briefhoofd en stempel van de bevelhebber van de Sicherheitspolizei en -dienst, afdeling Rotterdam, z.d. (1940-1945). Mogelijk vals?;
  Beschikkingenblad van de commissaris-generaal voor de openbare veiligheid en de hogere SS- en politieleider voor het bezette Nederlandse gebied;
  Circulaire van het verzet betreffende de aankomst van Duitse politie en de verplichte inlevering van kleding, z.d. (1941 - 1945);
  Staat van (Nederlandse) personen die werken voor de Gestapo; doorslag. z.d. (ca. 1942 / 1943?);
  Aantekeningen betreffende een drietal Goudse provocateurs, 1941 - 1946;
  Telegram aan de commandant van de Sicherheitsdienst en de SS betreffende stakingen in Hengelo (Overijssel), 29 april 1943;
  Circulaire van de commandant van de Sicherheitsdienst aan alle plaatselijke afdelingen om bij stakingen of aanzet daartoe met keihard geweld op te treden, mei 1943;
  Circulaire van de chef van de vervoersdienst van de Noord / Zuid-Hollandse Tramwegmij. te Haarlem, aan collega's in Amsterdam en Leiden, betreffende jongens beneden de 18 jaar, in dienst van de Gestapo, die over vrij vervoer beschikken, oktober 1943;
  "Signalementenblad No. 2". Lijst van personen die werken voor de Gestapo, bekend staand als verraders, e.d.; gedrukt, 1943 december. Met een afschrift van de brief aan een mevrouw die ten onrechte in de lijst is opgenomen als Gestapo-agente, jan. 1944. Bevat ook aanvullingen op aflevering 1;
  Stukken betreffende het proces tegen H.A. Rauter (commissaris-generaal voor de openbare veiligheid en hogere SS- en politieleider in Nederland), 1948;

  Thema's

 • 5.2.0 - Bekendmakingen van de burgemeester van Gouda betreffende de distributiekaarten, 1939 - 1941 en 1945;
  Stukken betreffende distributiestamkaarten, 1939, 1943 en z.d.;
  Aantekeningen betreffende de Distributiedienst Gouda over de periode 1939-1945, in 1988 - 1989 op schrift gesteld door G. Punt (voormalig leider van de Distributiedienst te Gouda.);
  Opbergboekjes voor bonnen, (1939 - 1952);
  Staat van de bevolking der Nederlandse gemeenten verdeeld naar distributiekringen, (1939 - 1952);
  Vergunningen van het Rijksbureau voor aardolieprodukten voor E. Krom om motorbrandstof te gebruiken, 1940;
  Instructies behorend bij de aanvraagformulieren voor distributiekaarten voor boter, margarine, vet, olie en textiel, 1940;
  Circulaires van de firma D.G. van Vreumingen, winkel in tabakswaren te Gouda, aan haar klanten betreffende de distributie van tabak over de perioden oktober 1940 - januari 1941 resp. februari - mei 1941. Door de betreffende winkel gebruikt als distributiekaarten;
  Textielkaart; gedrukt, 1940 - 1941;
  Lijst van namen van "vaste" klanten van sigarenwinkel C. Gouka (Van Persijnstraat 10) in verband met de distributie van tabaksartikelen, ca. 1941;
  Formulier van de directeur van het gewestelijk arbeidsbureau te Gouda, bestemd voor de leider van de Distributiedienst Gouda, dat tegen de afgifte van distributiebescheiden geen bezwaar bestaat, (1940 - 1945);
  Levensmiddelen-distributiekaart en tabaksbonnen voor het Duitse leger in Nederland, (1940 - 1945);
  Formulieren betreffende de distributie, 1940, 1945 en z.d.;
  Distributiestamkaarten voor in Nederland wonende Duitsers, (1940 - 1945);
  Krantenknipsels betreffende de distributie, 1940 - 1948 en z.d.;
  Stukken betreffende de distributie van gas, electriciteit en vaste brandstoffen, 1940 - 1949 (met hiaten);
  Distributiebonnen, 1940 - 1950 en z.d.;
  Blokkade : de strijd voor onze voedselvoorziening. Propagandakrant, oktober 1941.

  Thema's

 • 5.2.2 - Voedselvoorziening na 5 mei 1945:
  Stukken betreffende het Militair Gezag, commissariaat noodvoorziening, mei - juli 1945;
  Distributiestamkaart voor P.J. Hersbach, liggend met een woonschuit te Gouda, 1946.
  Distributiekaart te gebruiken bij slijterij De Wijnkelder te Gouda, 1948 - 1950.

  Thema's

 • 5.1 - Verordeningen, zoals die zijn gepubliceerd in het Verordeningenblad voor het bezette Nederlandse gebied, met betrekking tot economische zaken; gedrukt, 1940 - 1943