Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Collectie Oorlogsdocumentatie Klaas Verbeek

Omschrijving

De collectie Oorlogsdocumentatie Klaas Verbeek is een collectie archivalia, andere documenten en voorwerpen, bijeengebracht door een oud-inwoner van de gemeente Steenwijkerland, de heer Klaas Verbeek, heden woonachtig in Haaksbergen. Veel van het materiaal in de collectie is lokaal uit de omgeving of de directe omgeving.
Deze verzameling is ontstaan uit de combinatie van twee hobby's: verzamelen en schrijven. Het bevat onder andere distributiebonnen, pamfletten en valse persoonsbewijzen.

Thema's

Indeling

 • Nederlandse niet-overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

 • 13 - Bewijs van uitstel van opkomst tot het het vervullen van de arbeidsdienstplicht voor Klaas Verbeek, geboren 8 maart 1926 te Oldemarkt

  Thema's

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers

 • 4 - Brief en legitimatiebewijs van de Luchtbeschermingsdienst Oldemarkt voor A. Verbeek

  Thema's

 • 5 - Persoonsbewijs van Aaltje Verbeek, geboren 1 maart 1920 te Oldemarkt

  Thema's

 • 6 - Persoonsbewijs van Klaas Verbeek, geboren 8 maart 1926 te Oldemarkt

  Thema's

 • 7 - Laatste blad van het persoonsbewijs van Bartha Witvoet, echtgenote van Klaas Verbeek, uitgegeven door de gemeente Hoogeveen

  Thema's

 • 9 - Persoonsbewijs en legitimatiebewijs van Hendrik Jacob Verbeek, geboren 4 april 1890 te Oldemarkt

  Thema's

 • 11 - Bewijs van vrijstelling vordering van rijwielen ten behoeve van Klaas Verbeek, wonende te I-39 Oldemarkt

  Thema's

 • 12 - Ontvangstbewijs van de gemeente Oldemarkt voor de invordering van een herenrijwiel van H.J. Verbeek ten behoeve van de Duitse Wehrmacht

  Thema's

 • 14 - Vordering van de burgemeester van Oldemarkt aan de heer H.J. Verbeek om op te treden als waker bij de dorsmachine op het erf van de heer H.A. Fleer aan de Hareweg te Oldemarkt

  Thema's

 • 15 - Oproep voor A. Verbeek-de Boer om te verschijnen op 7 maart 1945 op de gemeentesecretarie van Oldemarkt voor registratie in het nieuwe bevolkingsregister

  Thema's

 • 16 - Verklaringen van de Nederlandse Binnenlandsche Strijdkrachten (NBS) te Oldemarkt betreffende leden van de familie Verbeek, dat zij geen lid van de Nationaal-Socialistische Beweging (NSB) of aanverwante organisaties zijn, ten behoeve van vrije doortocht naar andere plaatsen

  Thema's

  • Nederland 1940-1945
 • 17 - Oproep tot verplichte tewerkstelling op het vliegveld Havelte voor Klaas Verbeek in opdracht van de Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandse gebied

  Thema's

  • Nederland 1940-1945
 • 18 - Werkkaarten van de Drentsche wegenbouw in Uffelte van Klaas Verbeek

  Thema's

  • Nederland 1940-1945
 • 22 - Stukken betreffende de schooltijd van Klaas Verbeek op de Rijks Hogere Burgerschool (HBS) te Steenwijk in de oorlog

  Thema's

 • 23 - Vergunning voor het vissen met een hengel op naam van Klaas Verbeek, verleend door de afdeling Visscherijen van het departement van Landbouw en Visscherij

  Thema's

 • 24 - Stukken betreffende de Arbeidsdienst op naam van Klaas Verbeek, verzonden door de gemeente Oldemark

  Thema's

  • Nederland 1940-1945
 • 25 - Brief en envelop met poststempel van de heer Schreuder aan de heer K. Verbeek aangaande de vervanging van het zoekgeraakte geleende boek "Moeder, vertel eens wat van Adolf Hitler"

  Thema's

 • 26 - Vordering voor Anna Verbeek-de Boer voor eventueel te verrichten diensten bij de luchtbeschermingsdienst

  Thema's

 • 27 - Vordering voor Hendrik Jacob Verbeek voor eventueel te verrichten diensten bij de luchtbeschermingsdienst en geschrift met aanwijzingen omtrent door de inwoners te treffen maatregelen en de te volgen gedragsregels ter bescherming tegen luchtaanvallen

  Thema's

 • 31 - Ontvangstbewijs van de aangifte van een radio-ontvanginrichting en twee luistervergunningen op naam van H.J. Verbeek te Oldemarkt, afgegeven door de Nederlandsche Radio-omroep, en bijbehorende envelop met poststempel

  Thema's

 • 32 - Oproep aan H.J. Verbeek door de Postcheque- en Girodienst om de aangehechte kaart met betrekking tot het al of niet jood zijn in te vullen en te ondertekenen, omdat het aan hen die jood zijn niet meer toegestaan is om postrekeningen aan te houden

  Thema's

 • 33 - Vordering op grond van artikel 12 van de Luchtbeschermingswet door de burgemeester van de gemeente Oldemarkt voor Aaltje Verbeek teneinde hulp te verlenen overeenkomstig de te verstrekken opdrachten

  Thema's

 • 34 - Stukken betreffende Jan Lok, dienstplichtig soldaat, geboren te Oldemarkt op 13-09-1920 en wonende te Enschede, overleden op 13 mei 1940 te Rhenen. Bevat een foto van de grafsteen en persoonsgegevens, kopie van de foto van de grafsteen en gegevens over ouders en grootouders van J. Lok verkregen via mw. Bertha Verbeek-Witvoet, kopie "verlof tot begraven" van moeder Geertje de Wagt en kopie van de overlijdensadvertentie en rouwkaart van Jan Lok

  Thema's

 • 35 - Bewijs voor deelname aan actie "Wij planten een struik op Walcheren"

  Thema's

  • Nederland 1940-1945
 • 37 - Persoonlijke notities van Klaas Verbeek over het werk op vliegveld Havelte

  Thema's

  • Nederland 1940-1945
 • 38 - Verklaring van de Rijkskweekschool voor Onderwijzers te Meppel inzake de noodzaak Klaas Verbeek fietsbanden toe te kennen

  Thema's

 • 39 - Stukken betreffende de aanstelling van J. Verbeek en A. Verbeek bij de Distributiedienst

  Thema's

 • 43 - Circulaires en bekendmakingen betreffende distributie van scheermesjes en ijzeren en aluminium keukengerei. Met een ingevuld inschrijfregister voor scheermesjes op naam van H.J. Verbeek

  Thema's

 • 60 - Klaas van Dijk; Titanenstrijd 1939-1945 : een overzicht van deze oorlog met 6 kaarten

  Thema's

 • 79 - Krant "De Koerier", extra Amsterdamsch bulletin

  Thema's

 • 128 - Kaart van Rusland met daarop met potlood ingetekend de frontlijn in de Tweede Wereldoorlog

  Thema's

 • 129 - Kaarten met de frontlijnen van verschillende gebieden: De Fransche Kanaalkust (2 delen), de Middellandsche Zeekust, Midden en N.O. Italië, West Italië (Pisa, Florence), Wit Rusland, Sicilië en een getekende kaart van Sicilië en de omliggende zeeën, een kaart van Nederland met de opstelling van de Nederlandse troepen op de morgen van 10 mei 1940

  Thema's

 • 137 - Brochure met Duitse propaganda "De avonturen van Flits, de Herder en Bull, de Dog". Rijmboekje voor de jeugd, samengesteld door het Departement voor Volksvoorlichting en Kunsten, afdeeling Algemeene Propaganda

  Thema's

 • 162 - Pamflet met Duitse propaganda "Proletariërs en Plutocraten aller landen vereenigt U!"

  Thema's

 • 189 - Feestrokken tijdens bevrijdingsfeesten in de tweede helft van de jaren 1940

  Thema's

 • 191 - Vijftigjarig regeringsjubileum Koningin Wilhelmina in 1948

  Thema's

 • 201 - Tentoonstelling over de jaren 1940-1945 op 5 mei 1995 in Oldemarkt

  Thema's

  • Nederland 1940-1945
 • 254 - Identiteitsplaatje van Klaas Verbeek, zoals deze in 1939 aan scholieren werd uitgereikt

  Thema's

 • 258 - Medaille en schouderversiering van de Royal Canadian Engineers, verzonden door Arnold D. Goodwin uit Hamilton, Ontario, Canada via de fam. J. Gorte te Giethoorn aan Klaas Verbeek in 2005. Met bijbehorende luchtpostenveloppe en begeleidend schrijven van de fam. Gorte

  Thema's

 • 260 - Hoesje van het persoonsbewijs van H.J. Verbeek

  Thema's