Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Collectie J.C. van Wezel, 1940-1984

Omschrijving

J.C. van Wezel, geboren te Wouw op 13 oktober 1910, overleden te Bergen op Zoom 1 april 1986, was bij het uitbreken van de oorlog in 1940 ambtenaar ter secretarie der gemeente Wouw. Vanaf het begin heeft hij een actieve rol gespeeld in het verzet tegen de Duitsers: in juni 1940 oprichter van de Wouwse afdeling van de politieke Eenheidsbeweging, vanaf 24 juli 1940 de Nederlandse Unie (op bevel van de Duitsers opgeheven op 14 december 1941). In de winter van 1941-1942 sloot hij zich aan bij het ondergronds verzet en werd hij plaatselijk commandant van de Orde Dienst. Door zijn werkzaamheden op de gemeentesecretarie kon Van Wezel over veel informatie beschikken, ook tijdens het bewind van de NSB-burgemeester P.A.J.P. de Jong (7 maart/11 april 1942-29 oktober 1944). De bevrijding van de gemeente Wouw had in verschillende fasen plaats: 26 oktober 1944: Wouwse Plantage, 28 oktober: Wouw, 29 oktober: Heerle, 30 oktober: Moerstraten. Direct na de bevrijding trad de Orde Dienst naar buiten op. Met ingang van 6 november 1944 werd deze opgeheven, waarvoor in de plaats werden opgericht de corpsen Stoottroepen en Bewakingstroepen van de Nederlandse Binnenlandse strijdkrachten. Van Wezel sloot zich aan bij de Bewakingstroepen, waarvan hij per 1 augustus 1945 ontslag vroeg en verkreeg. Hij keerde terug naar zijn werkkring in de gemeente Wouw en werd later aldaar gemeentesecretaris. Voor een gedetailleerde beschrijving van de oorlogsjaren en bevrijding van Wouw, de rol daarin van Van Wezel en andere personen, en de verdere afwikkeling direct na de oorlog verwijs ik naar het door J.C. van Wezel samengestelde boek "Herinneringen van een Wouwse verzetsman. Historische terugblik op 1940-1945" (z.pl., z.d.).

Thema's

Indeling

 • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers

 • 2 - Enkele stukken betreffende Winterhulp Nederland in de gemeente Wouw, 1941-1942/1943

  Thema's

 • 5 - Verslagen van de werkzaamheden van burgemeester P. de Jong, april-december 1942, februari-juli 1944

  Thema's

 • 11 - Dossier "Politieke gevangenen", 1944-1945

  Thema's

  • Nederland 1940-1945
 • 12 - Lijst van in 1944 in de gemeente Wouw gearresteerde politieke delinquenten

  Thema's

  • Nederland 1940-1945
 • 13 - Dossier "Dorpscommissie Wouw", november 1944-april 1945. NB: de Dorpscommissie, ingesteld per 15 november 1944, had tot taak klachten over mogelijke politieke delicten te onderzoeken

  Thema's

  • Nederland 1940-1945
 • 32 - Ingekomen brief van R. Hermans te Wouw met verzoek de bijgaande lijst van tijdens de oorlog omgekomen burgers uit de gemeente Wouw te becommentariĆ«ren, 14 maart 1985

  Thema's

 • 44 - Teksten van protesten van kerkelijke organisaties tegen het nazisme, 1941

  Thema's