Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Collectie Frits Jan Suyderhoud, 1912-2002. Inventaris 102

Omschrijving

Collectie Frits Jan Suyderhoud, 1912-2002, voorheen leraar Christelijk Lyceum te Bandoeng, met stukken betreffende zijn functie als Hoofd Buitendienst van de Rescue [Recovery] of Allied Prisoners of War and Internees (RAPWI)-Roode Kruis, afdeling Bandoeng en diverse stukken betreffende de afwikkeling van de Japanse bezetting en de Revolutietijd. 1944-1995. Getypt, doorslag, fotokopie. Schenking F.J. Suyderhoud.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse instellingen en personen in Nederlands Indië
    • Overheid