Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Collectie Frankenhuis-Van Scheijen

Omschrijving

De collectie bevat genealogische en historische documentatie en aantekeningen betreffende (joodse) families in de Bommelerwaard (middeleeuwen-20e eeuw). Hoewel het uit de beschrijving van de verschillende series van joodse geslachten niet blijkt, is het, gezien de datering, heel goed mogelijk dat hierin ook gegevens met betrekking tot de oorlog en jodenvervolging zitten. Enkele inventarisnummers bevatten stukken met betrekking tot het uitreiken van onderscheidingen (verzetskruis en Yad-Vashemonderscheiding) voor hulp aan joodse onderduikers. Eén inventarisnummer bevat stukken over de tewerkstelling van joden door Philips.

Indeling

 • Nederlandse niet-overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)
 • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
  • Niet-Overheid

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

 • 171/132 - Stukken betreffende de postume uitreiking van het verzetskruis aan J. Steenbekkers te Zaltbommel, de uitreiking van het verzetskruis aan J. en G. Verharen-de Lang uit Rossum en de uitreiking van een Israëlitische onderscheiding aan mevrouw N. Witjens voor hun hulp aan joden in de Tweede Wereldoorlog, 1982-1983

  Thema's

 • 171/136 - Krantenknipsels betreffende de uitreiking van de onderscheiding Yad-Vashem aan de familie De Kock voor hulp aan joodse onderduikers (in het bijzonder aan Edith Hes uit Zaltbommel) en een verslag van K. de Kock over de belevenissen tijdens de Tweede Wereldoorlog en de uitreiking van de onderscheiding, 1983

  Thema's

 • 171/137 - Verhaal, opgetekend door C.M. Westerhof te Zeist over de hulp van J. van der Maas aan een joods gezin uit Zaltbommel, 1982

  Thema's

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers

 • 171/126 - Aantekeningen van R.F. van Dijk (archivaris te GorcumZ) op het boek Joods Gorcum 1349-1964 van J. Becker, 1989

  Thema's

 • 171/131 - Correspondentie met K. Falkenstein uit Oudekerk a/d Amstel betreffende een familieverwantschap met de familie Frankenhuis en zijn verblijf te Zaltbommel, 1939-1942, 1980

  Thema's

 • 171/90 - Documentatie betreffende de synagoge en de Israëlitische gemeente te Zaltbommel, verzameld 1975-2004

  Thema's

 • 171/125 - Lijst met verbeteringen en aanvullingen van H. Keser op zijn boekje uitgegeven bij gelegenheid van de onthulling van het joods monument op de begraafplaats aan de Bossche Poort, 1990

  Thema's

 • 171/81 - Correspondentie en documentatie over de tewerkstelling van joden door de firma Philips in de Tweede Wereldoorlog, opgemaakt in de jaren 1989-1994

  Thema's

 • 171/135 - Krantenknipsels betreffende de tentoonstelling Zaltbommel 1938-1948 over het joodse verleden, samengesteld door B. van Dijk, 1984

  Thema's

 • 171/127 - Herinneringen van Alex Hes over Zaltbommel en de joodse gemeenschap, verteld aan B. van Dijk, 1985

  Thema's