Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Collectie De Vries, Gieten, 1939-1949

Omschrijving

Jan de Vries (1914-2000) was vanaf 1941 directeur van het distributiekantoor te Gieten en vormde met anderen in Gieten het hart van het verzet tegen de Duitsers gedurende de jaren 1943-1945. Na de bevrijding zat hij in de leiding van de Binnenlandsche Strijdkrachten in Gieten.

De in dit archief aanwezige stukken zijn door hem uit hoofde van zijn functie en activiteiten bewaard en verzameld.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Niet-Overheid
  • Nederlandse niet-overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)

Inventarissen

  • 5 - Mededelingen van het Militair Gezag in Drenthe, 1945

    Thema's

    • Nederland 1940-1945