Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Collectie Bosch, 1914-1985

Omschrijving

De collectie Bosch bestaat uit twee delen. In de eerste plaats betreft het stukken die hoofdzakelijk betrekking hebben op de activiteiten van Frederik Bosch (1871-1951) als lid van de Vrijwillige Zutphensche Burgerwacht, de Bijzondere Vrijwillige Landstorm en het Rode Kruis.Het tweede deel betreft archiefstukken afkomstig van Frederik Cornelis Bosch (1910-1986), zoon van de reeds genoemde Frederik Bosch. De kern van deze stukken betreft de deelname van F.C. Bosch aan het Verzet te Zutphen en de mede daaruit voortvloeiende naoorlogse activiteiten. Bijzonder onderdeel van dit archief vormen de originelen van de door F.C. Bosch vervalste identiteitsbewijzen onder de naam Gijsbertus Ewald. Voor zijn verzetsactiviteiten werd de heer F.C. Bosch in 1983 onderscheiden met het Verzetsherdenkingskruis.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse niet-overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)
  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Niet-Overheid