Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Collectie Boeree

Omschrijving

Theodoor Alexander Boeree werd op 14 oktober 1879 te Wageningen geboren als zoon van Hendrik Boeree, opzichter bij Rijkswaterstaat, en Maria Westendorp. In september 1944 lag Ede juist aan de rand van het gebied waar de Slag om Arnhem zich afspeelde. Boeree, die betrokken was bij het ondergronds verzet (OD), kwam na de verloren slag in contact met Britse militairen die op de noordelijke Rijnoever uit de handen van de Duitsers waren gebleven en zich met hulp van Nederlandse verzetsmensen schuilhielden. Zo had Boeree in november 1944 korte tijd de ondergedoken brigadegeneraal John W. Hackett in huis. Een van zijn belangrijkste verdiensten is dat hij als eerste de Duitse kant van de Slag om Arnhem heeft onderzocht. Door bemiddeling van de geallieerde autoriteiten was hij in staat gesteld vragen voor te leggen aan krijgsgevangen Duitse commandanten. De antwoorden leverden volledig nieuwe informatie op, die het tot dan toe gangbare geallieerde beeld niet alleen belangrijk aanvulde maar soms ook geheel logenstrafte. In 1948 kreeg Boeree toestemming de visie te vernemen van de voormalige Höhere SS- und Polizeiführer Hanns Albin Rauter, die al ter dood veroordeeld was maar in de Scheveningse gevangenis nog de uitslag van zijn gratieverzoek afwachtte.

Het grootste gedeelte van de collectie gaat over de slag om Arnhem. Inventarisnummers 60-71 gaan over het verzet op de Veluwe.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Niet-Overheid