Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Collectie A. van Wijk , 1940-1945

Omschrijving

A. van Wijk was leider van de Tweede Stamkaartgroep. Hij was het knooppunt van een wijdvertakt netwerk van ambtenaren bij distributiekantoren en bevolkingsregisters waarlangs valse persoonsbewijzen middels het aanpassen van persoonskaarten en het verzorgen van het ontvangstbewijs voor de stamkaart "gelegaliseerd" konden worden. Ook fungeerde Van Wijk als postadres van falsificatiecentrales. Vanwege zijn verdienste in het verzet volgde hij in 1944 de cursus reservemajoor voor het Militair Gezag, waarbij hij achtereenvolgens als districtcommissies van Delft en Den Briel in functie was.

De collectie valt hoofdzakelijk uiteen in twee delen, namelijk de verzameling uit de oorlogstijd en die van het Militair Gezag. Deze laatste heeft de minste waarde en bevat algemene voorschriften, publicaties en enige mappen materiaal over de door Van Wijk uitgeoefende comissarisschappen van Den Briel en Delft. Deze mappen vormen echter geen consistent geheel.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse niet-overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)

Inventarissen