Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Collectie A.P. Hoynck van Papendrecht, 1940-1945

Omschrijving

Hoynck van Papendrecht was de oprichter van de Partisanen Actie Nederland (PAN). De PAN was het resultaat van de fusie van twee illegale groepen diebeide hun wortels hadden in de LO en die begin 1944 teovallig op elkaar stootten. Ad van Hoynck van Papendrecht ('Frits') vond het LO-werk niet actief genoeg en was sinds augustus 1943 bezig met het vormen van kerngropejes voor gewapend verzet en sabotage. Begin 1944 maakte hij contact met een knokploeg die was voortgekomen uit de LO-wijk Strijp en onder onder aanvoering stond van de jonge Eindhovenaar Theo Dirks ('Sander'). Toen zij ontdekten dat zij hetzelfde voor ogen hadden sloten 'Frits' en 'Sander' en verbond. De PAN had nauwe contacten met de Landelijke Knokploegen, maar bleef wel een zelfstandige verzetsorganisatie.

Het archief bevat o.a. een identiteitskaart en armband van de PAN, instructies inzake sabotage, rekeningen voor diverse ingekochte materialen, intakeformulier voor nieuwe leden, valse persoonsbewijzen, ongepubliceerd script van een gedenkboek over de PAN.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse niet-overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)