Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Centrale Inlichtingendienst

Omschrijving

Het plan om te komen tot de oprichting van een Centrale Inlichtingendienst ontstond in de tweede helft van 1943 in het brein van de op Duits bevel ontslagen politie-inspecteur W.E. Sanders. Oorspronkelijk was de opzet van deze, toen nog zonder meer "Inlichtingendienst" geheten organisatie; het verrichten van contra-spionage bij de SD, het verzamelen en centraliseren van gegevens over "Gestapo-agenten'', verraders en provocateurs, teneinde de illegaliteit inlichtingen te kunnen verstrekken en hen, voor wie gevaar dreigde, te kunnen waarschuwen. September 1944 bracht door de Duitse maatregelen op telefonie-gebied grote stagnatie in de contacten van de verschillende groeperingen. Slechts de Inlichtingendienst wist zijn telefooncontacten, praktisch over het gehele bezette gebied, in stand te houden en stelde zich al spoedig ter beschikking voor het doorgeven van berichten van verschillende illegale groepen, zowel voor het interne contact van die groepen (in die periode met name de LKP), alsook voor het onderlinge contact tussen de groepen. Zo ook ontstond, naast de "inlichtingendienst", de "berichtendienst" als belangrijke - en na korte tijd zelfs als de belangrijkste - taak van de ID, die ook in deze maand september zijn naam wijzigde tot "Centrale Inlichtingen Dienst" (CID). Sedertdien trad de CID op als centrale voor het doorgeven van berichten van velerlei aard, betreffende zowel het oud"inlichtingen"-werk als ook berichten betreffende militaire en andere spionage, berichten van en bestemd voor bevrijd gebied, het onderlinge contact van en tussen de verschillende verzetsgroepen, etc.

Dit archief bevat informatie over verzet, illegaliteit, spionage.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse niet-overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)