Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Archief van de Centrale Commissie voor de Statistiek van het ministerie van Economische Zaken, (1891) 1892-1950 (1968)

Omschrijving

De Centrale Commissie voor de Statistiek (CSS) werd in 1892 ingesteld en had naast een adviserende taak ook de taak eerst zelf statistisch materiaal te verzamelen. In 1899 werd deze (hoofd)taak toebedeeld aan het Centraal Bureau voor de Statistiek. Sinds die tijd is aan de CCS het toezicht op de statistische werkzaamheden binnen de rijksoverheid in het algemeen en het CBS in het bijzonder opgedragen. Zo adviseerde de CCS over ieder nieuw of gewijzigd onderwerp van statistisch onderzoek van regeringswege verricht en werden alle werk- en meerjarenprogramma's van het CBS aan haar ter goedkeuring voorgelegd. Er zijn twintig Commissies van Advies. Iedere Commissie van Advies besloeg een onderzoeksterrein dat overeenkwam met een terrein dat door een hoofdafdeling van het CBS werd bestreken. Hierin hadden voornamelijk niet-leden van de CCS zitting, de nadruk ligt op de inhoudelijke deskundigheid van de leden.

Het archief bevat onder andere vergaderstukken (inventarisnummers 10-14 bestrijken de oorlogsjaren), stukken betreffende de organisatie, financiƫle stukken, stukken betreffende personeel en stukken met betrekking tot de taakuitvoering. Inventarisnummer 200 bevat correspondentie van de voorzitter of secretaris van de Centrale Commissie voor de Statistiek uit de periode 1942-1950. Enkele inventarisnummers bevatten oorlogsgerelateerd materiaal. Van verschillende Commissies van Advies zijn algemene stukken met betrekking tot de vooroorlogse periode of oorlogsperiode aanwezig. Zie hiervoor hoofdstuk 3 van de inventaris.

Indeling

  • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)
  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Overheid

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers