Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Centraal Orgaan Voormalig Verzet en Slachtoffers

Omschrijving

Het Centraal Orgaan Voormalig Verzet en Slachtoffers (COVVS) werd in 1972 opgericht uit onvrede met het regeringsvoornemen om de "Drie van Breda" gratie te verlenen. Naast politieke agitatie streefden de verenigingen naar betere voorzieningen voor oud-verzetsstrijders en hielden ze zich bezig met jeugdvoorlichting. Momenteel zijn vijftien organisaties aangesloten.

Het archief bestaat voornamelijk uit correspondentie, ingedeeld in algemene correspondentie, correspondentie met aanverwante organisaties of over bepaalde zaken, uitgaande post, ingekomen post en correspondentie over diverse jubileums. Daarnaast zitten er enkele mappen met vergaderstukken en financiële overzichten in het archief. Eén doos bevat enkele corporele documenten. Dit archief bevat informatie over oorlogsmisdadigers, de naoorlogse periode, reünies en herdenkingen, belangenorganisaties, oorlogsgetroffenen en sociale voorzieningen.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Niet-Overheid